Кредити по европейски програми

С план "Бъдеще" можеш да получиш финансиране на одобрен проект по европейска програма и да осъществиш плановете си за развитие на бизнеса.

С инвестиционните кредити на Пощенска банка за финансиране на проекти по европейски програми можеш:

  • да разшириш и/или модернизираш бизнеса си и същевременно да увеличиш неговата конкурентоспособност
  • да реализираш своите идеи за инвестиции
  • да увеличиш производствения капацитет на бизнеса си
  • да подобриш качеството на произвежданите продукти

Офертата е валидна при кандидатстване от търговци и предприятия с годишен оборот до 3 млн. лева за инвестиционни кредити за финансиране на одобрени проекти по следните европейски оперативни програми: "Иновации и конкурентоспособност“, "Развитие на човешките ресурси“, "Програма за морско дело и рибарство“, "Програма за развитие на селските райони“. 

 

  • До 95% от общите допустими разходи по проект, одобрен за финансиране по европейска оперативна програма*
  • Обезпечение по кредита - ипотека/залог върху движимо/недвижимо имущество - цел на одобрения проект, ипотека/залог върху друго движимо или недвижимо имущество, поръчителство от юридическо/и и/или физическо/и лице/а, други обезпечения, допустими от закона
  • Усвояване на средствата - на траншове, съгласно одобрения проект
  • Срок – до 15 години

*Финансиране до 95 % от общите допустими разходи по одобрения проект е възможно при покупка на ново оборудване.