За факторинга

 

Пощенска банка е първата банка, която още през 2004 започва да предлага факторинг услуги на българския пазар чрез търговското представителство на Юробанк И Еф Джи Факторс СА. От 2006 се регистрира клон Юробанк И Еф Джи Факторс СА и активно се предлагат пълния набор от факторинг продукти, като основно внимание се обръща на вътрешния и експортния факторинг . С цел подобряване на качеството предлаганите услуги и оптимизиране на оперативния процес, от 2012 факторинг дейността е прехвърлена към Корпоративно банкиране на Пощенска банка.

Факторингът, като иновативен продукт за предоставяне на необезпечено оборотно финансиране и събиране на търговски вземания от професионален и специализиран екип е все по-често предпочитан продукт от корпоративните клиенти спрямо стандартите  оборотни кредити, което обуславя и сериозния пазарен ръст на продукта, като за 2011 оборота за България достигна 1 милярд евро.

По данни за 2011 Пощенска банка е лидер на пазара за експортния факторинг с 55% пазарен дял и с дял от цялостния факторинг оборот 34%.