Корпоративно банкиране

На корпоративните клиенти предлагаме пълна гама от внимателно разработени банкови продукти, осигуряващи плавен растеж и устойчиво развитие на техния бизнес. Нашите продукти и услуги са модерни, гъвкави и иновативни и ги предоставяме с традиционната ни бързина, грижа и индивидуален подход към клиента Желанието ни е да подпомагаме фирмите успешно да ръководят и да развиват своя бизнес. Нашите услуги са предназначени за компании с годишен оборот над 3 000 000 лв. Стратегията на управление "Корпоративно банкиране" е да предоставя на корпоративния сектор бързи и ефективни пакети от продукти и услуги, съответстващи на нуждите на клиентите. Така банката помага на фирмите цялостно да реализират стратегическата си визия, да увеличават капитала си чрез модерни методи, минимизиращи разходите и осигуряващи добра ликвидност, както и ефективно да управляват своите активи, пасиви и финансови рискове. На нашите клиенти – юридически лица, предлагаме стандартни и иновативни банкови продукти с конкурентни пазарни условия, с по-ефективни процедури, съобразени със специфичните им бизнес нужди. Ние обръщаме еднакво внимание както на големите, така и на средните фирми. С помощта на нашите висококвалифицирани опитни специалисти и способността им да решават дори и на най-комплексните случаи клиентите ни имат възможност да се посветят изцяло на развитието на бизнеса си и изпълнението на своите цели.

Продукти и услуги