НОВО! Oнлайн подписване на документи за кредит

Сега имате възможност да кандидатствате и да подпишете всички необходими документи за желания от Вас потребителски кредит1 или овърдрафт1, само в няколко стъпки, изцяло дистанционно, бързо и лесно, без да е необходимо да посещавате офис на банката. Всичко, от което се нуждаете е Вашето смарт устройство.

Дистанционна регистрация и подписване на документи за нови за банката индивидуални клиенти

Станете клиент на Пощенска банка дистанционно и можете да заявите и да вземете изцяло онлайн потребителски кредит2 до 20 000 лв., кредитна карта2, застраховка „Защита на плащанията"2 по потребителски кредити или по кредитни карти, интернет банкиране e-Postbank и мобилно банкиране m-Postbank. Можете да се възползвате и от нашата Дигитална програма2, включваща разплащателна сметка в лева или евро, дебитна карта, интернет банкиране и мобилно банкиране, както и застраховкa.

Как се извършва дистанционното подписване на документи?

Подписването се осъществява посредством облачен Квалифициран електронен подпис (КЕП), който се издава чрез мобилното приложение на Евротръст Технолоджис3. Целият процес е напълно безплатен, а подписването на документи с облачен КЕП не налага използването на допълнително устройство, както при стандартните електронни подписи.

Какво е необходимо да направите?

 1. Кандидатствайте онлайн за потребителски кредит или кредит овърдрафт тук
 2. Ще се свържем с вас, за да уточним всички детайли, относно вашето искане за кредит;
 3. В случай, че искането ви е одобрено, ще бъдете уведомени;
 4. Следвайте стъпките по – долу, за да подпишете необходимите документи за вашия кредит, изцяло онлайн.
 • Стъпка 1: Свалете приложението на Евротръст Технолоджис на вашия смартфон от Google play или App store. Устройството трябва да има минимална версия на операционна система: За iPhone това е iOS 10 и Android 5 за устройства с операционна система Android.
Google play                                                                                                 
Google play
Google play
App store
 

 

 • Стъпка 2:
  Регистрирайте се в приложението и следвайте указанията. След успешна идентификация ще ви бъде издаден безплатен облачен КЕП.
Step 2

 • Стъпка 3:
  Служител на банката ще ви изпрати подписани всички необходими документи за желания от вас потребителски кредит. Те ще бъдат налични в приложението, като ще получите известие на вашето смарт устройство за чакащи документи за подписване.
 • Стъпка 4:
  За да завършите процедурата, влезте в приложението на Евротръст и въведете ПИН код-а, който сте задали предварително при регистрацията си:
Step 2

 • Стъпка 5:
  Прегледайте внимателно документите и ги подпишете с издадения от Евротръст КЕП, като натиснете бутона "Подпиши безплатно".
 • Стъпка 6: След като служител на банката обработи документите, в рамките на един работен ден средствата ще са налични по вашата разплащателна сметка.

 

За въпроси, свързани с твоя кредит или с процеса по кредитиране, можеш да се свържете с нас на телефон 02 817 96 00. За въпроси, свързани с кредитни или дебитни карти, се свържете с нас на *7224.

Услугата се предлага за съществуващи клиенти физически лица на Пощенска банка, регистрирани с актуални клиентски данни в банковата система, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 80 000 лева (включително и при рефинансиране на текущи кредитни задължения), при кредит овърдрафт в размер до 10 000 лева, при кандидатстване за кредитна карта и при заявяване на дебитна карта към съществуваща сметка на клиента. Искането за кредит, респ. за издаване на кредитна карта, подлежи на разглеждане и извършване кредитна оценка на кредитоискателя. В следните случаи подписването на договора за кредит може да се извърши само в офис на банката: (i) при заявени допълнителни услуги и/или продукти от клиента, (ii) при необходимост от съкредитоискател и/или поръчител по кредита; (iii) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (iv) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата. Подписването на договора за кредитна карта може да се извърши само в офис на банката: (i) при необходимост от поръчител; (ii) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (iii) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата. Подписването на договора за дебитна карта може да се извърши само в офис на банката: (i) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (ii) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата.

Банката предлага възможност за дистанционна идентификация и подписване от разстояние на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП) за нови клиенти на банката - дееспособни физически лица, които до момента на дистанционната им регистрация като клиенти не ползват продукти и услуги на банката. Услугата за дистанционно подписване на документи за нови клиенти се предлага за следните продукти и услуги, предлагани от или чрез банката – потребителски кредити до 20 000 лв. и срок до 72 месеца, кредитни карти, застраховка „Защита на плащанията“ по потребителски кредити, респ. по кредитни карти, Дигитална програма, включваща разплащателна сметка в лева или евро, дебитна карта Mastercard, интернет банкиране e-Postbank и мобилно банкиране m-Postbank, както и застраховка „Карт протект“ към дебитна карта. Искането за кредит, респ. за издаване на кредитна карта, подлежи на разглеждане и извършване кредитна оценка на кредитоискателя. В отделни случаи е възможно банката да откаже да приеме подаденото дистанционно искане за кредит, респ. за издаване на кредитна карта, както и да открие сметка дистанционно и да изиска лицето да се яви в офис на банката за присъствена идентификация. За пълните условия за дистанционна идентификация и подписване от разстояние на документи от нови клиенти, виж Общите условия на „Юробанк България“ АД за регистрация на нов клиент и за сключване на договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

3 „Евротръст Технолъджис“ АД с ЕИК 203397356 (Евротръст) e доставчик на удостоверителни услуги, който е вписан в Регистъра на квалифицираните доставчици на удостоверителни услуги към Европейската комисия. Евротръст предлага квалифицирана електронна идентификация и други квалифицирани удостоверителни услуги, в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г., относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар. Повече информация можете да намерите на следния адресhttps://www.evrotrust.com/landing/bg

Всички данни, предоставени от потребителите при регистрация и ползване на мобилното приложение на Евротръст, се използват и обработват от „Евротръст Технолъджис“ АД като доставчик на удостоверителни услуги. „Юробанк България“ АД не е доставчик на удостоверителни услуги и не носи отговорност за издаването и използването на квалифицираните електронни подписи, предлагани от Евротръст, за сигурното и надеждно функциониране на мобилното приложение на Евротръст, както и за сигурността на данните, събирани и обработвани чрез мобилното приложение на Евротръст, включително, но не само в случаите, в които потребителят използва приложението на устройство с модифицирана операционна система и/или на което е инсталиран софтуер, който не е одобрен от производителя на устройството и/или на неговата операционна система