Авто кредит

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

Искате да закупите нов или употребяван автомобил? Търсите финансово предложение, с което да не утежнявате месечния си бюджет?

С Авто кредит финансирате покупката на новия си автомобил бързо, лесно и на конкурентни условия.

ЗАЯВИ ОНЛАЙН още сега!

Препоръчай на познати кредитни продукти на Пощенска банка и спечелете заедно. Научи повече тук.

 

Получавате следните предимства:

 • Ползваш атрактивни условия
 • Без самоучастие в покупната стойност на автомобила
 • С възможност за допълнителна сума
 • Възможност да заявиш и вземеш потребителски кредит изцяло онлайн тук1- предложение за настоящи клиенти на банката
 • С размер на месечните вноски спрямо Вашите планове и възможност
 • Възможност да вземеш кредит до 3 часа, с опцията за експресно разглеждане по програма "СЕГА";
 • Фиксирана лихва за първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на кредита2
 
Предимства на Авто кредита пред лизинга:
 • Без допълнителни обезпечения и залози
 • Без остатъчна стойност в погасителния план
 • Дълъг срок до 10г., който не зависи от възрастта на автомобила
 • По-малко такси
 • Придобивате собствеността на автомобила веднага
 • Самостоятелно застраховате автомобила
 • Вие решавате къде и как ще обслужвате и ремонтирате автомобила
 • Няма ограничение за пътуване в чужбина с автомобила
 • Финансирате всички допълнителни разходи, като: ремонт, поддръжка, разходи за регистрация, застраховки и други

 

Допълнителни преференции:

 • До 100 лева отстъпка от таксата за разглеждане на искане за кредит3
 • 10% отстъпка от застраховка "КАСКО", сключена в офис на Пощенска банка4
 • 5% отстъпка от застраховка "Гражданска отговорност", сключена в офис на Пощенска банка4
 • Възможност за покритие на месечните вноски по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен, услугата "Второ медицинско мнение"  и др. с програма "Защита на плащанията5

ЗАЯВИ ОНЛАЙН Потребителски кредит още сега!

1 Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева и в случай че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.

Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента. В отделни случаи е възможно времето за разглеждане на документи да бъде удължено.

2 За първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент по потребителски кредити в лева. След дванадесетия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив. Пълна информация за приложимите условия относно лихвените проценти, виж в секция Параметри.

Клиентът заплаща таксата за оценка на кредитоспособността съгласно Тарифата на Банката. Преференцията се предоставя от банката чрез възстановяване на половината от сумата на платената такса при изпълнение на следните условия: 1. Клиентът сключва застраховки "Каско" и/или "Гражданска отговорност" на закупения чрез предоставения кредит автомобил, от ЗАД "Булстард Виена Иншурънс Груп", чрез "Юробанк България" АД, в офис на банката; 2. Застраховката/ите следва да са сключени след датата на усвояване на кредита; 3. Клиентът предяви писмено искане за възстановяване на сумата по преференцията до 30 дни от датата на усвояване на кредита. Възстнановената от банката сума не може да надвишава 50 лева при сключване на една от посочените застраховки - "Каско" или "Гражданска отговорност" и не може да надвишава 100 лева при сключване на двете застраховки - "Каско" и "Гражданска отговорност" .

Застраховката се предлага от ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", чрез "Юробанк България" АД, в качеството на застрахователен агент. Пълните условия на застраховката можете да намерите във всеки офис на банката.

5 Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма Защита на плащанията за потребителски кредити от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки клон на Банката. 

Лихвени проценти в лева1:
от 4.90% до 7.95% при превод на работна заплата в банката²
от 7.00% до 9.45%      без превод на работна заплата в банката
 

Предимства: 

 • Максимален размер - до 70 000 лева
 • Максимален срок  – до 10 години
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
 • Кандидатстване само с лична карта3

 

1 Посочените атрактивни лихвени проценти са валидни при подаване на искане за нов потребителски кредит в лева, от Пощенска банка, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаряте на допълнителните изисквания на банката. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

За първите дванадесет месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент за потребителски кредит в лева. След дванадесетия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД  за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити вижте тук . Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.
Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.
 
При потребителски кредит в лева с 7.95% фиксирана годишна лихва за първите 12 месеца и 7.95% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по програма "Моето банкиране" с размер 23 000 лв., за срок от 84 месеца и с включени месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията",  такси и комисионни, описани в  секция Такси и комисионни - общата дължима сума е 32 847.71 лв., месечна вноска 357.91 лв., ГПР е 11,51%.
При потребителски кредит в лева с 5.60% фиксирана годишна лихва за първите 12 месеца и 5.60% променлива годишна лихва за потребителски кредит в лева, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по програма "Моето банкиране" с размер 23 000 лв., за срок от 84 месеца и включени месечен пакет по застраховка  "Защита на плащанията" , такси и комисиони , описани в секция Такси и комисиони - общата дължима сума е 30 510.43 лв., месечна вноска 331.60 лв., ГПР е 8.89%. 

2 Превод на работна залата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване: "Моето банкиране“, "Моето семейство“, Моето предимство“ , "Моят престиж“ или "Супер сметка".

3 Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

 • Такса за оценка на кредитоспособността - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа1:

 

Искана сума в лева

Tакса в лева

от 500 до 2500 50
от2 501 до 5 000 100
от 5 001 до 10 000 200
от 10 001 до 20 000 300
от 20 001 до 50 000 400
над 50 000 по договаряне

 

 • До 100 лева отстъпка от таксата за разглеждане на искане за кредит 
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето семейство“, "Моето предимство“ или "Моят престиж“, вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката) 

____________________________________________________________________

1 Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до първа падежна дата на погасителна вноска по кредита. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит по Програма "СЕГА", при сума на кредита в размер от над 5 000 до 50 000 лв. се прилагат стандартните такси в лева, като допълнително се начислява такса за експресно разглеждане. 

2 Клиентът заплаща пълната стойност на таксата за разглеждане на искане за кредит при усвояване на кредита. Преференцията се предоставя от банката чрез възстановяване на половината от сумата на платената такса при изпълнение на следните условия: 1. Клиентът сключва застраховки "Каско" и/или "Гражданска отговорност" на закупения чрез предоставения кредит автомобил, от ЗАД "Булстард Виена Иншурънс Груп", чрез "Юробанк България" АД, в офис на банката; 2. Застраховката/ите следва да са сключени след датата на усвояване на кредита; 3. Клиентът предяви писмено искане за възстановяване на сумата по преференцията до 30 дни от датата на усвояване на кредита. Възстановената от банката сума не може да надвишава 50 лева при сключване на една от посочените застраховки - "Каско" или "Гражданска отговорност"  и не може да надвишава 100 лева при сключване на двете застраховки - "Каско" и "Гражданска отговорност".

При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване, са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.