ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА ТВОЯ ИЗБОР. ЕКО АВТОКРЕДИТ

Автокредит

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

С авто кредитите от Пощенска банка финансирате покупката на нов или употребяван автомобил при атрактивни условия, бързо и лесно. 

Изберете "ЕКО Авто кредит"1 за финансиране на изцяло електрически или плъгин хибридни превозни средства при специални условия или "Авто кредит"1 за всички останали видове превозни средства! 

 

ЗАЯВИ ОНЛАЙН още сега!

Препоръчай на познати кредитни продукти на Пощенска банка и спечелете заедно до два пъти по-големи награди. Научи повече тук.

 

Получавате следните предимства:

 • До 100% финансиране на покупната стойност на автомолбила;
 • Без обезпечение;
 • Ползваш атрактивни условия;
 • Без самоучастие в покупната стойност на автомобила;
 • Можеш да получиш допълнителна сума, която да ползваш за допълнителни разходи;
 • Възможност да заявиш и вземеш потребителски кредит и овърдрафт изцяло онлайн тук2- предложение за настоящи клиенти на банката
 • С размер на месечните вноски спрямо Вашите планове и възможност
 • Възможност да вземеш кредит до 3 часа, с опцията за експресно разглеждане по програма "СЕГА";
 • Фиксирана лихва за първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на кредита3.
 
Предимства на Авто кредита пред лизинга:
 • Без допълнителни обезпечения и залози;
 • Без остатъчна стойност в погасителния план;
 • Дълъг срок до 10 г., който не зависи от възрастта на автомобила;
 • По-малко такси;
 • Придобивате собствеността на автомобила веднага;
 • Самостоятелно застраховате автомобила;
 • Вие решавате къде и как ще обслужвате и ремонтирате автомобила;
 • Няма ограничение за пътуване в чужбина с автомобила;
 • Финансирате всички допълнителни разходи, като: ремонт, поддръжка, разходи за регистрация, застраховки и други.

 

Допълнителни преференции:

 • До 100 лева отстъпка от таксата за оценка на кредитоспособност4
 • 10% отстъпка от застраховка "КАСКО", сключена в офис на Пощенска банка5
 • 5% отстъпка от застраховка "Гражданска отговорност", сключена в офис на Пощенска банка5
 • Възможност за покритие на месечните вноски по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен, услугата "Второ медицинско мнение"  и др. с програма "Защита на плащанията6

ЗАЯВИ ОНЛАЙН Потребителски кредит още сега!

 

1ЕКО Авто кредит може да се ползва само за покупка на изцяло електрически автомобили (BEV) или плъгин хибриди (PHEV - такива, които могат да се зареждат в контакт или на зарядна станция). Със Стандартен Авто кредит може да се финансират обикновени или т.н. "меки" хибридни автомобили (такива, без възможност за външно зареждане) или такива с двигател с вътрешно горене. Пълната информация за приложимите условия, виж в таб Параметри, както и във всеки офис на Пощенска банка.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и са за продукт "Еко Авто кредит", и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите  по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор дължими главница и лихви за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

2Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева и в случай, че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.

3 За първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент по потребителски кредити в лева. След дванадесетия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив. Пълна информация за приложимите условия относно лихвените проценти, виж в секция Параметри.

4 Клиентът заплаща пълната стойност на таксата за разглеждане на искане за кредит при усвояване на кредита. Преференцията се предоставя от банката чрез възстановяване на половината от сумата на платената такса при изпълнение на следните условия: 1. Клиентът сключва застраховки "Каско" и/или "Гражданска отговорност" на закупения чрез предоставения кредит автомобил, от ЗАД "Булстард Виена Иншурънс Груп", чрез "Юробанк България" АД, в офис на банката; 2. Застраховката/ите следва да са сключени след датата на усвояване на кредита; 3. Клиентът предяви писмено искане за възстановяване на сумата по преференцията до 30 дни от датата на усвояване на кредита. Възстнановената от банката сума не може да надвишава 50 лева при сключване на една от посочените застраховки - "Каско" или "Гражданска отговорност" и не може да надвишава 100 лева при сключване на двете застраховки - "Каско" и "Гражданска отговорност" . 

5 Застраховката се предлага от ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", чрез "Юробанк България" АД, в качеството на застрахователен агент. Пълните условия на застраховката можете да намерите във всеки офис на банката. 

Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма Защита на плащанията за потребителски кредити от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки клон на Банката. 

Атрактивни лихвени проценти в лева за "Авто кредит"1:
от 4.60% до 6.95% при превод на работна заплата в банката²
от 8.00% до 9.00%      без превод на работна заплата в банката
 
Лихвени проценти в лева за "ЕКО Авто кредит"1
2.99%                                            при превод на работна заплата и до 60м срок на изплащане
3.99% при превод на работна заплата и до 120м срок на изплащане
 
 

Предимства: 

 • Максимален размер - до 80 000 лева
 • Максимален срок  – до 10 години
 • Минимална сума - 10 000 лева за "Авто кредит" и 20 000 лева за "Еко Авто кредит"
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
 • Кандидатстване само с лична карта3

 

1 Атрактивните условия са валидни при кандидатстване за нов "Еко Авто кредит"  или "Авто кредит" от Пощенска банка в случай, че лицето отговаря на допълнителните изисквания на банката. Посочените атрактивни лихвени проценти са валидни при подаване на искане за нов потребителски кредит в лева, от Пощенска банка, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаряте на допълнителните изисквания на банката. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

За първите дванадесет месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент за потребителски кредит в лева. След дванадесетия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД  за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити вижте тук . Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.
 
Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и са за продукт "Еко Авто кредит",  и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.
 
Авто кредит
При кредит с размер 23 000 лв., срок 96 месеца, с 5.20% фиксирана годишна лихва за първите 12 месеца и 5.20% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство"  с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за оценка на кредитоспособността в размер на 400 лв., ГПР е 8.19%, месечната вноска е 293.37 лв., обща дължима сума 30 954.47 лв.

Еко Авто кредит
При кредит с размер 23 000 лв., срок 96 месеца, с 3.99% фиксирана годишна лихва за първите 12 месеца и 3.99% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство"  с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма " Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за оценка на кредитоспособността в размер на 200 лв., ГПР е 6.62%, месечната вноска е 280.25 лв., обща дължима сума 29 420.27 лв.

2 Превод на работна залата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване: "Моето банкиране“, "Моето семейство“, Моето предимство“ , "Моят престиж“ или "Супер сметка".

3 Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

 • Такса за оценка на кредитоспособността - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа1:

 

Искана сума в лева

Tакса в лева

 Такса в лева "Еко Автокредит"
от 500 до 2500            50                                           -
от2 501 до 5 000          100                                           -
от 5 001 до 10 000          200                                           -
от 10 001 до 20 000          300                                         150
от 20 001 до 50 000          400                                         200
над 50 000 по договаряне                                по договаряне

 

 • До 100 лева отстъпка от таксата за оценка на кредитоспособността при разглеждане на искане за кредит "Автокредит"2 или "Еко Автокредит"2 
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето семейство“, "Моето предимство“ или "Моят престиж“, вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката) 

____________________________________________________________________

1 Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до първа падежна дата на погасителна вноска по кредита. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит по Програма "СЕГА", при сума на кредита в размер от над 5 000 до 50 000 лв. се прилагат стандартните такси в лева, като допълнително се начислява такса за експресно разглеждане. 

2 Клиентът заплаща пълната стойност на таксата за разглеждане на искане за кредит при усвояване на кредита. Преференцията се предоставя от банката чрез възстановяване на половината от сумата на платената такса при изпълнение на следните условия: 1. Клиентът сключва застраховки "Каско" и/или "Гражданска отговорност" на закупения чрез предоставения кредит автомобил, от ЗАД "Булстард Виена Иншурънс Груп", чрез "Юробанк България" АД, в офис на банката; 2. Застраховката/ите следва да са сключени след датата на усвояване на кредита; 3. Клиентът предяви писмено искане за възстановяване на сумата по преференцията до 30 дни от датата на усвояване на кредита. Възстановената от банката сума не може да надвишава 50 лева при сключване на една от посочените застраховки - "Каско" или "Гражданска отговорност"  и не може да надвишава 100 лева при сключване на двете застраховки - "Каско" и "Гражданска отговорност".

При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване, са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.