Онлайн винаги е по-бързо и по-лесно

НОВО! Дистанционно подписване за клиенти на Пощенска банка

Заяви и вземи изцяло онлайн желания от теб продукт!1

 • Без да губиш време
 • Без да посещаваш офис
 • От всяко място, на което се намираш
 • Чрез дистанционно подписване на документи, напълно безплатно
 • Възможност за професионална консултация и съдействие от наши експерти за всяка стъпка от процеса

Продукти, които можеш да заявиш само с няколко клика:2

 • Потребителски кредит3
 • Овърдрафт3
 • Кредитна карта4
 • Дебитна карта4
 • Разплащателна сметка "Супер сметк@"5
 • Спестовна сметка "Мега Плюс"5

Възползвай се от новия дистанционен процес, който ще ти спести време и усилия!

1. Заяви онлайн желания продукт тук или от бутона "Заяви онлайн";
2. Наш експерт ще се свърже с теб за допълнително съдействие и уточняване на детайлите относно заявения продукт. Ще те уведомим, в случай че заявлението за кредитен продукт бъде одобрено;
3. Подпиши дистанционно всички документи чрез облачен Квалифициран електронен подпис (КЕП) от Евротръст - нужно е само да свалиш мобилното приложение на Евротръст, да следваш стъпките и да подпишеш документите онлайн6

 

Повече информация можеш да получиш на кратък номер *7224 или 0700 18555.

 

                                                                                                                 

 

Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП) за съществуващи клиенти на банката, които са регистрирани с актуални клиентски данни в банковата система, при подадено искане/заявление за посочените по-долу продукти и услуги.

2 Услугата за дистанционно подписване на документи се предлага при подадено и одобрено от банката искане/заявление за следните предлагани продукти и услуги, предлагани от или чрез банката - потребителски кредит в размер до 40 000 лева (включително и при рефинансиране на текущи кредитни задължения), овърдрафт в размер до 10 000 лева,  кредитна карта, дебитна карта към съществуваща разплащателна сметка или спестовна сметка "Мега"/"Мега плюс" в банката, разплащателна "Супер сметк@", спестовна сметка "Мега плюс", спестовна сметка с превод на работна заплата "Мега плюс".

В следните случаи подписването на съответната договорна документация за потребителски кредит и/или овърдрафт може да се извърши само в офис на банката: (i) при размер на отпускания потребителски кредит/овърдрафт над посочените размери; (ii) при заявени допълнителни услуги и/или продукти от клиента, извън посочените, (iii) при необходимост от съкредитоискател и/или поръчител по кредита; (iv) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (v) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата. За повече информация относно дистанционното подписване на документи за кредит виж тук. За информация за условията и параметрите на предлаганите от банката потребителски кредити и овърдрафти виж тук.

В следните случаи подписването на договора за кредитна карта може да се извърши само в офис на банката: (i) при необходимост от поръчител; (ii) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (iii) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата. Подписването на договора за дебитна карта може да се извърши само в офис на банката: (i) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (ii) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата. За повече информация относно дистанционното издаване на дебитни карти виж тук, а за дистанционното издаване на кредитни карти виж тук. За доставка на дебитна или кредитна карта до адрес на клиента е дължима такса, съгласно тарифата на банката за физически лица. За информация за условията и параметрите на предлаганите от банката дебитни и кредитни карти виж тук.

5 Подписването на договора за разплащателна/спестовна сметка може да се извърши само в офис на банката: (i) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (ii) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата. Разплащателна сметка с превод на работна заплата "Супер сметк@" и Спестовна сметка "Мега Плюс" с превод на работна заплата се предлагат в пакет с издаване на дебитна карта. За повече информация относно спестовна сметка "Мега плюс" виж тук, а за разплащателна "Супер сметк@" виж тук.

6 Дистанционното подписване на документи се извършва посредством квалифициран електронен подпис (КЕП), който се издава чрез мобилното приложение Evrotrust на Евротръст Технолоджис АД. Необходимо е да имате смартфон или таблет с работеща предна камера, операционна система Android (версия 5.0 или по-нова) или iOS (версия 10.0 или по-нова), достъп до интернет, както и да се идентифицирате и регистрирате в приложението, като предоставите лична карта. Подробно описание на стъпките за подписване е публикувано тук. Повече информация относно предоставяната услуга можете да намерите на уебсайта на Евротръст - www.evrotrust.com.