Потребителски кредит/овърдрафт "Еластика"

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Месечна вноска
Лихвен процент

Ако имате спестявания и искате да ги запазите, но искате и да реализирате плановете си, възползвайте се от потребителски кредит/овърдрафт "Еластика".   

Предимства:  

 • Изгодни лихвени условия
 • Без доказване на доход
 • Обезпечение на Вашите задължения със залог на парични средства
 • Бърз отговор – в рамките на 1 работен ден*
 • Фиксирана лихва за първите 6 месеца от срока на кредита**
   

  Документи за кандидатстване:

 • Попълнено искане за кредит
 • Копие на лична карта

Банката си запазва правото при необходимост да изисква допълнителни документи. 

За повече информация заповядайте в най-близкия клон на Пощенска банка в цялата страна или се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на тел. 0700 18 555.

________________________________________________________________

* В отделни случаи е възможно времето за разглеждане на документи да бъде удължено.

**За първите 6 /шест/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент по потребителски кредити в лева. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив. Пълна информация за приложимите условия относно лихвените проценти, виж в секция Параметри. 

Кредитополучатели :
Клиенти на Пощенска банка, които притежават парични средства в левове, евро или щатски долари по спестовна сметка "Еластика".

 • Атрактивни лихвени проценти
 • Максимална сума:
  До 90% от размера на обезпечението за кредит и парични средства в една и съща валута
  До 90% от размера на обезпечението за кредит в левове и парични средства в евро
  До 70% от размера на обезпечението за кредит в левове и парични средства в щ.долари
 • Срок:
  Потребителски кредит "Еластика" – до 7 години
  Овърдрафт "Еластика" – 1 година с възможност за подновяване за нов период
 • Фиксирана лихва за първите 6 месеца от срока на кредита*

*За първите 6 /шест/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив  и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент сеползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД  за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити вижте тук ,

 • Такса за обработка на документи при кандидатстване за кредит/овърдрафт -  в зависимост от исканата сума*: 

 

Искана сума в лева

(или съответната валутна равностойност)                          

Такса в  лева        

                              

от 500 до 6000 75
от 6 001 до 15 000 175
от 15 001 до 20 000 275
от 20 001 до 30 0000 350
от 30 001 до 50 000 400
от 50 001 до 100 000 500
над 100 000 по договаряне

 

 • Такса за подновяване на овърдрафт – 1% върху разрешения размер, но не по-малко от 10 лева, платима при удължаване на срока на овърдрафт Еластика 

_________________________________________________________________

* * Таксата е платима на два етапа - 20 лв. при кандидатстване за кредит/овърдрафт, останалата част от сумата в срок до два месеца след подаване на искането за кредит/овърдрафт.