Потребителски кредит с ипотека

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

Увеличете разполагаемия си доход като обедините задълженията си с потребителски кредит с ипотека по програма "Повече днес" при промоционални условия. Разберете как тук.

С новите ни атрактивни условия можеш да финансираш всичките си планове -  обединение на задължения, ремонт и обзавеждане на дома, образование или други твои цели.  

ЗАЯВИ ОНЛАЙН още сега!

Препоръчайте на познатите си кредитни продукти на Пощенска банка и спечелете заедно големи награди. Научи повече тук.

 

Условия на кредита:

 • От 3.95% до 4.15% променлив годишен лихвен процент в лева и евро*;
 • Финансиране до 150 000 лв. за всички твои планове***;
 • Без първоначални такси**.

Активирай плановете си и плащай по-малко, защото с потребителски кредит с ипотека можеш:

 • Да обединиш всичките си задължения и да увеличиш  разполагаемия си доход**;
 • Да плащаш само една по-ниска вноска, в една банка, на една дата;
 • Да ползваш дълъг срок на кредита до 25 г.****;
 • Да избереш най-подходящата за теб Пакетна програма за комплексно банково обслужване, която ти осигурява преференциални условия за банкови продукти и услуги.

Имаш въпроси за този кредит?  Заяви безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите ти относно най-подходящото за теб жилищно финансиране. 

*Посочените лихвени проценти са приложими при подаване на заявление за нов потребителски кредит в лева с ипотека в периода  от 01.11.2020 г.до 31.10.2021 г.при превод на работна заплата по сметка с дебитна карта в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване ("Моето Банкиране“, "Моето семейство“ или "Супер сметка") и сключване на договор за застраховка "Живот". За повече информация и представителен пример за разходите по кредита, виж секция Параметри.

**При подаване на заявление за нов ипотечен кредит с цел обединение на задължения в периода 01.11.2020 г. - 31.10.2021 г., кредитоискателят ползва промоционални условия: без такса за оценка на кредитоспособността, без такса за документален анализ на обезпечението, без такса за оценка на обезпечението. Условията за потребителски кредит с ипотека са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В определени случаи са възможни и допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получиш персонална оферта и да се информираш дали тези условия са най-подходящи за теб, моля посети най-близкия офис на Пощенска банка. 

 ***Посочените условия за потребителски кредит с ипотека са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

 

 • Лихвени проценти в лева*:  от 3.95% до 4.15% променлив годишен лихвен процент в лева и евро, при превод на работна заплата в банката**
 • Валута: лева/евро;
 • Размер на кредита: до 150 000 лева;***
 • Финансиране: до 70% от пазарната стойност на имота;***
 • Срок: от 5 до 25 години;***
 • Обезпечение: ипотека върху недвижим имот.
   

Намали месечните си плащания чрез потребителски кредит с ипотека за обединение на задължения по програма "Повече днес" при промоционални условия. Разбери как тук.

*Годишния лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се определя в зависимост от процента на финансиране и срока на кредита и се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента.

Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката условия за финансиране на конкретен кредит, в това число и определеният лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас клон на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

** Превод на заплата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване ("Моето Банкиране“, "Моето семейство“ или "Супер сметка").

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

При потребителски кредит с ипотека за обединение на задължения с размер 20 000 лв., срок 120 месеца и 4,15% променлива годишна лихва, при финансиране до 70% от пазарната стойност на обезпечението, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7,85 лв, с държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 5.09%, месечната вноска е 206.71 лв., обща дължима сума 25 495.04 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.

*** Посочените условия за потребителски кредит с ипотека са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

Такси и комисиони на Банката при потребителски кредити с ипотека:

 • 100 лв. такса за оценка на кредитоспособността дължима при усвояване;*
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма "Моето семейство";
 • 6,95 лв. месечнa таксa за програма "Моето семейство";
 • 150 лв. такса за оценка на обезпечението - за апартамент;
 • 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението.**

 При кандидатстване за потребителски кредит с ипотека с цел обединение на задължения:

 • Без такса за оценка на кредитоспособността;
 • Без такса за оценка на обезпечението;
 • Без такса за документален анализ на обезпечението.

Други такси:

 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

*Таксата за оценка на кредитоспособността е 100 лв. при доходи от трудови и служебни правоотношения. За клиенти с доказани доходи от други източници таксата е 160 лв., а при доказани доходи от чужбина е 200 лв.

**Таксата е в размер 200 лв., когато имотът (вкл. дворно място), предмет на анализа, е с до две промени в собствеността за период от 10г. назад. Когато имотът е с над две промени в собствеността за период от 10 г. назад, таксата за документален анализ на обезпечението е в размер на 400 лв.