Потребителски кредит за бизнес обучение

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

Възползвай се от отлична възможност за финансиране на обучение по бизнес програма в избрано учебно заведение в цял свят! Увеличи перспективите си за професионални успехи с програми като MBA, EMBA, Advanced management и др., с потребителски кредит от Пощенска банка.

Препоръчай на познати кредитни продукти на Пощенска банка и спечелете заедно. Научи повече тук.
 

Предимствата:

 • Атрактивен лихвен процент 4,59%¹
 • Възможност за гратисен период² до 24 месеца, който покрива срока на обучението
 • По-ниски такси за превод на сумата за финансиране на обучението³
 • До 20% допълнителна сума за текущи нужди
 • Специализирана консултация с наш експерт

Предлагаме ти още:

 • Кредитна карта от висок клас4, която ще ти осигури редица предимства и специални привилегии, както по време на пътуване, така и в ежедневието
 • Допълнителна сигурност със застрахователна програма "Защита на плащанията"5
 • Пакетна програма за комплексно банково обслужване⁶

Документи за кандидатстване:

 • Валиден документ за самоличност – лична карта
 • Документ за прием за обучение в съответната бизнес програма⁷

Кредитът е целеви, като сумата се превежда директно по сметка на избраното учебно заведение.

¹Годишният лихвен процент е променлив  и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията  за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити, можете да видите на www.postbank.bg. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента.

При кредит с размер 23 000 лв., срок 96 месеца и променлив годишен лихвен процент 4.59% при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство", с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за обработка на документи при кандидатстване в размер на 200 лв., ГПР е 7.26%, месечната вноска е 286.71 лв., обща дължима сума 30 077.21 лв.

²По време на гратисния период, ако такъв е договорен, не се дължи плащане на главницата по кредита. През този период Кредитополучателят дължи месечни погасителни вноски, в размер на договорената лихва, начислена за съответния месечен период върху усвоената и непогасена част от главницата. Гратисният период не може да бъде удължаван.

³50% по-ниски такси за превод на средствата, предназначени за финансиране на избраното обучение,  спрямо стандартните условия на Банката за извършване на такъв изходящ превод (вътрешнобанков, междубанков, вкл. международен превод, с обикновен вальор, експресен и пр.).

⁴Издаването на кредитна карта се извършва след одобрение на подадено искане и сключване на съответния/те договор за кредит/ кредитна карта. Общите условия за издаване и използване на кредитни карти, както и информация за цени и такси за предлаганите услуги, са достъпни на www.postbank.bg и при поискване във всеки офис на Пощенска банка.

⁵Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителския кредит и не е необходимо условие за отпускане на кредита. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма "Защита на плащанията" за потребителски кредити от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на Банката.

⁶За пакетните програми на Пощенска банка и включените в тях банкови продукти и услуги се дължи съответната такса, посочена в Тарифата на Банката.

⁷Преди сключване на договор за кредит е необходимо да се представи официален документ за прием или форма по образец на Банката, която се попълва от учебното заведение и/или подписан договор за обучение. Възможно е банката да изиска превод на документите от лицензиран от МВнР преводач.
Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента. 

 • Атрактивен лихвен процент - 4.59%¹
 • Общ размер на кредита: от 10 000 до 80 000 лева
 • Срок: от 6 до 120 месеца
 • Валута: лева или евро
 • Погасяване на равни (анюитетни) месечни вноски 
 • Възможност за гратисен период² до 24 месеца, който покрива срока на обучението

 Кредитът е целеви, като сумата се превежда директно по сметка на избраното учебно заведение.

¹Годишният лихвен процент е променлив  и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията  за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити, можете да видите на www.postbank.bg. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

²По време на гратисния период, ако такъв е договорен, не се дължи плащане на главницата по кредита. През този период Кредитополучателят дължи месечни погасителни вноски, в размер на договорената лихва, начислена за съответния месечен период върху усвоената и непогасена част от главницата. Гратисният период не може да бъде удължаван.

 • Такса за обработка на документи при кандидатстване - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа¹:
Искана сума в лева Tакса в лева
от 10 000 до 20 000 150
от 20 001 до 40 000 200
от 40 001 до 60 000 300
от 60 001 до 80 000 400
 над 80 000   по договаряне 
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето Семейство“ или "Priority by Postbank", вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката)

1Таксата е платима на два етапа - 20 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до два месеца след подаване на искането за кредит.  

При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване, са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.