Потребителски кредит с атрактивни условия

Потребителски кредит с атрактивни условия


Реализирай плановете си, освежи дома си или се наслади на следващата си почивка!

Заяви потребителски кредит до 20 000 лв. с отговор до 2 часа, изцяло онлайн! Удобно, бързо и по всяко време, където и да се намираш!

Вземи с отлични условия при онлайн кандидатстване!1

 

Какви са предимствата за теб:

 • Атрактивни лихвени условия при превод на работна заплата;
 • Фиксирана лихва за първите 6 месеца от срока на кредита;2
 • Заявяваш онлайн за минути;
 • Бърз отговор до 2 часа;3
 • Индивидуална консултация с наш експерт;
 • С възможност да вземеш изцяло онлайн чрез безплатно дистанционно подписване - за настоящи4 и новиклиенти на банката;
 • Интернет и мобилно банкиране за удобно управление на средствата;
 • Преференциална такса за обработка на документи при кандидатстване спрямо стандартната, при онлайн кандидатстване и дистанционно подписване на документи.6

Осигури си нужното финансиране:

 • Сума - до 20 000 лв.;
 • Срок - до 72 месеца;
 • Лихвен процент: 5.99%7 при превод на работна заплата по сметка в банката и използване на пакетна програма за комплексно банково обслужване;9
 • Лихвен процент: 7.99%8 без задължителен превод на работна заплата по сметка в банката и без използване на пакетна програма.

 

 

Заедно с кредита имаш възможност да заявиш и кредитна карта Mastercard със специални условия до 30.09.2024 г.!10

 

 • 3 месеца двойни точки по програмата за лоялност „Моите награди“;11
 • Половин годишна такса за обслужване на картата за първата година, ако заявиш онлайн и подпишеш документите дистанционно.12

Заяви и вземи:

 • Без такса за разглеждане на заявлението за кредитна карта;
 • С безплатна доставка на картата по куриер до твой адрес в България;
 • Възможност за награди до 1000 лв. годишно с програмата „Моите награди“.13

 

Каквито и разходи да ти предстоят, разчитай на нас, когато планираш бюджета си!


1Предложението е валидно, както за нови, така и за съществуващи клиенти на Банката, при подаване на искане за нов потребителски кредит в лева, чрез попълване на онлайн форма за кандидатстване за потребителски кредит, налична на интернет сайта на банката www.postbank.bg (чрез бутона "Заяви" или през останалите активни форми за заявяване на потребителски кредит, налични на сайта).

2За първите 6 /шест/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити виж тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряш на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получиш твоята индивидуална оферта, посети удобен за теб офис на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси). Кредитор е "Юробанк България" АД.

3В рамките на два работни часа, считано от датата и часа на въвеждане на искането за кредит, Банката разглежда и уведомява кредитоискателя, че има изготвено становище, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на допълнителни документи. В този случай Банката не се ангажира с предоставяне на окончателно становище в посочения срок. Уведомяване за изготвено становище се извършва с изпращане на текстово съобщение (СМС) или друго електронно съобщение на посочения от кредитоискателя мобилен телефон или при явяване във финансовия център на банката. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 - 17:00 часа.

4Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за своите съществуващи клиенти, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 80 000 лева. В следните случаи подписването на договора за кредит може да се извърши само в офис на банката: (i) при заявени допълнителни услуги и/или продукти от клиента, (ii) при необходимост от съкредитоискател и/или поръчител по кредита; (iii) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (iv) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата. Пълната информация за услугата за сключване на договора онлайн, виж на www.postbank.bg.

5Банката предлага възможност за дистанционна идентификация и подписване от разстояние на документи, посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП) за нови клиенти на банката - дееспособни физически лица, които до момента на дистанционната им регистрация като клиенти не ползват продукти и услуги на банката. Услугата за дистанционно подписване на документи за нови клиенти се предлага за следните продукти и услуги, предлагани от или чрез банката – потребителски кредити до 20 000 лв. и срок до 72 месеца, кредитни карти, застраховка “Защита на плащанията“ по потребителски кредити, респективно по кредитни карти, дигитална програма, включваща разплащателна сметка в лева или евро, дебитна карта Mastercard, интернет банкиране e-Postbank и мобилно банкиране m-Postbank, както и застраховка “Карт протект“ към дебитна карта. За да сключи от разстояние договор за съответния продукт или услуга, посочени по-горе, съответното физическо лице следва да бъде регистрирано дистанционно като нов Клиент на Банката. Регистрацията  се извършва през интернет страницата на Банката на адрес www.postbank.bgНаучи повече тук.

 

6Преференциалното условие се прилага при кандидатстване за нов потребителски кредит от Пощенска банка, чрез попълване на онлайн форма за кандидатстване за потребителски кредит и дистанционно подписване на документи, посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от „Евротръст Технолоджис“ АД, чрез мобилното приложение „Evrotrust".

 

Кредитополучателят ползва отстъпка от 50 % от таксата за обработка на документи за кандидатстване (при стандартни условия, съгласно Тарифата на Банката за физически лица, таксата за обработка на документи при кандидатстване - в зависимост от исканата сума е в размер: от 500 до 5 000 лв. – 100 лв., от 5 001 лв. до 10 000 лв. – 200 лв., от 10 001 лв. до 20 000 лв. – 300 лв.)

 

Отстъпката се прилага, както за настоящи, така и за нови клиенти на банката. Лица, които до момента на дистанционната им регистрация като клиенти не ползват продукти и услуги на банката, преди да подпишат дистанционно съответните документи, следва да преминат процес на дистанционна идентификация и регистрация, съгласно Общите условия за регистрация на нов клиент и за сключване на договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние, налични на www.postbank.bg.

 

При кредит с размер 12 000 лв., срок 72 месеца, с 5.99% фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 5.99% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване „Моето семейство“, с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за обработка на документи при кандидатстване 150 лв., ГПР е 7.95% месечната вноска е 216.00 лв., обща дължима сума 16 269.83 лв. 

 

При кредит с размер 12 000 лв., срок 72 месеца, с 7.99% фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 7.99% променлива годишна лихва за останалия период, с такса за откриване на разплащателна сметка 3 лв. с месечна такса 3.50 лв., ползване на застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за обработка на документи при кандидатстване 150 лв., ГПР е 9.33%, месечната вноска е 228.51 лв., обща дължима сума 16 855.08 лв.   

 

7При кредит с размер 12 000 лв., срок 72 месеца, с 5.99% фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 5.99% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване „Моето семейство“, с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за обработка на документи при кандидатстване 300 лв., ГПР е 8.40% месечната вноска е 216.00 лв., обща дължима сума 16 419.83 лв. 

 

8При кредит с размер 12 000 лв., срок 72 месеца, с 7.99% фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 7.99% променлива годишна лихва за останалия период, с такса за откриване на разплащателна сметка 3 лв. с месечна такса 3.50 лв., ползване на застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за обработка на документи при кандидатстване 300 лв., ГПР е 10.55%, месечната вноска е 228.51 лв., обща дължима сума 17 321.28 лв.             

9Превод на работна залата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване: "Моето Банкиране“, "Priority by Postbank""Моето семейство“, "Моето предимство“ , "Моят престиж“ или "Супер сметка".


10Предложението е валидно за физически лица, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium от Пощенска банка в периода от 1 юли до 30 септември 2024 г. Предложението важи и при кандидатстване за клиенти, ползващи отстъпки за кредитни карти по предлагани от Банката пакетни програми. Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard, издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадената кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash, Mastercard Cash Momento, Mastercard Universe и Mastercard Business.

11За всяка покупка, направена с картата, в периода от 3 месеца, считано от датата на издаването й, картодържателите ще получат удвояване на точките спрямо стандартно получаваните при покупка, направена със съответния вид кредитна карта Mastercard, съобразно Официалните правила на програмата MyRewards (Моите награди) за лоялни клиенти на банкови карти, издавани от „Юробанк България“ АД. Общият брой точки, които ще получат картодържателите, зависи от вида на кредитната им карта. В програмата не участват трансакции за теглене на пари в брой, погасяване на задължение по кредитни карти, както и всички трансакции, описани в т.6.3. от Официалните правила по програмата. Пълните условия за събиране и обменяне на точки по Програма за лоялност Моите награди (MyRewards) се съдържат в Официалните правила на програмата, публикувани на www.postbank.bg и остават непроменени и валидни и в рамките на 3-месечния период, в който ще се прилага специалното правило за удвояване на точките.

12Отстъпката от дължимата годишна такса за обслужване на картата се прилага за лица, които в периода на кампанията са заявили онлайн чрез сайта на Банката и са подписали дистанционно необходимите документи за издаването на кредитната карта, съобразно Общите условия на „Юробанк България“ АД за издаване и използване на персонални кредитни карти, публикувани на www.postbank.bg.Услугата онлайн заявяване и дистанционно подписване на документи е достъпна за регистрирани клиенти на Банката с актуални клиентски данни (съществуващи клиенти), както и за лица, които успешно са преминали процеса по дистанционна регистрация, съгласно Общите условия за регистрация на нов клиент и за сключване на договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние (нови клиенти), публикувани на www.postbank.bg. Ако си настоящ клиент на Пощенска банка - заяви и вземи онлайн тук. Ако си нов клиент – стани клиент и вземи онлайн тук. Подписването се извършва посредством Квалифициран електронен подпис, издаден от „Евротръст Технолоджис“ АД, чрез мобилното приложение „Evrotrust". Необходимо е да имате смартфон с работеща предна камера, достъп до интернет, както и да се идентифицирате като предоставите лична карта. Подписване чрез приложението „Evrotrust" може да бъде направено на всеки смартфон или таблет с предна камера и операционна система Android (версия 5.0 или по-нова) или iOS (версия 10.0 или по-нова). Повече информация относно можете да намерите на сайта на Банката www.postbank.bg , а информация за дистанционното подписване на документи и на уебсайта на Евротръст www.evrotrust.com.

 

13Паричните награди по Програмата за лоялност MyRewards (Моите награди) зависят от вида кредитна карта и се предоставят съобразно натрупания брой точки за направените покупки с картата. Наградите се получават по дигитална карта, която банката издава автоматично при регистрация в приложението ONE wallet by Postbank съобразно Общите условия на „Юробанк България“ АД за ползване на мобилен портфейл „One wallet by Postbank“. Пълните условия на програмата можете да научите в сайта, както и във всеки офис на Банката.