Често задавани въпроси

За да прехвърлиш сертификат от един компютър на друг е необходимо първо да го запишеш на преносим носител. 
Начинът за прехвърлянето на цифров сертификат, издаден от Пощенска банка на друг компютър, е описан в "Ръководство за потребителя - Работа със сертификат - Съхраняване на сертификат върху преносим носител и Прехвърляне на сертификат от преносим носител".  
Сертификат може да инсталираш / регистрираш от секция "Сигурност“ – таб "Сертификати".