Често задавани въпроси

ONE wallet by Postbank

За услугата могат да се регистрират всички лица, които са клиенти на Банката (български граждани или лица с документ за самоличност ЛНЧ) и имат издадена активна банкова карта в статус, позволяващ ползването й или профил за интернет банкиране.

Важно е да разполагаме с валиден документ за самоличност на лицето, което опитва да се регистрира.

Повече информация за ONE wallet by Postbank можете те откриете тук.

ONE wallet by Postbank е дигитален портфейл под формата на приложение за смарт устройства. Приложението предлага възможност за извършване на безконтактни плащания на POS терминал чрез NFC функционалността на мобилно смарт устройство, управление на карти, бързи преводи между потребителите на приложението, съхранение на карти за лоялност и други.