Често задавани въпроси

 • Кой може да се възползва от услугата "Онлайн регистрация“?

Онлайн регистрацията за Интернет банкиране е услуга, която е достъпна за всички физически лица клиенти на Банката, със съществуващ продукт*, които никога не са имали регистрация и достъп до e-Postbank.

 • Какви възможности предлага онлайн регистрацията за Интернет банкиране?

Само в три лесни стъпки, изцяло онлайн, може да използвате базовите функционалности на Интернет банкирането на Пощенска банка, които включват:

• Бърз и сигурен достъп до всички Ваши банкови продукти.
• Възможност за преводи между собствени сметки.
• Плащане на задължения по Ваши кредитни продукти.
• Информация и справки за ползваните сметки и кредитни продукти.
• Информация за валутни курсове и валутен калкулатор.
• Възможност за промяна на парола.
• Преглед на потребителски сесии.
• Използване на мобилното приложение на банката m-Postbank за изброените услуги.

 • Има ли такса за регистрация?

Онлайн регистрацията за Интернет банкиране e-Postbank e безплатна.

 • Каква е таксата за извършване на преводи между собствени сметки?

При извършване на превод между собствени сметки не се дължи такса.

 • Кои продукти ще бъдат добавени в профила за Интернет банкиране след успешна онлайн регистрация?

След успешна онлайн регистрация всички Ваши съществуващи в банката продукти ще бъдат добавени във Вашия профил за Интернет банкиране.

 • Как мога да извърша онлайн регистрация за Интернет банкиране?

Регистрацията се извършва изцяло онлайн в три лесни стъпки.

 • Какви са трите лесни стъпки за онлайн регистрация?

Стъпка 1 – Данни за регистрация**
• Три имена
• ЕГН
• E-mail
• Мобилен телефон
 

Стъпка 2 - Потвърждаване на регистрация
На посочения от Вас e-mail ще получите линк за потвърждаване на Вашата регистрация.
Стъпка 3 – Завършване на регистрация
Необходимо е да създадете парола за достъп и да въведете, получен чрез SMS код, за да завършите Вашата регистрация.

 • Какво още предлага Интернет банкирането на Пощенска банка и как мога да активирам пълната му функционалност?

Може да получите достъп до пълната функционалност на услугата Интернет банкиране, която включва много допълнителни възможности за управление на Вашите финанси бързо, лесно и удобно само с едно посещение в удобен за Вас клон на Банката.

 • Как мога да достъпя профила си при забравена парола?

За всички клиенти, които са се регистрирали онлайн и не са заявили в клон използване на пълната функционалност на системата, могат да създадат нова парола за достъп до своя профил в Интернет банкиране

* Сметка и/или кредитен продукт, за които клиент има действащ договор с Банката.
** Въведената информация трябва да съответства на актуалните данни, предоставени от Вас на Банката.

 • За кого е предназначена услугата Интернет Банкиране на Пощенска банка?

Услугата е предназначена за всички клиенти – физически и юридически лица, които имат сметка – разплащателна / спестовна / депозитна или друг банков продукт – кредитна карта или кредит.

 • Каква е цената на услугата?

За регистрация или поддръжка на услугата няма такса.

 • За какво мога да ползвам услугата?
  • Информация за баланс и движения по сметки в банката – разплащателни, депозитни, спестовни; информация за кредитни продукти и банкови карти;
  • Прехвърляне на средства между сметките на клиента в банката;
  • Левови и валутни преводи – вътрешнобанкови и междубанкови;
  • Погасяване на задължения по кредити и кредитни карти;
  • Плащане на задължения по комунални услуги и данъци;
  • Плащания към бюджета и др.
 • Как да използвам e-Postbank и какво ми е необходимо?

За да получиш информация за твоите продукти, да нареждаш преводи между собствени сметки и да плащаш битови задължения е достатъчно само да въведеш потребителско име и парола в https://e-postbank.bg . За преводи към трети лица е необходимо използването на цифров сертификат или КЕП.

 • Има ли определени браузъри, с които трябва да работя?

Можеш да правиш справки в системата, прехвърляне между собствени сметки и плащане на комунални услуги само с вход в системата, от всеки браузър и компютър. За извършване на преводи към трети лица (в това число и плащане по кредитна карта на друго лице), бюджетни или валутни преводи е необходимо да се инсталира и използва цифров сертификат или КЕП в браузър Internet Explorer или друг браузър*
Повече информация за техническите изисквания може да бъде намерена в общата информация за услугата.

 • Как мога да заявя промяна на лични данни – мобилен номер, имейл и други?

За промяна на лични данни е необходимо да посетиш удобен за теб клон на банката, където да попълниш "Искане за промяна на лични данни". Юридическите лица могат да заявят промяна само в обслужващия ги клон на банката.

 • Мога ли да си сменя потребителското име и паролата или мога да използвам само предоставените от Банката?

Можеш да смениш Потребителското име и паролата по всяко време от ТАБ Сигурност – Смяна на потребителско име, съответно Смяна на парола.

 • Преинсталирах си операционната система и не мога да подписвам преводи, какво да направя?

При преинсталиране на операционна система сертификатите на компютъра се изтриват. Необходимо е да посетиш удобен клон на банката (юридическите лица е необходимо да посетят обслужващия ги клон), за да бъде изтрита информацията за сертификата от профила ти, след което можеш да заявиш нов през ТАБ Сигурност, меню Сертификати. В случай, че сертификатът предварително е бил експортиран и съхранен, след преинсталиране на операционната система може да бъде импортиран и използван отново, без нужда от издаване на нов.

 •   Мога ли да платя своите битови задължения през Интернет банкиране?

Да. Можеш да абонираш битови сметки за плащане от ТАБ Комунални и данъци. Битовите задължения могат да бъдат платени от разплащателна сметка или с кредитна карта.

 • Мога ли да работя на повече от един компютър?

Можеш да правиш справки, да извършваш преводи между собствени сметки и да плащаш битови задължения от всеки един компютър след вход в интернет банкирането. За да извършваш преводи към трети лица е необходимо цифровият сертификат или КЕП да бъдат импортирани в браузър Internet Explorer или друг браузър* на всеки компютър, от който ще извършваш активни операции.

 • Сигурно ли е използването на интернет банкиране?

Да. За да осъществиш вход в системата са необходими потребителско име и парола, които се определят от теб. За да извършваш активни операции – преводи към трети лица, плащане по кредитна карта на трето лице, валутни преводи, бюджетни преводи и др. трябва да разполагаш със софтуерен сертификат /издава се безплатно от Пощенска банка/ или с Квалифициран електронен подпис /КЕП/.
Банката препоръчва използване на КЕП и активиране на SMS / имейл нотификации за плащане през електронното банкиране. За юридическите лица се препоръчва и прилагане на различни нива на подписване на трансакциите.

За допълнителна информация са достъпни демо клипове за услугата интернет банкиране в раздел Ръководства и Общи условия.   

 *Имаш възможност да подписваш с Цифров сертификат или КЕП независимо от използвания браузър и операционна система чрез услугата за електронно подписване – BISS на БОРИКА АД. За да използваш BISS е необходимо програмата да бъде инсталирана, заедно със съответните компоненти, спрямо използваните операционна система и браузър. Информация за необходимите настройки ще намериш в профила ти за интернет банкиране, меню Настройки >> Технически изисквания.

Разбери как да заявиш нова парола

Може да заявиш нова парола в клон на банката или онлайн на www.e-postbank.bg.
За да преиздадеш успешно нова парола е необходимо предоставените в Банката клиентски данни да бъдат коректни, както и да е актуален мобилният номер, на който ще получиш еднократен код за потвърждаване на новоизбраната парола.

За да прехвърлиш сертификат от един компютър на друг е необходимо първо да го запишеш на преносим носител. 
Начинът за прехвърлянето на цифров сертификат, издаден от Пощенска банка на друг компютър, е описан в "Ръководство за потребителя - Работа със сертификат - Съхраняване на сертификат върху преносим носител и Прехвърляне на сертификат от преносим носител".  
Сертификат може да инсталираш / регистрираш от секция "Сигурност“ – таб "Сертификати".
Всички клиенти физически лица включително еднолични търговци и лица упражняващи свободни професии, имат право да откриват собствени сметки онлайн, в случаите, когато Оправомощеният държател по смисъла на "Общите условия на "Юробанк България" АД за електронно банково обслужване "Интернет банкиране" за индивидуални и корпоративни клиенти“ (ОУИБ) съвпада с Титуляра на сметката.
Попълването и подписване на документите от страна на клиента отнема няколко минути. Обработването на заявките от страна на банката отнема до 2 часа за сметки, откривани от физически лица и до 2 работни дни, когато сметката се открива от Оправомощен държател към клиент юридическо лице.

Услугата е предназначена за следните клиенти на банката – пълнолетни и дееспособни физически лица с поне един активен продукт в Банката, юридически лица, регистрирани в Търговския регистър, еднолични търговци и лица упражняващи свободни професии, които са с актуални и пълни данни в банковата система , регистрирани са и ползват системата за електронно банково обслужване "Интернет банкиране".

Да, нужно е да имаш валидно средство за електронно подписване – цифров сертификат от Пощенска банка или квалифициран електронен подпис (КЕП),  с който да подпишеш необходимите документи. Повече информация за средствата за подписване ще намериш
За откриване на сметка онлайн през системата за електронно банково обслужване "Интернет банкиране" няма допълнителни такси. Таксите по обслужване на сметка открита онлайн са еднакви с тези на сметка открита в банков клон. Повече информация можеш да намериш
За регистрация или поддръжка на услугата няма такса.
Информация за баланс и движения по сметки в банката – разплащателни, депозитни, спестовни; информация за кредитни продукти и банкови карти;
Прехвърляне на средства между сметките на клиента в банката;
Левови и валутни преводи – вътрешнобанкови и междубанкови;
Погасяване на задължения по кредити и кредитни карти;
Плащане на задължения по комунални услуги и данъци;
Плащания към бюджета и др.
За да получиш информация за твоите продукти, да нареждаш преводи между собствени сметки и да плащаш битови задължения е достатъчно само да въведеш потребителско име и парола в https://e-postbank.bg. За преводи към трети лица е необходимо използването на цифров сертификат или КЕП.
Стъпка 1. Влез в меню "Преводи“, раздел "Лимити" в твоя профил в e-Postbank.

Стъпка 2. След успешно въвеждане на код, получен чрез СМС или автоматично гласово обаждане избери сметка, по която желаеш да коригираш лимитите като посочиш нови лимити.

Стъпка 3. Подпиши заявката с цифров сертификат от Пощенска банка или с квалифициран електронен подпис (КЕП). Ще получиш съобщение в профила си за Интернет банкиране, когато заявката бъде обработена от Банката. Статуса можеш да следиш и в профила си за Интернет банкиране, в меню Преводи -> Лимити.
Да имаш регистрация за Услугата за Интернет банкиране - e-Postbank
Да си предоставил в банката актуален номер на мобилен телефон, за да получиш еднократен код чрез СМС /възможно е само когато номерът е издаден от регистриран в Република България мобилен оператор/ или автоматично обаждане преди стартиране на заявката.
Да имаш средство за електронно подписване на документи– цифров сертификат от Пощенска банка или квалифициран електронен подпис (КЕП).
Да, нужно е да имаш валидно средство за електронно подписване – цифров сертификат от Пощенска банка или квалифициран електронен подпис (КЕП),  с който да подпишеш необходимите документи. Повече информация за средствата за подписване ще намериш
Услугата е налична за следните клиенти на банката: физически лица, търговски дружества и еднолични търговци и лица упражняващи свободни професии, които ползват услугата „Интернет банкиране“.
Онлайн можеш да заявиш промяна на лимит за единичен превод /лимит за транзакция/ или дневен лимит за преводи през Интернет банкиране /максимален общ размер на преводите, които могат да бъдат извършвани в рамките на едно денонощие/.
Първо провери дали не въвеждаш паролата си на кирилица или с главни букви. Ако отново не успяваш да влезеш в електронното си банкиране можеш да заявиш нови входни параметри (потребителско име и парола) в офис на банката. Необходимо е  заявка за това да бъде подадена лично от потребителя на услугата.
В секция "Преводи", в таб Днешни или в таб Чакащи можеш да видиш преводите, които чакат подпис и изпращане.