Често задавани въпроси

Правите парични преводи в лева между свои сметки в Банката и по кредитна карта, издадена от Банката на Ваше име.

Можете да плащате задълженията по кредитна карта, издадена от Пощенска банка на друго лице. За целта е необходимо да разполагате с информация за получателя – номер на банковата сметка или номер на кредитната карта, издадена от Банката.

Важно! За по-високо ниво на сигурност за операции към сметки на други лица в Банката или към сметки в друга Банка, както и за плащане на задължения по кредитна карта, издадена от Банката на друго лице операцията ще изисква потвърждение от картодържателя с еднократен код, получен чрез SMS или автоматично гласово обаждане на мобилния телефонен номер, предоставен на Банката.

Вече не е нужно да се редите на опашка или да се обаждате в кол центъра на банката, за да проверите движението по вашите сметки в Банката. Зоните за самообслужване Ви дават пълна информация за вашите продукти в Банката, като получавате възможност да отпечатате3 своите извлечения по сметка или кредитна карта, издадена от Банката на Ваше име.

 

3 Отпечатването на справки и/или извлечения е услуга, достъпна само на устройствата от тип КИОСК. За услугата отпечатване се дължи такса съгласно действащите Тарифи на Банката за ФЛ и ЮЛ.

Само с няколко бързи стъпки, на зоната за самообслужване можете да подадете своето заявление за потребителски кредит, жилищен кредит или кредитна карта. Изберете вида на желаната кредитна карта или сума и срок на кредита и потвърдете своите данни. Ние ще обработим получената заявка в максимално кратък срок и ще се свържем с Вас на посочения телефон за контакт., за да уточним необходимите детайли и следващи стъпки в процеса.

Платете битови сметки за няколко секунди. Необходимо е единствено да изберете от меню “Плащане на сметки” доставчика на комунална услуга и да въведете абонатния номер при него. След успешно плащане от устройството ще получите бележка за платената сума.

Можете да получите бързо и лесно паричен превод от Western union по вашата дебитна карта, издадена от Банката. Необходимо е единствено да разполагате с активна дебитна карта, 10 цифрения MTCN код, сумата и валутата на превода.

Можете да правите парични преводи в лева към сметки на други лица в Пощенска банка или в друга банка в България, от всички своите сметки в Пощенска банка.