Често задавани въпроси

След като получите Вашата нова дебитна/кредитна карта и тя бъде активирана, за нея ще се прилагат условията на Пощенска банка по отношение на приложимите лихви, такси и комисиони.

До оперативното обединение на двете институции погасяването на задълженията Ви ще става както досега.

След оперативното обединение и активирането на картата Ви от Пощенска банка, погасяването на задълженията ще може да се извършва във всеки офис на Банката, онлайн през интернет банкирането „е-Postbank” и мобилното приложение „m-Postbank”, на всеки банкомат на Пощенска банка – меню „Други услуги“ с регистрирана банкова карта за услугата „B-Pay“, с банков превод или пощенски паричен превод (пощенски запис) по IBAN BG80 BPBI 9920 10 01010109 или с автоматично погасяване всеки месец с директен дебит от разплащателна сметка в Банката. Ако сте ползвали тази услуга в Банка Пиреос, тя ще бъде прехвърлена автоматично и ще продължи да бъде активна и в Пощенска банка (само за кредитни карти на физически лица).

Съществуващият кредитен лимит по кредитните карти на физически лица от Банка Пиреос ще бъде прехвърлен в същия размер по новите кредитни карти от Пощенска банка. Непогасените задължения по съществуващата кредитна карта от Банка Пиреос ще бъдат прехвърлени автоматично по новата кредитна карта от Пощенска банка.

Съществуващите задължения, непогасени и прехвърлени от кредитната карта, издадена от Банка Пиреос, както и всички задължения, направени след датата на оперативното обединение, ще може да проследите в първото месечно извлечение по новата карта, което ще получите.

Начинът за разпределяне между картодържателите на новите бизнес кредитни карти от Пощенска банка на непогасените задължения по бизнес кредитните карти от Банка Пиреос, ще бъде уговорен в договора за издаване на новите бизнес кредитни карти от Пощенска банка.

Ако ползвате услугата SMS известяване за трансакции с карти, издадени от Банка Пиреос, ще продължите да я ползвате и с новата карта от Пощенска банка. Цената за един SMS e съгласно приложимата тарифа на Пощенска банка.

Новата карта от Пощенска банка ще има стандартните за Пощенска банка лимити за теглене на пари в брой от банкомат и плащане на ПОС устройство, в зависимост от вида на картата. Ако по картата от Банка Пиреос сте ползвали специални (различни от стандартните) лимити за плащане на ПОС (важи само за дебитни карти) или за теглене на пари в брой , тези лимити няма да се прехвърлят автоматично към новата Ви карта от Пощенска банка. Ако желаете да ползвате специални лимити за теглене и плащане с новата си карта, следва да ги заявите в офиса на Пощенска банка при получаване на новата карта.

Ако сте регистрирали картата си от Банка Пиреос в определени сайтове (като еPay, PayPal и др.), Вие ще трябва да подновите регистрацията си в тях след активиране на новата си карта от Пощенска банка. 

След оперативното обединение, всички дарителски дебитни и кредитни карти ПИРЕОС-УНИЦЕФ ще бъдат деактивирани и ще бъдат заменени с нови карти от Пощенска банка. Събраните чрез тях средства за дарения ще бъдат преведени на UNICEF.

Всички клиенти ще имат възможност да продължат да правят регулярни дарения към UNICEF от сметките си в Пощенска банка.

Вашата дебитна/кредитна карта ще бъде заменена с нова карта от Пощенска банка*. Когато новата Ви карта и ПИН код бъдат доставени в офис на Пощенска банка, ще бъдете уведомени със SMS съобщение откъде можете да я получите. Може да получите информация за преиздаването също и на тел. 0700 18 555 или *7224 (кратък номер за мобилни оператори).

* В случай че към 30.07.2019 г. имате просрочено задължение по Вашата съществуваща кредитна карта от Банка Пиреос за повече от 90 календарни дни, няма да Ви бъде издадена автоматично нова кредитна карта от Пощенска банка. В този случай ще получите покана от Пощенска банка да реструктурирате задължението в кредит или да погасите цялата просрочена сума.

** В случай че към 05.08.2019 г. не сте ползвали дебитната си карта от Банка Пиреос повече от 12 месеца, e възможно да не Ви бъде издадена автоматично нова дебитна карта от Пощенска банка. Може да проверите дали Ви е издадена нова карта, като се обърнете към нашите експерти на тел. 0 700 12 002 или 0 700 18 555. Ако Вашата нова дебитна карта не е издадена автоматично, може да я заявите в най-близкия офис на Пощенска банка.

По Ваше желание можете да заявите картата да бъде изпратена без такса в друг, по-удобен за Вас офис на Пощенска банка (включително в друг град), като се обадите на посочените по-горе телефони.

В случай че имате издадени кредитна и дебитна карта, ще получите двете карти в един офис на Банката. За да получите новата си дебитна или кредитна карта, ще бъде необходимо да подпишете на място нов договор и съответните Общи условия на Пощенска банка за издаване и използване на дебитни, респ. на кредитни карти.

Новата Ви дебитна карта ще бъде свързана със същата сметка (с нов IBAN), с която е била свързана старата карта и ще разполагате с наличността по нея.

В случай че към Вашата съществуваща дебитна или кредитна карта има издадена допълнителна карта, то допълнителният картодържател следва също да подпише нов договор и съответните Общи условия на Пощенска банка за издаване и използване на дебитни респ. на кредитни карти.

След оперативното обединение, всички безконтактни гривни Micro Tag, предоставени от Банка Пиреос към издадени от банката дебитни карти, ще бъдат деактивирани.

 

Важно! Очакваме Ви в офисите на Пощенска банка, за да получите новата си карта! Тя ще бъде активирана на датата на оперативно обединение на двете банки – след тази дата няма да можете повече да използвате старата си карта от Банка Пиреос.

Сред най-големите предимства, от които ще можете да се възползвате като потребител на кредитните карти на Пощенска банка, е атрактивната програма за лоялност „Моите награди“  (MyRewards). С нея събирате бонус-точки при покупки по цял свят, които можете лесно да обърнете в парични награди на стойност до 1000 лв. годишно. Пълните условия на програмата може да научите на www.postbank.bg