Често задавани въпроси

Стъпка 1. Влез в меню "Преводи“, раздел "Лимити" в твоя профил в e-Postbank.

Стъпка 2. След успешно въвеждане на код, получен чрез СМС или автоматично гласово обаждане избери сметка, по която желаеш да коригираш лимитите като посочиш нови лимити.

Стъпка 3. Подпиши заявката с цифров сертификат от Пощенска банка или с квалифициран електронен подпис (КЕП). Ще получиш съобщение в профила си за Интернет банкиране, когато заявката бъде обработена от Банката. Статуса можеш да следиш и в профила си за Интернет банкиране, в меню Преводи -> Лимити.
Да имаш регистрация за Услугата за Интернет банкиране - e-Postbank
Да си предоставил в банката актуален номер на мобилен телефон, за да получиш еднократен код чрез СМС /възможно е само когато номерът е издаден от регистриран в Република България мобилен оператор/ или автоматично обаждане преди стартиране на заявката.
Да имаш средство за електронно подписване на документи– цифров сертификат от Пощенска банка или квалифициран електронен подпис (КЕП).
Да, нужно е да имаш валидно средство за електронно подписване – цифров сертификат от Пощенска банка или квалифициран електронен подпис (КЕП),  с който да подпишеш необходимите документи. Повече информация за средствата за подписване ще намериш
Услугата е налична за следните клиенти на банката: физически лица, търговски дружества и еднолични търговци и лица упражняващи свободни професии, които ползват услугата „Интернет банкиране“.
Онлайн можеш да заявиш промяна на лимит за единичен превод /лимит за транзакция/ или дневен лимит за преводи през Интернет банкиране /максимален общ размер на преводите, които могат да бъдат извършвани в рамките на едно денонощие/.