Общи условия

І. Общи условия за издаване и използване на дебитни карти на "Юробанк България" АД.

ІІ. Общи условия за откриване, водене и закриване на сметки на физически лица в "Юробанк България" АД.

ІІІ. Общи условия за откриване, водене и закриване на сметки на стопански субекти и други юридически лица в "Юробанк България" АД.

IV. Общи условия за отпускане и обслужване на кредити на юридически лица, еднолични търговци, дружества по закона за задълженията и договорите от "Юробанк България" АД.

V. Общи условия за издаване и използване на кредитни карти Visa, American Express и Mastercard на "Юробанк България" АД.

Общи условия за издадени кредитни карти със сключени договори след 08/02/2021г.

Общи условия за издадени кредитни карти със сключени договори преди 08/02/2021г.

VI. Общи условия за електронно банково обслужване "Интернет банкиране" на индивидуални и корпоративни клиенти

VII.Общи условия услуга „Универсален платец“ на Юробанк България АД.

VIII. Oбщи условия на „Юробанк България” АД за обслужване на разплащания с местни и международни карти на ПОС терминал.

IX. Общи условия за издаване и използване на предплатени карти на "Юробанк България" АД.

X. Общи условия  за издаване и използване на предплатени карти Мastercard Virtual на "Юробанк България" АД.

XI. Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на Бизнес Кредитни Карти.

XII. Oбщи условия на „Юробанк България“ АД за ползване на мобилен портфейл „One Wallet by Postbank”.

XIII. Общи условия за регистрация на нов клиент и за сключване на договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние