Архив на Общи условия

І. Общи условия за издаване и използване на дебитни карти на "Юробанк България" АД.

ІІ. Общи условия за откриване, водене и закриване на сметки на физически лица в "Юробанк България" АД.

ІІІ. Общи условия за откриване, водене и закриване на сметки на стопански субекти и други юридически лица в "Юробанк България" АД.

IV. Общи условия за отпускане и обслужване на кредити на физически лица в "Юробанк България" АД.

V. Общи условия за отпускане и обслужване на кредити на юридически лица, еднолични търговци, дружества по закона за задълженията и договорите от "Юробанк България" АД.

VI. Общи условия за издаване и използване на кредитни карти Visa, American Express и Mastercard на "Юробанк България" АД.

Архив 2021 г.:

Архив 2020 г.:

Архив 2019 г.:

Архив 2018 г.:

Архив 2017 г.:

Архив 2016 г.:

Архив 2015 г.:

Архив 2014 г.:

VII. Общи условия за използване на интернет банкиране e-Postbank.

VIII.Общи условия услуга „Универсален платец“ на Юробанк България АД.

IX. Общи условия за обслужване на разплащания с местни и международни карти на реален и виртуален ПОС терминал на "Юробанк България" АД.

X. Общи условия за издаване и използване на предплатени карти на "Юробанк България" АД.

XI. Общи условия  за издаване и използване на предплатени карти Мastercard Virtual на "Юробанк България" АД.

XII. Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на Бизнес Кредитни Карти..

XIII. Oбщи условия на „Юробанк България“ АД за ползване на мобилен портфейл „One Wallet by Postbank”