Предстоящи промени в Общите условия, Лихвения бюлетин и Тарифата на банката

Уважаеми клиенти, 

Тук можете да получите актуална информация за предстоящите промени в Общите условия, Лихвения бюлетин и Тарифата на "Юробанк България" АД.

29.03.2024г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.04.2024 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

12.03.2024г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 13.05.2024 г. Общите условия за депозитни продукти и депозитни сметки – „Депозити с бъдеще“ се отменят, като същите се заменят изцяло от Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД. Преустановява се предлагането и функционирането на услугата „Дистанционно банкиране за клиенти физически лица за депозитни продукти и сметки – „Депозити с бъдеще“. На същата дата ще бъде извършено оперативно обединение.  

С промените може да се запознаете тук 

07.03.2024г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 10.05.2024 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук 

07.03.2024г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 08.03.2024 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

19.02.2024г.

Уважаеми клиенти,

Считано от 20.02.2024 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица, уведомление за които бе публикувано на 19.12.2023 г.

С промените може да се запознаете тук

11.01.2024г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 12.01.2024 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти юридически лица.

С промените може да се запознаете тук

19.12.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 20.02.2024 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

30.11.2023г.

Уважаеми клиенти,

Считано от 01.12.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица, уведомление за които бе публикувано на 29.09.2023 г.

С промените може да се запознаете тук

29.09.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 02.10.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти юридически лица.

С промените може да се запознаете тук

29.09.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.10.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

29.09.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.12.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

 

19.09.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че влизат в сила следните промени в прилаганите от „Юробанк България“ АД „Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица".

 

В сила от 20.09.2023г

Промяната спрямо действащите до момента „Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица" е отразена в:

 • Раздел „II. Регистрация на физически лица като клиенти на Банката“ - т. II.7 и нова II.7а;
 • Раздел „III. Видове банкови сметки, откривани от Банката на физически лица“ - III.2.3.

С новите Общи условия може да се запознаете на сайта на Банката на адрес www.postbank.bg, Раздел „За нас“,„Тарифа и Общи условия“, както и във всеки офис на Банката.

 

В сила от 22.11.2023г

Промяната е отразена в:

 • Раздел „II. Регистрация на физически лица като клиенти на Банката“ – т. II.6.
 • Раздел „V. Водене и извършване на операции с банкови сметки на физически лица“ – т. V.7, V.35, V.36 и V.37
 • Раздел „VII. Закриване на банкови сметки. Прекратяване на договор за банкова сметка“ - VII.1.2, VII.1.4, VII.1.5 и VII.5.
 • Раздел „VIII. Отчетност по сметки“ – отмяна на VIII.7, VIII.8 и VIII.9
 • Раздел „XI. Допълнителни разпоредби“ – нови точки от XI.4. до XI.4з.

С новите Общи условия може да се запознаете тук.

04.09.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 05.09.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти юридически лица.

С промените може да се запознаете тук

31.08.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.09.2023 г.  и от 03.11.2023г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

28.08.2023г.

Уважаеми клиенти,

Считано от 29.08.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица, уведомление за които бе публикувано на 29.06.2023 г.

С промените може да се запознаете тук

04.08.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 07.08.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

31.07.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.08.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

31.07.2023г.

Уважаеми клиенти,

Считано от 01.08.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица, уведомление за които бе публикувано на 01.06.2023 г.

С промените може да се запознаете тук

29.06.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 30.06.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти юридически лица.

С промените може да се запознаете тук

29.06.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 29.08.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

31.05.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.08.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

31.05.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.06.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти юридически лица.

С промените може да се запознаете тук

22.05.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 23.05.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

15.05.2023 г.

 

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 17.07.2023 г. влизат в сила промени в Общи условия за електронно банково обслужване "Интернет банкиране" на индивидуални и корпоративни клиенти.

Промените, спрямо действащите до момента Общи условия са:

 • Раздел III – т. 6.1.1., е);

С новите условия може да се запознаете тук

12.05.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 15.05.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти юридически лица.

С промените може да се запознаете тук

27.04.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 28.04.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

31.03.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 03.04.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

02.03.2023г.

Уважаеми клиенти,

Считано от 06.03.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица, уведомление за които бе публикувано на 06.01.2023 г..

С промените може да се запознаете тук

16.02.2023г.

Уважаеми клиенти,

Считано от 17.02.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица, уведомление за които бе публикувано на 16.12.2022 г.

С промените може да се запознаете тук

06.01.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 06.03.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

06.01.2023г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 06.01.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти юридически лица.

С промените може да се запознаете тук

06.01.2023г.

 

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 09.01.2023 г. влизат в сила промени в Общите условия за електронно банково обслужване „Интернет банкиране“ за индивидуални и корпоративни клиенти.

Промените, спрямо действащите до момента Общи условия са:

 • Раздел II – т. 17;
 • Раздел V- т. 4;
 • Раздел XIII - т. 3;

С новите условия може да се запознаете на сайта на Банката на адрес www.postbank.bg, Раздел „За нас“,„Тарифа и Общи условия“, както и във всеки офис на Банката.

30.12.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 03.01.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

16.12.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 17.02.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

16.12.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 19.12.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

07.11.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 08.11.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

04.11.2022г.

Уважаеми клиенти,

Считано от 07.11.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица, уведомление за които бе публикувано на 05.09.2022 г.

С промените може да се запознаете тук

 

03.11.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 04.11.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти юридически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

19.10.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 19.12.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С промените може да се запознаете тук

29.09.2022г.

Уважаеми клиенти,

Считано от 01.10.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица, уведомление за които бе публикувано на 29.07.2022 г.

С промените може да се запознаете тук

05.09.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 07.09.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

05.09.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 07.11.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

01.09.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 02.09.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

 

29.07.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.10.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

29.07.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.08.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти юридически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

24.07.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 25.07.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически и клиенти юридически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

15.07.2022г.

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 18.07.2022 г. влизат в сила промени в Общи условия за отпускане и обслужване на кредити на юридически лица, еднолични търговци, дружества по закона за задълженията и договорите от Юробанк България АД.

Промените засягат документа във всички негови раздели.

 

С новите условия може да се запознаете на сайта на Банката на адрес www.postbank.bg, Раздел „За нас“,„Тарифа и Общи условия“, както и във всеки офис на Банката.

 

06.07.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 07.09.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

06.07.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 07.07.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

06.07.2022г.

 

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да ви информираме, че считано от 07.07.2022 г. влизат в сила промени в прилаганите от „Юробанк България“ АД „Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица" и „Общи условия на Юробанк България АД за издаване и използване на дебитни карти“.

 

Промяната спрямо действащите до момента „Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица" е отразена в:

 • Раздел „III. Видове банкови сметки, откривани от Банката на физически лица“ чл. III2.5 и нов подраздел IIIГ. „Откриване и ползване на сметка за електронни пари чрез мобилен портфейл ONE WALLET BY POSTBANK”, чл. IIIГ.1 и IIIГ.2.
 • Раздел „IV. Платежни услуги, предоставяни по банкови сметки на физически лица“ – чл. IV.4.
 • Раздел „V. Водене и извършване на операции с банкови сметки на физически лица“ – чл. V.28, V.40, V.Б3 и V.Б4.

С новите Общи условия може да се запознаете на сайта на Банката на адрес www.postbank.bg, Раздел „За нас“,„Тарифа и Общи условия“, както и във всеки офис на Банката.

 

Промяната спрямо действащите до момента „Общи условия на Юробанк България АД за издаване и използване на дебитни карти“ е отразена в:

 • Раздел „VII. Дебитни Карти за деца и младежи VISA Classic /Debit Mastercard“.

С новите Общи условия може да се запознаете на сайта на Банката на адрес www.postbank.bg, Раздел „За нас“,„Тарифа и Общи условия“, както и във всеки офис на Банката.

 

23.06.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 24.06.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

30.05.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 31.05.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

25.05.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 26.05.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  юридически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

19,05.2022г.

Уважаеми клиенти,

Считано от 20.05.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица, уведомление за които бе публикувано на 18.02.2022 г.

С промените може да се запознаете тук

26.04.2022г.

Уважаеми клиенти,

Считано от 27.04.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица, уведомление за които бе публикувано на 23.02.2022 г.

С промените може да се запознаете тук

21.04.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 26.04.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически и клиенти юридически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

07.04.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 11.04.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти Физически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

30.03.2022г.

 

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 04.04.2022 г. влизат в сила промени в Общите условия за издаване и използване на дебитни карти на "Юробанк България" АД.

Основните промени са свързани със стартиране издаването на дебитни карти за деца и младежи Debit Mastercard / Visa Classic считано от 04.04.2022 г.

С новите Общи условия може да се запознаете на сайта на Банката на адрес www.postbank.bg, Раздел „За нас“,„Тарифа и Общи условия“, както и във всеки офис на Банката.

 

07.03.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 08.03.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти юридически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

25.02.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 26.02.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически и клиенти юридически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

23.02.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 27.04.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

22.02.2022г.

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 26.04.2022 г. влизат в сила промени в Общите условия за електронно банково обслужване „Интернет банкиране“ за индивидуални и корпоративни клиенти.

Промените, спрямо действащите до момента Общи условия са:

 • Раздел II – т. 20, 21 и т.22;

 • Раздел III – т. 2б), т. 6.1.2 е), 6.1.6 г), т.6.1.7 ,т.6.1.8, т.6.2 д), е) и ж);

 • Раздел V- т. 12, т.20;

 • Раздел VI- т. 1, 1.2, т. 1.3, т. 16;

 • Раздел VII – т. 3.

 

С новите условия може да се запознаете тук

 

21.02.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 20.05.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

18.02.2022г.

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 21.02.2022 г., съответно от 20.05.2022 г. влизат в сила промени в Общите условия за издаване и използване на предплатени карти на "Юробанк България" АД.

Основните промени са свързани с преустановяване на издаването и преиздаването на предплатени карти Mastercard Prepaid от 20.05.2022 г.

С новите Общи условия може да се запознаете на сайта на Банката на адрес www.postbank.bg, Раздел „За нас“ -> „Тарифа и Общи условия“, както и във всеки офис на Банката.

 

 

10.02.2022г.

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че на основание, при условията и по реда на договореното в точки XI.1, XI.2 и XI.2от Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица на „Юробанк България“ АД, обявени на Интернет страницата ѝ - www.postbank.bg /тук/, считано от 12.04.2022 г. Банката ще започне преоформяне на депозитни продукти/сметки, които са спрени от продажба преди повече от 5 (пет) години, по които за повече от 5 (пет) години салдото е под минималното за съответния депозитен продукт/сметка и по които не са извършвани трансакции по нареждане на клиента, в стандартна спестовна сметка/влог без дебитна карта на името на същия Титуляр и в същата валута, при условията на действащия към съответната дата на преоформяне Лихвен бюлетин на Банката, като IBAN на сметката ще бъде запазен.

За стандартната спестовна сметка/влог са приложими Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица на „Юробанк България“ АД, като по преоформените такива са възможни единствено операции, свързани с разпореждане с наличните средства по сметката със закриване. По сметката ще се начисляват и събират такси съгласно „Тарифа за таксите и комисионите, които Юробанк България АД прилага по извършване услуги на клиенти физически лица“, обявена на Интернет страницата ѝ - www.postbank.bg /тук/.

Преоформянето на срочни депозити, ще произведе действие на първата следваща падежна дата на съответния депозит, настъпила след датата – 12.04.2022 г.

Списъкът на депозитните продукти, които Банката е спряла да предлага преди повече от 5 (пет) години, за които предстои преоформяне можете да откриете /тук/.

До 12.04.2022 г. имате и възможност да посетите офис на Банката и да закриете депозитния си продукт.

07.02.2022г.

Уважаеми клиенти,

Считано от 09.02.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  юридически лица и физически лица, уведомление за които бе публикувано на 08.12.2021 г.

С промените може да се запознаете тук

31.01.2022.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.02.2022г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  юридически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

28.01.2022г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 31.01.2022г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически  и юридически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

19.01.2022г.

Уважаеми клиенти,

Считано от 20.01.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица, уведомление за които бе публикувано на 19.11.2021 г.

С промените може да се запознаете тук

31.12.2021.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.01.2022г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически и юридически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

08.12.2021г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 09.02.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

30.11.2021.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.12.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  юридически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

 

19.11.2021.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 22.11.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически и юридически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

19.11.2021.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 20.01.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

29.10.2021.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.11.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  юридически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

04.10.2021 г.

Уважаеми клиенти,

Считано от 05.10.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица, уведомление за които бе публикувано на 04.08.2021 г.

С промените може да се запознаете тук

30.09.2021.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.10.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  юридически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

07.09.2021.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 08.09.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  юридически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

04.08.2021.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 05.10.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

01.08.2021.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 02.08.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  юридически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

01.08.2021.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 02.08.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

30.07.2021.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 31.07.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица.

С новите условия може да се запознаете тук

30.07.2021г.

 

Уважаеми клиенти,

За ваше улеснение, с консолидираната версия на промени в Общи условия на Банката свързани с:

 • обявяване на задълженията по кредита за предсрочно изискуеми в случай на включване на картодържателя в определени списъци с физически лица, юридически лица, организации и/или образувания, спрямо които има наложени санкции или на които не е разрешено да се предоставят финансови услуги, за които сте уведомени със съобщение от 01.07.2021 г.;

 • нови услуги, предлагани на Дигиталните зони за експресно банкиране, за които сте уведомени със съобщение от 02.08.2021 г. С изменените ОУ може да се запознаете на сайта на Банката на адрес www.postbank.bg, Раздел „За нас“ -> „Тарифа и Общи условия“, както и във всеки офис на Банката.

Може да се запознаете, както следва:

 

 

30.07.2021 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 04.10.2021 г. влизат в сила промени в прилаганите от „Юробанк България“ АД "Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица".

Промяната спрямо действащите до момента Общи условия е отразена в

 • Раздел „III. Видове банкови сметки, откривани от Банката на физически лица“, подраздел IIIA. „Съвместни сметки“ – чл. IIIA.2, IIIA.3, IIIA.4 и IIIA.5

 • Раздел „V. Водене и извършване на операции с банкови сметки на физически лица“ – чл. V.37.

 • Раздел „VIII. Отчетност по сметки“ – чл. VIII.4, VIII.9, VIII.13 и VIII.14

В случай че не сте съгласни с извършените промени, имате право да прекратите сключения договор за платежни услуги преди датата на влизане в сила на промените, без да дължите обезщетение или неустойка за това. Промените се считат за приети, в случай че банката не е уведомена за обратното преди 04.10.2021 г. Вие имате възможност да се възползвате от променените условия и преди посочената дата, като всяко заявяване за ползване на услугите при променените условия ще се счита за приемане на измененията преди посочената дата.

С текста на Общите условия след влизане в сила на промяната може да се запознаете тук.

 

 

30.07.2021 г.

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 02.08.2021 г. влизат в сила промени в Общите условия във връзка с нови услуги, предлагани на дигиталните зони за експресно банкиране.

Промените, спрямо действащите до момента Общи условия са:

 

 • Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД:
  • Добавен е нов раздел „I.2. Определения“;

  • Раздел „IV. Платежни услуги, предоставяни по банкови сметки на физически лица“ – изм. чл. V.8в;

  • Раздел „VБ.  Дигитална зона за експресно банкиране“ – изм. чл. VБ.1, VБ.2, VБ.3, VБ.4, VБ.5, VБ.6, VБ.7, VБ.8, VБ.9 и VБ.10.

 • Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на персонални кредитни карти:
  • Раздел I Предмет. Дефиниции – изм. чл.1.2.17;

  • Раздел V Използване на картата – изм. чл.5.1.5, чл.5.1.7, чл.5.1.8 чл.5.2.8, чл. 5.25.1.,чл. 5.25.3,чл.5.25.5 и чл.5.25.6.

 • Общи условия на „Юробанк българия” АД за издаване и използване на предплатени  карти:
  • Раздел I Предмет. Дефиниции – изм. чл.25, чл.26, добавен нов чл.27;

  • Раздел I I Общи положения  – изм. чл.4.1, чл.4.2, чл.5, чл.5.3, чл.5.4, чл.5.6, чл.5.7, чл.5.9, добавен нов чл.5.10, чл.7, чл.8, чл.8.1, чл.8.2, чл.8.3, чл.8.4, чл.8.5;

  • Раздел VI Използване на Картата. Блокиране и деактивиране. Процедура за сигурно уведомяване – изм. чл.3.7 и чл.7.

 • Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на кредитни карти Visa, Mastercard и American Express:
  • Раздел 1 Предмет. Дефиниции – изм. чл1.2.21 и чл.1.2.22;

  • Раздел 5 Използване на картата - изм. чл.5.1, т.5.1.5, т.5.1.7 т.5.1.8, 5.1.9., добавен нов чл. 5.1.11,т.5.2.8, чл.5,5, чл.5.15, чл.5.25, чл 5.25.2, чл 5.25.3, чл 5.25.5, чл 5.25.6;

  • Раздел 25 Други условия – изм.чл.25.7.

 • Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на дебитни карти:
  • Раздел I Предмет. Дефиниции – изм. чл.29, чл.30, добавен нов чл.31;

  • Раздел II Общи положения - изм. чл.3, чл.3.7, чл.3.9,чл.3.11, чл.3.12, чл.6, чл.6А, чл.7, чл.7.1, чл.7.5;

  • Раздел VIII  Използване на Картата. Блокиране и деактивиране. Процедура за сигурно уведомяване – изм.чл.3.5, чл.3.8, чл.7.

   

 • Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на стопански субекти и други юридически лица в „Юробанк България“ АД:
  • Добавен е нов раздел I.4 Определения;

  • Раздел IV-Б.  Дигитална зона за експресно банкиране – изм. чл. IVБ.1, IVБ.2, IVБ.3, IVБ.4, IVБ.5, IVБ.6, IVБ.7, IVБ.8, IVБ.9;

  • Раздел IV-Б.  Дигитална зона за експресно банкиране – добавен нов чл. IVБ.10.

    

 • Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на кредитни карти Мastercard Business
  • Раздел 1. ПРЕДМЕТ. ДЕФИНИЦИИ - изм. чл. 1.2.23, 1.2.24, 5.1, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.7.1, 5.1.7.2, 5.1.7.3, 5.1.7.5, 5.1.8, 5.1.9, 5.2.8, 5.12, 5.27, 6.4;

  • Раздел 1. Предмет. Дефиниции - добавени нови чл. 5.1.11, 6.4.1, 6.4.2;

  • Приложение № 1 към Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на кредитни карти MASTERCARD BUSINESS – изм. т. 3 Такси за използване на услугата „Дигитална Зона за експресно банкиране“;

  • Приложение № 1 към Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на кредитни карти MASTERCARD BUSINESS – добавени нови т.3.7, 3.8, 3.9, 3.10.

   

  С новите Общи условия, влизащи в сила от 02.07.2021г. може да се запознаете на сайта на Банката на адрес www.postbank.bg, Раздел „За нас“ -> „Тарифа и Общи условия“, както и във всеки офис на Банката.

   

  19.07.2021.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 20.07.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  07.07.2021.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 08.07.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  юридически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  01.07.2021.

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 02.07.2021 г. за нови клиенти, съответно от 02.09.2021 г. за съществуващи клиенти, влизат в сила промени в следните Общи условия на Банката:

  • Общи условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на персонални кредитни карти (за кредитни карти, издадени след 08/02/2021 г.);
  • Общи условия за издаване и използване на кредитни карти Visa, American Express и Mastercard на "Юробанк България" АД;
  • Общи условия  за издаване и използване на кредитни карти Мastercard Business на "Юробанк България" АД.

  Промените са свързани с обявяване на задълженията по кредита за предсрочно изискуеми в случай на включване на картодържателя в определени списъци с физически лица, юридически лица, организации и/или образувания, спрямо които има наложени санкции или на които не е разрешено да се предоставят финансови услуги.

  С новите Общи условия, влизащи в сила от 02.07.2021г. може да се запознаете на сайта на Банката на адрес www.postbank.bg, Раздел „За нас“ -> „Тарифа и Общи условия“, както и във всеки офис на Банката.

   

  С новите Общи условия, влизащи в сила от 02.09.2021г. може да се запознаете, както следва:

   

   

  01.07.2021.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 02.07.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  30.06.2021.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.07.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  юридически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  30.06.2021г.

  Уважаеми клиенти,

   

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 30.08.2021 г. влизат в сила промени в Общите условия за електронно банково обслужване „Интернет банкиране“ за индивидуални и корпоративни клиенти.

  Промените, спрямо действащите до момента Общи условия са:

   

  • Раздел II - т.21 и т.22

  • Раздел III - т.6.1.6, т. 6.1.7, 6.2 д) е) еа) еб)

   

  С новите условия може да се запознаете тук.

   

  04.06.2021г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 07.06.2021 г. влизат в сила промени в следните Общи условия на Банката:

  • Общи условия за издаване и използване на дебитни карти на "Юробанк България" АД;
  • Общи условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на персонални кредитни карти (за кредитни карти, издадени след 02/08/2021 г.);
  • Общи условия за издаване и използване на кредитни карти Visa, American Express и Mastercard на "Юробанк България" АД;
  • Общи условия за издаване и използване на предплатени карти на "Юробанк България" АД;
  • Общи условия  за издаване и използване на предплатени карти Мastercard Virtual на "Юробанк България" АД;
  • Общи условия  за издаване и използване на кредитни карти Мastercard Business на "Юробанк България" АД.

  С промените отпада възможността за потвърждаване на онлайн трансакции с еднократен динамичен код, изпратен с SMS, и се прецизират правата на потребителите при отказ от договора в срок до 14 дни, в съответствие с указанията на регулаторите.

  С новите Общи условия може да се запознаете на сайта на Банката на адрес www.postbank.bg, Раздел „За нас“ -> „Тарифа и Общи условия“, както и във всеки офис на Банката.

  04.06.2021.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 07.06.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  02.06.2021г.

  Уважаеми клиенти,

   

  В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в "Юробанк България" АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 03.08.2021г. влизат в сила промени в предлаганите от банката срочни депозити и лихвените проценти по Разплащателна сметка по програма "Премиум"/"Премиум Екстра" и Разплащателна сметка по програма "Моят Престиж" (спряна от продажба). 

  С промените може да се запознаете в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица тук. С променените лихвени проценти, по спрените от предлагане разплащателни сметки, може да се запознаете в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България" АД за продукти, спрени от продажба, за физически лица тук

   

  31.05.2021.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 31.07.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  19.05.2021.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 20.07.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  07.05.2021.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 08.05.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически и юридически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  29.04.2021.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.05.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  юридически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  28.04.2021.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 02.07.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

   

  22.04.2021.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 23.04.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  20.04.2021г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви информираме, че считано от 20.04.2021 г. Пощенска банка предлага възможност за извършване на плащания от карти чрез мобилни портфейли.

  С текста на Общите условия може да се запознаете на сайта на Банката на адрес www.postbank.bg, както и във всеки офис на Банката.

   

  19.04.2021.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 20.05.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически и юридически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  07.04.2021г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви информираме, че считано от 08.06.2021 г. влизат в сила промени в прилаганите от „Юробанк България“ АД "Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица".

  Промяната спрямо действащите до момента Общи условия е отразена в Раздел „V. Водене и извършване на операции с банкови сметки на физически лица“, чл. V.34.

   В случай че не сте съгласни с извършените промени, имате право да прекратите сключения договор за платежни услуги преди датата на влизане в сила на промените, без да дължите обезщетение или неустойка за това. Промените се считат за приети, в случай че банката не е уведомена за обратното преди 08.06.2021 г. Вие имате възможност да се възползвате от променените условия и преди посочената дата, като всяко заявяване за ползване на услугите при променените условия ще се счита за приемане на измененията преди посочената дата.

  С текста на Общите условия след влизане в сила на промяната може да се запознаете тук.

  01.04.2021.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 02.04.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически и юридически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  01.04.2021г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви информираме, че в сила от 02.04.2021г. в „Общи условия на „Юробанк България“ АД за издаване и използване на кредитни карти Mastercard Business“ е променено наименованието на такса „Кратко съобщение (SMS) за извършена покупка на ПОС терминал, теглене на пари в брой, както и разполагаем кредитен лимит (с вкл. ДДС)“, новото наименование на таксата е „SMS или друго електронно съобщение, изпращано от Банката (в предвидените от Общите условия случаи“.

  С новите Общи условия може да се запознаете на сайта на Банката на адрес www.postbank.bg, Раздел „За нас“ -> „Тарифа и Общи условия“, както и във всеки офис на Банката.

  19.03.2021.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 22.03.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  юридически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  05.03.2021г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви информираме, че влизат в сила промени в „Общи условия на „Юробанк България” АД за електронно банково обслужване „Интернет банкиране” за индивидуални и корпоративни клиенти“.

  За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени спрямо действащите към момента Общи условия:

  В сила от 08.03.2021г

  Промяната е във връзка с изискването договoрите, анексите/допълнителните споразумения към него и/или други документи по образец на Банката, включително такива, с които се актуализират данни за контакт, прекратяване на услугата се подписват от Титуляра на сметка, съответно от законния представител или от изрично упълномощено лице, (когато Титулярът на сметка е юридическо лице), както и от Оправомощения държател, когато той е различен от Титуляра на сметка, във финансов център на Банката и са отразени както следва:

  • Раздел III. Общи положения – 1; 2а, 2б; 6.1.4.в; 6.2г; 7; 7.1; 8; 12; 13; 14; 15.2; 15.3;

  • Раздел VI. Осъществяване на плащанията – 2;

  • Раздел XIII. Допълнителни разпоредби – 11.

   В сила от 08.05.2021г

   Промяната е във връзка със спиране на издаване и приемане на цифрови сертификати, като средство за удостоверяване на авторство на електронни документи. Услугата ИБ ще се активира чрез „Код за активация“. Банката може да изпраща съобщения чрез SMS или чрез друго електронно съобщение на мобилен телефонен номер (Viber SMS). Промените са отразени както следва:

  • Раздел II. Определения – 7; 9; 10; 17;

  • Раздел III. Общи положения – 4; 6.1.1 г, 6.1.2 ж, 6.2 б, в, вб;

  • Раздел V. Електронно идентифициране за използване на услуга – 1, 2, 3, 5, 9а, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22;

  • Раздел VI. Осъществяване на плащанията – 13, 14;

  • Раздел X. Отговорност на страните – 8;

  • Раздел XII. Прекратяване на договорните отношения – 6.

    

   С новите Общи условия може да се запознаете на сайта на Банката на адрес www.postbank.bg, Раздел „За нас“ -> „Тарифа и Общи условия“, както и във всеки офис на Банката.

  22.02.2021г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 23.04.2021 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически  лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  09.02.2021г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 10.02.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически  лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  08.02.2021г.

  Уважаеми клиенти,

  Считано от 8 февруари 2021 г., Банката въвежда нови Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на персонални кредитни карти. Те ще се прилагат по отношение на договори за издаване и обслужване на персонални кредитни карти, сключени между Банката и картодържатели след 8 февруари 2021 г. вкл.

  За всички договори за издаване на персонални кредитни карти, сключени преди посочената дата, остават в сила и продължават да се прилагат действащите Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на кредитни карти Visa, Mastercard и American Express в сила от 10.04.2013 г., с последни изменения и допълнения в сила от 02.02.2021 г., съответно от 02.04.2021 г., освен ако Банката и съответният картодържател не са уговорили изрично друго.

  Целта на въвеждането на новите Общи условия е да се оптимизира документацията, свързана с издаване на кредитни карти от Банката, при спазване на приложимата правна рамка. Въвеждането на новите Общи условия не променя условията за издаване и използване на кредитни карти и те остават същите както за нови, така и за съществуващи картодържатели на кредитни карти, издадни от Банката.

  С уважение,

  Екипът на Пощенска банка

   

  03.02.2021г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 02.02.2021 г., съответно от 02.04.2021г. влизат в сила промени в следните Общи условия на Банката:

  • Общи условия за издаване и използване на дебитни карти на "Юробанк България" АД;
  • Общи условия за издаване и използване на кредитни карти Visa, American Express и Mastercard на "Юробанк България" Д;
  • Общи условия за издаване и използване на предплатени карти на "Юробанк България" АД;
  • Общи условия  за издаване и използване на предплатени карти Мastercard Virtual на "Юробанк България" АД;
  • Общи условия  за издаване и използване на кредитни карти Мastercard Business на "Юробанк България" АД.

  С промените се въвеждат нови услуги и функционалности за подобряване на удобството и улесняване на картодържателите, като дистанционно подписване на документи с КЕП, електронна доставка на ПИН и повече възможности за получаване на електронни уведомления от Банката.

  Уточняват се и се прецизират условията при превалутиране на трансакции в чуждестранна валута, както и правата на потребителите при отказ от договора за кредит и при несъгласие с предложени изменения, в съответствие с указанията на регулаторите.

  С новите документи може да се запознаете на сайта на Банката на адрес www.postbank.bg, Раздел „За нас“ -> „Тарифа и Общи условия“, както и във всеки офис на Банката.

  02.02.2021г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 02.04.2021 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически  лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  01.02.2021г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 02.02.2021 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически  лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  29.01.2021г.

  Уважаеми клиенти,

  В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД, бихме искали да Ви уведомим, че считано от 02.04.2021г. влизат в сила промени в лихвените проценти по Разплащателна сметка по програма "Премиум"/"Премиум Екстра" и Разплащателна сметка по програма "Моят Престиж" (спряна от продажба). С променените условия може да се запознаете в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица тук. С променените лихвени проценти по спрените от предлагане разплащателни сметки може да се запознаете в действащия Лихвен бюлетин на Юробанк България АД за продукти, спрени от продажба, за физически лица тук.

  28.01.2021.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 29.01.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  юридически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  31.12.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 04.01.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  юридически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  09.12.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 10.02.2021г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически  лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  В тази връзка са актуализирани и Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на кредитни карти Visa, Mastercard и American Еxpress. С новите общи условия може да се запознаете, както следва:

  12.11.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 13.11.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически  лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  10.11.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви информираме, че считано от 11.01.2021 г. влизат в сила промени в прилаганите от „Юробанк България“ АД "Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица".

   

  Промяната спрямо действащите до момента Общи условия касае следните текстове - чл. XI. 2 и чл. XI .4 от Раздел „XI. Допълнителни разпоредби“.

   

  С текста на Общите условия след влизане в сила на промяната може да се запознаете тук

   

  09.11.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 10.11.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически  лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  22.10.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 23.10.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  юридически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  30.09.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.10.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  юридически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  29.09.2020 г.

  Уважаеми клиенти,   

  В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.12.2020 г. влизат в сила промени в лихвените проценти по разплащателни и спестовни сметки. С променените условия може да се запознаете в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица тук. С променените лихвени проценти по спрените от предлагане разплащателни и спестовни сметки може да се запознаете в действащия Лихвен бюлетин на Юробанк България АД за продукти, спрени от продажба, за физически лица тук.

  25.09.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 25.11.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически  лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  23.09.2020г.

   

  Уважаеми клиенти,

   

  Бихме искали да Ви информираме, че от 24.09.2020 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица. С променените общи условия, можете да се запознаете тук.

   

  11.09.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 14.09.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически  лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  02.09.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 10.11.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически  лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  01.09.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 02.09.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически  лица.

   

  • С новите условия на Тарифата може да се запознаете тук

  21.08.2020г.

  Уважаеми клиенти,

   

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 02.09.2020 г. влизат в сила промени в „Общи условия на „Юробанк България” АД за обслужване на разплащания с местни и международни карти на реален и виртуален ПОС терминал“.

  Промяната спрямо действащите до момента Общи условия е във връзка с добавяне на текстове, които дефинират действията и отговорностите на търговците, касаещи конфиденциалността на информацията. Промените са отразени, както следва:

     

  • Раздел II Определения: нова т. 32 „Конфиденциална информация“;

  • Раздел IX Специални условия за виртуален ПОС: нови т. 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24.

  С новите условия може да се запознаете тук.

  03.08.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 04.08.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически  лица.

   

  • С новите условия на Тарифата може да се запознаете тук

  15.07.2020 г.

   

  Уважаеми клиенти,

   

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 21.09.2020 г. влизат в сила промени в Общите условия за електронно банково обслужване „Интернет банкиране“ за индивидуални и корпоративни клиенти.

  Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия, влизаща в сила от 21.09.2020 г. е следната:

   

  •  Раздел III Общи положения: промени в т. 6.2 г.
    

  С новите условия може да се запознаете тук.

   

  13.07.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 13.09.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически  лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  10.07.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 13.07.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически и юридически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  30.06.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.07.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически  лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

    03.06.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви информираме, че от 04.08.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  физически  лица и  Общи условия за откриване, водене и закриване на сметки на физически лица в Юробанк България АД.

   

  Промяната спрямо действащите до момента Общи условия e във връзка с отпадане издаването на спестовни книжки по спестовни сметки и e отразена в нов чл. 3.A, Раздел IV. Платежни услуги, предоставяни по банкови сметки на физически лица.

  • С новите условия на Тарифата може да се запознаете тук
  • С новите Общи условия може да се запознаете тук

  20.05.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 22.05.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти  юридически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  11.05.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви информираме, че от 11.07.2020 г. влизат в сила промени в Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на дебитни карти. Промените, спрямо действащите до момента Общи условия са във връзка с отпадане на услугата за спешно предоставяне на пари в брой в чужбина:

  • Отм. чл. 18, Раздел I. Предмет и дефиниции;

  • Отм. чл. 5 и чл. 17, Раздел XI. Допълнителни разпоредби;

  Новите Общи условия са публикувани тук.

  09.05.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 11.05.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически и юридически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  08.05.2020 г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви информираме, че от 11.05.2020 г. влизат в сила промени в Общите условия на „Юробанк България” АД във връзка с възможността за използване на нов дистанционен банков канал – зона за самообслужване. Промените, спрямо действащите до момента Общи условия са както следва:

 • Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД

  • Раздел V Водене и извършване на операции с банкови сметки на физически лица - нов чл. VБ.

  • Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на стопански субекти и други юридически лица в Юробанк България АД:

  • Към Раздел IV. Водене и извършване на операции със сметки е добавен нов подраздел IV-Б Зона за самообслужване;

  • В Раздел VII. Отчетност по сметки е добавен нов чл. VII 1.4

  • Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на кредитни карти Visa, Mastercard и American Еxpress

  • Раздел I. Предмет и дефиниции -нов чл. 1.2.21 и чл. 1.2.22;

  • Раздел II. Издаване и предаване на картата. Правоимащо лице. Валидност –изм. чл. 2.8

  • Раздел III. Персонален идентификационен номер (пин) и допълнителен код за сигурност. Софтуерен токън (m-token Postbank) – изм. чл. 3.2 и чл. 3.3;

  • Раздел IV. Съхранение на карта и пин. Действия за предотвратяване на неправомерни трансакции - изм. чл. 4.3;

  • Раздел V. Използване на картата - изм. чл. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7, нов чл. 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, изм чл. 5.2.1, 5.2.7, нов чл. 5.2.8, изм. чл. 5.3, 5.5, 5.15, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.25.1, 5.25.2, 5.25.4, 5.25.5, нов чл. 5.26;

  • Раздел IX. Погасяване на задълженията – изм. чл. 9.4;

  • Раздел XXV. Други условия – изм. чл. 25.7.

  • Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на дебитни карти:

  • Раздел I Предмет и дефиниции - нов чл. 29 и чл. 30;

  • Раздел II Общи Положения - изм. чл. 3, чл. 4, чл. 5, чл. 6, чл. 7; нов чл. 6A;

  • Раздел IV Персонален идентификационен номер (ПИН) и код за верификация на Картата и оправомощения държател (CVV2/ CVC2). Кодова дума (парола). Софтуерен токън (m-Token Postbank) изм. чл. 4

  • Раздел VI - Предоставяне на информация. Месечни извлечения нов чл. 2.8, изм. чл. 3 и 4;

  • Раздел VIII Използване на Картата. Блокиране и деактивиране. Процедура за сигурно уведомяваненов чл. 3.5, изм. чл. 3.1, чл. 3.3 и чл. 7;

  • Раздел XI Допълнителни разпоредбиизм. чл. 2.1.

  • Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на предплатени карти:

  • Раздел I Предмет и дефиниции – изм. чл. 7; нов чл. 25 и чл. 26;

  • Раздел II Общи Положения - изм. чл. 1, чл. 5.1, чл. 5.3, чл. 5.6, чл. 6, чл. 7, чл. 8, чл. 8.1, чл. 8.2, чл. 8.4, чл. 8.5; нов чл. 5.7, чл. 5.8, чл. 5.9;

  • Раздел IV Персонален идентификационен номер (ПИН) и код за верификация на Картата и оправомощения държател (CVV2/ CVC2). Кодова дума (парола). Софтуерен токън (m-Token Postbank)изм. чл. 4;

  • Раздел VI Предоставяне на информация. Месечни извлечения изм. чл. 3 и чл. 4;

  • Раздел VIII Използване на Картата. Блокиране и деактивиране. Процедура за сигурно уведомяванеизм. чл. 3.1, чл. 7, чл. 9.5; нов чл. 16;

  • Раздел X Допълнителни разпоредби  изм. чл. 2.1.

  • Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на кредитни карти Mastercard Business:

  • Раздел I Предмет и дефиниции – нов чл. 1.2.23. и чл. 1.2.24.;

  • Раздел II Издаване и предаване на картата. Правоимащо лице. Валидност – изм. чл. 2.9;

  • Раздел III Персонален идентификационен номер (ПИН) и допълнителен код за сигурност. Софтуерен токън  (m-Token Postbank) - изм. чл. 3.2;

  • Раздел IV Съхранение на карта и ПИН. Действия за предотвъртяване на неправомерни трансакции - изм. чл. 4.3;

  • Раздел V Използване на картата - изм. чл. 5.1, чл. 5.1.2, чл. 5.1.4, чл. 5.1.6 , чл.5.2.1, чл. 5.2.7, чл. 5.3, чл. 5.5, чл. 5.12, чл. 5.13, чл. 5.14, чл. 5.15, чл. 5.16, чл. 5.17, чл.5.18; нов чл. 5.1.7,  чл. 5.1.8, чл. 5.1.9, чл. 5.1.10, чл. 5.2.8, чл. 5.27;

  • Раздел IX Погасяване на задълженията – изм. чл. 9.5;

  • Раздел XV Споразумение за удостоверително действие на документите – изм. чл. 15.4.

  Новите Общи условия са публикувани в секция За нас > Тарифа и Общи условия > Общи условия

  16.04.2020 г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви информираме, че от 19.04.2020 г. влизат в сила промени в следните Общи условия на „Юробанк България” АД:

  • Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на кредитни карти Visa, Mastercard и American Еxpress
  • Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на дебитни карти
  • Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на предплатени карти
  • Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на предплатени карти Mastercard Virtual
  • Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на кредитни карти Mastercard Business

  Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия е във връзка с добавянето на нова клауза в съответствие с чл. 3а от Регламент (ЕС) 2019/518 на  Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутиране. На интернет сайта на Банката на адрес -  www.postbank.bg може да се получи информация за общата сума на таксите за превалутиране при операции с Картата, представени като процентна надбавка спрямо последния наличен референтен обменен курс на еврото, публикуван от Европейската централна банка (ЕЦБ).

  Новите Общи условия са публикувани в секция За нас > Тарифа и Общи условия > Общи условия

  30.03.2020 г.
   
  Уважаеми клиенти,
   
  В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 03.06.2020 г. влизат в сила промени в лихвените проценти по Спестовна сметка „Мега Плюс“, Спестовен влог и Спестовна сметка „Престиж“. С променените условия може да се запознаете в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица тук С променените лихвени проценти по спрените от предлагане разплащателни и спестовни сметки може да се запознаете в действащия Лихвен бюлетин на Юробанк България АД за продукти, спрени от продажба, за физически лица тук

  27.03.2020

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви информираме, че от 30.03.2020 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България” АД.

  Промяната спрямо действащите до момента Общи условия е във връзка с предоставяне на възможност за извършване на комунални плащания (за плащане на електроенергия, вода, интернет услуги, топлинна енергия, кабелна или сателитна ТВ и други сходни на посочените) към определени доставчици на посочените услуги, както и плащания на местни данъци и такси към определени общини, чрез Базовата функционалност на Интернет банкирането и са отразени в добавени нови клаузи в Раздел V Водене и извършване на операции с банкови сметки на физически лица, както следва:

  • Раздел V, чл. V.8a;
  • Раздел V, чл. V.8б;
  • Раздел V, чл. V.8в;
  • Раздел V, чл. V.8г.

  С новите условия може да се запознаете тук.

  26.03.2020г.

  В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 29.05.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук.

  05.03.2020г.

  В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 06.05.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  05.03.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви информираме, че от 06.05.2020 г. влизат в сила промени в Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на кредитни карти Visa, Mastercard и American Еxpress.

  Промяната спрямо действащите до момента Общи условия е във връзка с отпадане на услугата за спешно предоставяне на пари в брой в чужбина по кредитни карти Mastercard Standard, Mastercard Cash, Mastercard Cash Momento, Mastercard World, Mastercard World Premium и е отразена в:

  • Раздел 5. Използване на картата, чл. 5,23;

  • Приложение 1 към кредитни карти Mastercard Standard, Mastercard Cash, Mastercard Cash Momento, Mastercard World, Mastercard World Premium    – т. 2.15 или т. 2.14.

  С промените в Общите условия можете да се запознаете както следва:

  05.03.2020г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви информираме, че от 06.03.2020 г. влизат в сила промени в Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на кредитни карти Visa, Mastercard и American Еxpress.

  Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия е във връзка с издаване на нов вид безконтактна кредитна карта „Mastercard Cash Momento“ и са отразени в:

  • Раздел 1 Предмет. Дефиниции, чл. 1.1;

  • Раздел 9. Погасяване на задълженията, чл. 9.2;

  • Раздел 25. Други условия, чл. 25.7;

  • Създадени са отделни Общи условия за новия вид кредитна карта „Mastercard Cash Momento“ със съответното Приложение 1. 

  Новите Общи условия са публикувани в секция За нас > Тарифа и Общи условия > Общи условия

   04.03.2020г.

  Промяна в Тарифата на "Юробанк България" АД за клиенти юридически лица в сила от 05.03.2020г.

  Можете да се запознаете с промените тук

  02.03.2020г.

  В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от04.03.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  27.02.2020г.

  В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 28.04.2020 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за клиенти физически лица.

  С новите условия може да се запознаете тук

  17.01.2020

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че обявените на 09.12.2019 г. промени в „Общи условия за електронно банково обслужване „Интернет банкиране” за индивидуални и корпоративни клиенти“, предвидени да влязат в сила от 18.01.2020 г., свързани с въвеждане на възможността за потвърждаване със софтуерен токън или чрез въвеждане на еднократно валиден код, изпратен от Банката чрез SMS, на абонаменти за комунални задължения и плащания на данъчни задължения, ще бъдат въведени на 09.02.2020 г.

   

  <ul> <ul> 30.12.2019г.
   
  Промяна в Тарифата на "Юробанк България" АД за клиенти  физически и юридически лица в сила от 02.01.2020 г. </ul> </ul>

  Можете да се запознаете с промените тук.

   

  12.12.2019 г.

   

  Промени в Тарифата на „Юробанк България“ АД за физически лица, влизащи в сила от 13.12.2019 г.

   

  Уважаеми клиенти,
   

  В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 13.12.2019 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.
   

  С новите условия може да се запознаете тук.

   

  12.12.2019 г.

   

  Промени в Тарифата на „Юробанк България“ АД за юридически  лица, влизащи в сила от 13.12.2019 г.

  Уважаеми клиенти,
   

  В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на юридически лица в „Юробанк България“ АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 13.12.2019 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за юридически лица.
   

  С новите условия може да се запознаете тук.

   

  09.12.2019г.

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да ви информираме, че влизат в сила промени в Общи условия за електронно банково обслужване „Интернет банкиране” за индивидуални и корпоративни клиенти.

  Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия е следната:

  В сила от 09.12.2019г., 18.01.2020г., 09.02.2020г;:

  - Раздел II Определения : промени в т. 17;
  - Раздел III Общи положения : промени в т.6.1.2 ж, т.6.1.3, т.6.1.5, т.6.2 б, т.6.2 в,т. 6.2 г, т.14, т.15.3;

  - Раздел V Електронно идентифициране за използване на услугата : промени в т. 9а, т.9б;
   

  С новите условия може да се запознаете тук: 

  Промени към 09.12.2019г.

  Промени към 18.01.2020г.

  Промени към 09.02.2020г.

  29.11.2019г.
   
  Промяна в Тарифата на "Юробанк България" АД за клиенти  физически лица в сила от 02.12.2019г.

  Можете да се запознаете с промените тук 

  22.11.2019г.
   
  Промяна в Тарифата на "Юробанк България" АД за юридически лица в сила от 25.11.2019г.

  Можете да се запознаете с промените тук.

   

  04.11.2019г.
   
  Промяна в Лихвения бюлетин на банката за юридически лица в сила от 18.11.2019г.

   

  Уважаеми клиенти,
   

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 18.11.2019 г. – датата на оперативното обединение с „Банка Пиреос България“ АД влизат в сила промени в Лихвения бюлетин на "Юробанк България"АД за юридически лица, предварително оповестени на информационната страница, посветена на обединението между „Юробанк България“ АД и „Банка Пиреос България“ АД.

   

  Можете да се запознаете с променения Лихвен бюлетин на „Юробанк България“ АД за юридически лица тук и Лихвен бюлетин на „Юробанк България“ АД за продукти, спрени от продажба, за юридически лица тук.

   

   

   

  Уважаеми клиенти, 

  Тук можете да получите актуална информация за предстоящите промени в Общите условия, Лихвения бюлетин и Тарифата на "Юробанк България" АД.

  01.11.2019г.
   
  Промяна в Лихвения бюлетин на банката за физически лица в сила от 18.11.2019г.

   

   

   

  Уважаеми клиенти,
   

  Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 18.11.2019 г. – датата на оперативното обединение с „Банка Пиреос България“ АД влизат в сила промени в Лихвения бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица, предварително оповестени на информационната страница, посветена на обединението между „Юробанк България“ АД и „Банка Пиреос България“ АД.

   

  Можете да се запознаете с променения Лихвен бюлетин на „Юробанк България“ АД за физически лица тук и Лихвен бюлетин на „Юробанк България“ АД за продукти, спрени от продажба, за физически лица тук.

   

  16.10.2019 г.

   

  Промени в Тарифата на „Юробанк България“ АД за физически лица, влизащи в сила от 18.12.2019 г.

   

  Уважаеми клиенти,
   

  В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 18.12.2019 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.
   

  С новите условия може да се запознаете тук

   

   01.10.2019 г.

   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.10.2019г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица, както следва:

   • Раздел II Програми за комплексно обслужване

   Можете да се запознаете с промените в Тарифата тук

    

   18.09.2019 г.

   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да Ви уведомим, че считано от датата на оперативното обединение с „Банка Пиреос България“ АД влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица, както следва:

   • Раздел I Сметки
   • Раздел II Програми за комплексно обслужване

   Можете да се запознаете с промените в Тарифата тук

   Уважаеми клиенти, 

   Тук можете да получите актуална информация за предстоящите промени в Общите условия, Лихвения бюлетин и Тарифата на "Юробанк България" АД.

   13.09.2019 г.

    

   Уважаеми клиенти,

    

   Бихме искали да Ви информираме, че от 14.09.2019 г. влизат в сила промени в:

   Общи условия за откриване, водене и закриване на сметки на физически лица в "Юробанк България" АД. С промените можете да се запознаете тук

   Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на стопански субекти и други юридически лица в "Юробанк България" АД. С промените можете да се запознаете тук

    

   13.09.2019 г.

    

   Уважаеми клиенти,

    

   Бихме искали да ви информираме, че влизат в сила промени в Общи условия за електронно банково обслужване „Интернет банкиране” за индивидуални и корпоративни клиенти.

   Промяната, спрямо Общите условия съгласно публикуваното уведомление от 12.07.2019 г., са следните:

    

   В сила от 14.09.2019:

   • Раздел III Общи положения : промени в т.6.1.4, буква г);

    

   В сила от 14.11.2019:

   • Раздел XII, нова т.10.

    

   С новите условия може да се запознаете тук

    

   04.09.2019 г.

   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 14.09.2019 г. влизат в сила промени в Общите условия за издаване и използване на:

   • Кредитни карти Visa, Mastercard и American Express
   • Бизнес кредитни карти Mastercard Business
   • Дебитни карти
   • Предплатени карти
   • Карти Mastercard Virtual

   Добавя се нова функционалност на мобилното приложение m-Token Postbank. След 14.09.2019 г., при плащане с карта от Пощенска банка при търговци, участващи в програмите за допълнителна сигурност Mastercard Identity Check и Visa Secure, ще се изисква допълнително удостоверяване на идентичността на картодържателя чрез мобилното приложение m-Token Postbank (софтуерен токън), което ще може да се осъществи както с Push нотификация, получавана на мобилното устройство на картодържателя, така и чрез сканиране на QR код чрез приложението.

   С новите условия може да се запознаете:

   1.За кредитни карти тук

   2.За бизнес кредитна карта тук

   3.За дебитни карти тук

   4.За предплатени карти тук

   5.За виртуални карти тук

   05.08.2019 г.

   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с обявените на 29.05.2019 г. промени в Общите условия за издаване и използване на банкови карти от Пощенска банка, свързани с изискването за допълнително удостоверяване на идентичността на картодържателя чрез мобилно приложение m-Token Postbank (софтуерен токън) или чрез въвеждане на еднократно валиден код, изпратен от Банката чрез SMS, посочените методи за допълнително удостоверяване на идентичността на картодържателя ще бъдат технически въвеждани поетапно, до 14.09.2019 г. Банката ще публикува уведомление за датата, от която мобилното приложение m-Token Postbank ще бъде достъпно за безплатно сваляне и инсталиране на мобилните устройства на картодържателите.

   До посочената дата картодържателите ще могат да продължат да ползват банковите си карти за плащания при търговци без промяна, а след тази дата Вашите онлайн плащания с карти към търговци, които участват в програмите за сигурни плащания Visa Secure и Mastercard Identity Check, трябва да бъдат допълнително потвърждавани чрез използването на безплатен софтуерен токън – мобилно приложение m-Token Postbank.

   31.07.2019 г.

   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да ви информираме, че влизат в сила промени в Общи условия за издаване и използване на дебитни карти, Общи условия за издаване и използване на предплатени карти  и Общи условия  за издаване и използване на предплатени карти Мastercard Virtual.
   Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия е следната:

   За дебитни карти:

   • Раздел X  Прекратяване на договорни отношения  в  т. 1.а и т. 1.б;
   • Раздел X  Прекратяване на договорни отношения  в  т. 1.2;
   • Раздел X  Прекратяване на договорни отношения  в  т. 1.3.

   За предплатени карти:

   • Раздел IX  Прекратяване на договорни отношения  в т. 1.б.

   За виртуални карти:

   • Раздел X  Прекратяване на договорни отношения  в т. 1.б.

   В сила от 31.07.2019 г.:

   С новите условия може да се запознаете:

   1. За дебитни карти тук
   2. За предплатени карти тук
   3. За виртуални карти тук

   12.07.2019 г.

   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да ви информираме, че влизат в сила промени в Общи условия за електронно банково обслужване „Интернет банкиране” за индивидуални и корпоративни клиенти.

   Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия е следната:

   В сила от 14.09.2019 г.:

   • Раздел II Определения : промени в т. 1, т. 11a, т.12, т.14, т.16, т.17, т. 18, т.19, т.20;
   • Раздел III Общи положения : промени в т.1, т.2, т.6.1.1 г), т.6.1.1 ж), т.6.1.3, т.6.1.4, т.6.2 б, в,г, т.9, т.15.3;
   • Раздел IV Условия и технически средства, необходими за ползване на услугата : промени в т.3.2.1, т.3.2.2;
   • Раздел V Електронно идентифициране за използване на услугата : промени в т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.10, т.11, т.12, т.13, т. 14, т.15, т.16, т.17, т.18, т.19, т.20, т.21,т.22;
   • Раздел VI Осъществяване на плащанията : промени в т.13;
   • Раздел VII Задължения на титуляра на сметка / оправомощения държател  : промени в т.2; 3;
   • Раздел VIII Сигурност : промени в т.1, т.2, т.3, т.4, т.5;
   • Раздел IX Оспорване на плащанията и възражения : промени в т.2;
   • Раздел X Отговорност на страните: промени в т.3, т.5, т. 6

   С новите условия може да се запознаете тук.

   29.05.2019 г.

   В съответствие с Общи условия на „Юробанк България” АД  бихме искали да Ви уведомим, че считано от 29.07.2019 г. влизат в сила промени в Общите условия за издаване и използване на:

   • Кредитни карти Visa, Mastercard и American Express
   • Бизнес кредитни карти Mastercard Business
   • Дебитни карти
   • Предплатени карти
   • Карти Mastercard Virtual

   Измененията са свързани основно с промяна в начина на плащане с карти в Интернет при търговци, участващи в програмите за допълнителна сигурност Mastercard Identity Check и Visa Secure. След 29.07.2019 г., с цел постигане на още по-високо ниво на сигурност, при плащане с карта от Пощенска банка при такива търговци, ще се изисква допълнително удостоверяване на идентичността на картодържателя чрез мобилно приложение m-Token Postbank (софтуерен токън), а в определени случаи – чрез въвеждане на еднократно валиден код, изпратен от Банката чрез SMS.
   В Общите условия за дебитни и за предплатени карти са направени също промени, свързани с издаване и използване на карти с безконтактна функционалност, както и с преиздаването на ПИН по искане на картодържателя.
    

   29.05.2019 г.

   Промени в Тарифата на „Юробанк България“ АД за физически лица, влизащи в сила от 29.07.2019 г.

   Уважаеми клиенти,

   В съответствие с Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на дебитни карти и предплатени карти бихме искали да Ви уведомим, че считано от 29.07.2019г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица и за юридически лица.

   Промените, спрямо действащата до момента Тарифа за физически лица се са в следните раздели и точки:

   • Раздел VIII A Дебитни карти, точка 3
   • Раздел VIII A Дебитни карти, точка 5

   Можете да се запознаете с промените в Тарифата тук.

   26.03.2019 г.

   Промени в Тарифата на „Юробанк България“ АД за физически лица, влизащи в сила от 27.05.2019 г.

   Уважаеми клиенти,

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 27.05.2019г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.

   С новите условия може да се запознаете тук.

   15.02.2019 г.

   Уважаеми клиенти,

   В съответствие с Общи условия на „Юробанк България” АД за издаване и използване на кредитни карти Visa, Mastercard и American Express бихме искали да Ви уведомим, че считано от 15.04.2019г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица и Приложение № 1 към Общите условия за издаване и използване на кредитни карти Visa, Mastercard и American Express.

   Промените, спрямо действащата до момента Тарифата за физически лица се отнасят само за кредитни карти Mastercard Cash и са в следните раздели и точки:

   • Раздел VII B Кредитни Карти, точка 9
   • Раздел VII B Кредитни Карти, точка 14

   Промените спрямо действащото до момента Приложение № 1 към Общите условия са в:

   • т. 1.1
   • т. 1.14

   Можете да се запознаете с промените в Тарифата тук.

   Можете да се запознаете с промените в Приложение № 1 към Общите условия тук.

   17.12.2018г.
    
   Уважаеми клиенти,
    
   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 19.02.2019 г. влизат в сила промени в лихвените проценти по Спестовна сметка „Мега Плюс“. 
   С променените условия може да се запознаете в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица тук
    

   19.10.2018 г.
    
   Уважаеми клиенти,
    
   Бихме искали да Ви информираме, че считано от 21.12.2018 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, водене и закриване на сметки на физически лица в "Юробанк България" АД.
    
   С новите условия може да се запознаете тук .
    
    
   25.09.2018г.
    
   Уважаеми клиенти,
    
   Бихме искали да ви информираме, че считано от 26.09.2018 г. влизат в сила промени в Общи условия услуга „Универсален платец“ на Юробанк България АД. Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия е в следните раздели и точки:
     Раздел II.2, Раздел II.5, Раздел II.6, Раздел IV.2, Раздел IV.3, Раздел IV.5, Раздел IV.7, Раздел IV.10, Раздел V.2, Раздел V.4, Раздел VII.6.
    
   С новите условия може да се запознаете тук
    
   05.09.2018г.
    
   Уважаеми клиенти,
    
   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 06.11.2018г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.
   С новите условия може да се запознаете тук
    
    
   05.09.2018г.
    
   Уважаеми клиенти,
    
   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 06.11.2018 г. влизат в сила промени в лихвените проценти по разплащателни сметки – Стандартна разплащателна сметка, Разплащателна сметка по програма „Моето банкиране“/ „Моето семейство“, Разплащателна сметка по програма „Моето Предимство“, Разплащателна сметка по програма „Моят Престиж“, Разплащателна сметка с превод на работна заплата и по Разплащателна сметка "Златно време".
    
   С променените условия може да се запознаете в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица тук.
    
    12.07.2018 г.
    
   Уважаеми клиенти,
    
   Бихме искали да ви информираме, че влизат в сила промени в Общи условия за електронно банково обслужване „Интернет банкиране” за индивидуални и корпоративни клиенти.
    
   Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия е следната:
    
   В сила от 12.09.2018 г.:
    
   - Раздел I Предмет : промени в т.1; т.2;
   - Раздел II Определения : промени в т.6, т.8, ;
   - Раздел III Общи положения : промени в т.2;  6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.2; 15.3;
   - Раздел IV Условия и технически средства, необходими за ползване на услугата : промени в т.2;
   - Раздел V Електронно идентифициране за използване на услугата : промени в т.2.2;
   - Раздел VI Осъществяване на плащанията : промени в т.2; 9.3 ; 9.4; 12; нова - т.14 ;т.15;
   - Раздел VII Задължения на титуляра на сметка / оправомощения държател  : промени в т.1; 4;
   - Раздел VIII Сигурност : промени в т.7;
   - Раздел IX Оспорване на плащанията и възражения : промени в т.1; нови точки 2;3,4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7;4.8; т.5
   - Раздел X Отговорност на страните: промени в т.2; 3; нова т.4; 5; 6;7;8;
   - Раздел XI Такси и комисионни : промени в т.1;
   - Раздел XIII Допълнителни разпоредби : промени в т.5;т.10; 12;13.
    
   С новите условия може да се запознаете тук.
    
    
    10.07.2018 г.
    
   Уважаеми клиенти,
    
   Бихме искали да Ви информираме, че от 06.09.2018 г. влизат в сила промени в Общи условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на дебитни карти.

   Основните промени, спрямо действащите до момента Общи условия, са следните:
   - Промени в Раздел I. Предмет и дефиниции – Изм. в т.I.2 и I.3
   - Раздел V. Сметка. Допълнителни сметки – Изм. в т.V.4, Нов. т.V.8;
   - Раздел VI. Предоставяне на информация. Месечни извлечения – Изм. в т. VI.1, Нов. т.VI.2.7;
   - Раздел VIII. Използване на картата. Блокиране и деактивиране – Изм. в т. VIII.8, т. VIII.10;
   - Раздел IX. Оспорване на трансакции, отговорности и доказване – Изм. в т. IX.6, IX.7, IX.8, IX.9. IX.10, IX.14, IX.16, Нов. т.IX.18, т.IX.19;
   - Раздел XI. Допълнителни разпоредби – Изм. в т.XI.6, XI.7, XI.11, XI.15;
    
   Уважаеми клиенти,
    
   Бихме искали да Ви информираме, че от 06.09.2018 г. влизат в сила промени в Общи условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на предплатени карти.

   Основните промени, спрямо действащите до момента Общи условия, са следните:
   - Промени в Раздел I. Предмет и дефиниции – Изм. в т.I.2 и I.3;
   - Раздел V. Сметка за електронни пари – Изм. в т. V.4, Нов. т.V.10;
   - Раздел VI. Предоставяне на информация. Месечни извлечения – Изм. в т.VI.1
   - Раздел VII. Използване на картата. Блокиране и деактивиране – Изм. в т.VII.8, Нов. 9а;
   - Раздел VIII. Оспорване на трансакции, отговорности и доказване – Изм. в т.VIII.4, VIII.5, VIII.8, VIII.9, VIII.10, VIII.11, VIII.16; Отм. т. VIII.6, VIII.7, VIII.12а, VIII.20;
   - Раздел IX. Прекратяване на договорни отношения – Изм. в т.IX.2;
   - Раздел Х. Допълнителни разпоредби – Изм. в т.Х.9, Х.10, Х.11, Х.18, Х.19;
   Уважаеми клиенти,
    
   Бихме искали да Ви информираме, че от 06.09.2018 г. влизат в сила промени в Общи условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на предплатени карти Mastercard Virtual.

   Основните промени, спрямо действащите до момента Общи условия, са следните:
   - Промени в Раздел I. Предмет – Изм. в т.I.2;
   - Раздел VI. Сметка – Изм. в т.VI.4; Нов VI.6;
   - Раздел VII. Предоставяне на информация – Изм. в т. VII.1;
   - Раздел VIII. Използване на Картата. Блокиране и деактивиране. Процедура за сигурно уведомяване – Изм. в т. VIII.1, VIII.8, Нов. т. VIII.10a;
   - Раздел IX. Оспорване на трансакции, отговорности и доказване – Изм. в т. IX.4, IX.5, IX.6, IX.7, IX.8, IX.10a,б,в,г, IX. 13, IX.17;
   - Раздел Х. Прекратяване на договорните отношения - Изм. в т.Х.2;
   - Раздел XI. Допълнителни разпоредби - Изм. в т.XI.6, XI.7, XI.14, XI.15;
   Уважаеми клиенти,
    
   Бихме искали да Ви информираме, че от 06.09.2018 г. влизат в сила промени в Общи условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти Visa, Mastercard и American Express.

   Основните промени, спрямо действащите до момента Общи условия, са следните:
   - Промени в Раздел 1. Предмет.Дефиниции – Изм. в т.1.1 и т.1.2.1;
   - Раздел 6. Трансакции във валута, различна от лева – Изм. в т.6.2, т.6.3, т.6.4;
   - Раздел 8. Месечни извлечения – Изм. в т. 8.2, т.8.5 Нов. т.VI.2.7;
   - Раздел 11. Оспорване на трансакции. Отговорност – Изм. в т. 11.1, т.11.3, т.11.5, т.11.6, т.11.7, т.11.8, т.11.9, т.11.11 и т.11.15,  Отм. т.11.4, Нов т.11.17, т.11.8 и т.11.19 ;
   - Раздел 12. Блокиране и деблокиране.Деактивиране на картата. Процедура за сигурно уведомяване. – Изм. в т.12.1, т.12.3;
   - Раздел 20. Принудително изпълнение. Прехвърляне на права – Изм. в т.20.1
   - Раздел 22. Промяна на условията– Изм. в т.22.1
   - Раздел 24. Разрешаване на спорове, подсъдност и приложимо право– Изм. в т.24.1
   - Раздел 25. Други условия– Изм. в т.25.4
    
    
   05.07.2018 г.
    
   Уважаеми клиенти,
    
   Бихме искали да Ви информираме, че от 06.09.2018 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, водене и закриване на сметки на физически лица в "Юробанк България" АД. 
    
   Основните промени, спрямо действащите до момента Общи условия, са следните:
    
   • Промени в Раздел I. Общи разпоредби
   • Раздел II. Регистрация на физически лица като клиенти на Банката, промени в т. II.3, отпада предишната т. II.6, промени в т. II.7
   • Раздел III. Видове банкови сметки, откривани от Банката на физически лица, промени в: т. III.1., III.2. и III.4
   • Раздел IV. Платежни услуги, предоставяни по банкови сметки на физически лица, промени в т. IV.1.
   • Раздел V. Водене и извършване на операции с банкови сметки на физически лица, промени в: т. V. 8.,т. V.17, V.20., V.21.и V.30.; добавени са нови: т. V.15.3, т.V.17.2., т.V.17.3., т.V.17.4, т.V.17.5., т.V.18. и т. V.37; отпадат предишните: т.V.31., т.V.32.и т.V.35
   • Раздел VI.Лихви, такси, комисиони и обменни курсове, промени в: т.VI.6. и т.VI.10.
   • Раздел VII. Закриване на банкови сметки. Прекратяване на договор за банкова сметка, промени в т.VII.1.2 и т.VII.1.4
   • Раздел VIII. Отчетност по сметки, промени в т. VIII.1, VIII.2, VIII.4.1, VIII.4.2, VIII.10 и VIII.14
   • X. Промени в общите условия, промени в: т. X.1., т. X.2. и т. X.3
   • XI. Допълнителни разпоредби, промени в: т. XI.9., XI.11., XI.13., XI.14. и XI.16.; добавена е нова т. XI.12.
    
   С променените условия можете да се запознаете тук.
    
    
   29.06.2018 г.
    
   Промени в Тарифата на „Юробанк България“ АД за физически лица, влизащи в сила от 03.09.2018 г.

   Уважаеми клиенти,
    

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 03.09.2018г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.
    

   С новите условия може да се запознаете тук.

    
   29.06.2018 г.
    
   Промени в Тарифата на „Юробанк България“ АД за физически лица, влизащи в сила от 03.09.2018 г.

   Уважаеми клиенти,
    

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 03.09.2018г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.
    

   С новите условия може да се запознаете тук.

   15.06.2018 г.

   Уважаеми клиенти,
    

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 16.08.2018г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.
    

   С новите условия може да се запознаете тук.
    

   31.05.2018 г.

   Промени в Тарифата на „Юробанк България“ АД за физически лица, влизащи в сила от 01.08.2018 г.

   Уважаеми клиенти,

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.08.2018г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.

   С новите условия може да се запознаете тук.

   16.05.2018г.

   Уважаеми клиенти,
    

   Бихме искали да Ви информираме, че влизат в сила промени в Общи условия на "Юробанк България" АД за издаване на кредитни карти VISA, MASTERCARD и AMERICAN EXPRESS.

   Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия е следната:
   В сила от 16.05.2018 г.:

   • Раздел I Предмет. Дефиниции: промени в чл.1.2.7;
   • Раздел V Използване на карта: промени в чл.5.1.7, чл.5.25;
   • Раздел VI Трансакции във валута, различна от лева чл.6.1, чл.6.2, чл.6.3;
   • Раздел IX Погасяване на задължения чл.9.2;
   • Раздел XIX Защита на личните данни: добавен нов чл.19.1, отпадат предишни членове от 19.1 до 19.10.
     

   В сила от 16.07.2018 г.:

   • Раздел I Предмет. Дефиниции: промени в чл. 1.2.3;
   • Раздел II Издаване и предидаване на карта. Правоимащо лице. Валидност: промени в чл.2.2, чл.2.5;
   • Раздел III Персонален идентификационен номер (ПИН) и допълнителен код за сигурност: промени в  чл.3.1;
   • Раздел IV Съхранение на карта  ПИН. Действие за предотвратяване на неправомерни трансакции: промени в чл.4.3;
   • Раздел XVII Комуникация и доказване: промени в  чл.17.3, чл.17.5.

   С променените условия можете да се запознаете тук.

   16.05.2018 г.

   Уважаеми клиенти,
    

   Бихме искали да Ви информираме, че влизат в сила промени в Общи условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на предплатени карти. За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени спрямо действащите към момента Общи условия:
    

   В сила от 16.05.2018 г.:

   • Раздел III Издаване и подновяване/преиздаване на карта: промени в чл.9.1;
   • Раздел X Допълнителни разпоредби: отпадат предишни чл. от 1 до 5 и чл.9; нов чл.1.

   В сила от 16.07.2018г.:

   • Раздел I Предмет и дефиниции : промени в чл.8;
   • Раздел III Издаване и подновяване/преиздаване на карта: промени в чл.3, чл.7, чл.9, чл.10;
   • Раздел IV Персонален идентификационен номер (ПИН) и код за верификация на Картата и оправомощения държател (CVV2/CVC2). Кодова дума (парола): промени в чл.1;
   • Раздел VII Използване на картата. Блокиране и деактивиране: Промени в чл.1.

   С променените условия можете да се запознаете тук.


   16.05.2018 г.

   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да Ви информираме, че влизат в сила промени в Общи условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на дебитни карти. За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени спрямо действащите към момента Общи условия:

   В сила от 16.05.2018г.:
    

   • Раздел III Издаване и подновяване/преиздаване на карта: промени в чл.11.1;
   • Раздел XI Допълнителни разпоредби: отпадат предишни членове от 1 до 5 и 10, нов чл. 1, промени в чл.5.

   В сила от 16.07.2018г.:
    

   • Раздел I Предмет и дефиниции: промени в чл. 8;
   • Раздел III Издаване и подновяване/преиздаване на карта: промени в чл.3, чл.7, чл.11,  чл.12;
   • Раздел IV Персонален идентификационен номер (ПИН) и код за верификация на Картата и оправомощения държател (CVV2/CVC2). Кодова дума (парола): промени в   чл.1.

   С променените условия можете да се запознаете тук.

   16.05.2018 г.

   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да Ви информираме, че влизат в сила промени в Общи условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на предплатени карти MASTERCARD VIRTUAL. За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени спрямо действащите към момента Общи условия:

   В сила от 16.05.2018г.:

   • Раздел IV Издаване и подновяване/преиздаване на Карта: промени в чл.7.1;
   • Раздел XI Допълнителни разпоредби: отпадат предишни членове от 1 до 5 и 10, нов чл. 1;

   В сила от 16.07.2018г.:

   • Раздел II Дефиници:  промени в чл. 4;
   • Раздел IV Издаване и подновяване/преиздаване на Карта: промени в чл.3, чл.5, чл.7, чл.8;
   • Раздел VIII Използване на Картата. Блокиране и деактивиране: промени в чл.1.

   С променените условия можете да се запознаете тук.
    

   16.05.2018г.
    

   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да Ви информираме, че влизат в сила промени в Общи условия за откриване, водене и закриване на сметки на физически лица в "Юробанк България" АД.
    

   Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия, е следната:
    

   в сила от 16.05.2018г.:
    

   Раздел IX Защита на личните данни: промени в IX.1; отпада предишна т. IX.2, IX.3, IX.4, IX.5, IX.6, IX.7, IX.8;
    

   в сила от 16.07.2018г.:

   • Раздел II Регистрация на физически лица като клиенти на Банката: промени в т.  II.4, ; добавенa e новa т. II.8 ; отпада предишна т. II.4.1;
   •  Раздел III Видове банкови сметки, откривани от Банката на физически лица: промени в т. IIIA.2., IIIA.7, IIIA.10, IIIB.3.1, IIIB.4.2, IIIB.6;
   • Раздел V Водене и извършване на операции с банкови сметки на физически лица: промени в т. V.22 , V.24, V.25, V.26, V.33, V.37;
   •  Раздел VI Лихви, такси и обменни курсове: промени в т. VI.5;
   • Раздел VII Закриване на банкови сметки. Прекратяване на договор за банкова сметка: промени в т. VII.1.1;
   • Раздел VIII Отчетност по сметки: промени в т. VIII.2;

   С променените условия можете да се запознаете тук .
    

   16.05.2018г.
    

   Уважаеми клиенти,
    

   Бихме искали да Ви информираме, че влизат в сила промени в Общи условия за откриване, водене и закриване на сметки на юридически лица, еднолични търговци, дружества по Закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и чуждестранни търговски представителства в "Юробанк България" АД.
    

   Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия, е следната:
    

   В сила от 16.05.2018г.:

   • Раздел VIII Защита на личните данни: добавена е нова т.VIII.1, премахната е предишна т. VIII.2, VIII.3, VIII.4, VIII.5, VIII.6;

   В сила от 16.07.2018г.: 

   •  Раздел II Регистрация на клиенти в Банката: промени в т.II.2, II.2.4, II.3, II.3.2, II.4, II.4.4, II.5.2, II.7.3, II.8.2; добавена е нова т. II.2.4; отпада предишна т.II.4.5.
   •  Раздел III Видове сметки, откривани от Банката: промени в т. III.4, III.6.2b, III7.2b, IIIA.1, IIIA.6;
   • Раздел IV Водене и извършване на операции със сметки: промени в т.IV.7.c, IV.18, IV.19, IV.20, IV.21, IV.25, IV.28;
   • Раздел V Лихви, такси, комисионни и обменни курсове: промени в т. V.5;
   •  Раздел VI Закриване на сметки: промени в т.VI.1.1; добавена е нова т. VI.1.8;
   •  Раздел VII Отчетност по сметки:  промени в т.VII.3, VII.11;

   С променените условия можете да се запознаете тук .
    

   16.05.2018 г.

   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да ви информираме, че влизат в сила промени в Общи условия за електронно банково обслужване „Интернет банкиране” за индивидуални и корпоративни клиенти.
   Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия е следната:
   В сила от 16.05.2018 г.:
   • Раздел XIII Допълнителни разпоредби: промени в т.1; отпадат предишни т.2,т.3,т.4,т.5.
   В сила от 16.07.2018 г.:
   • Раздел III Общи приложения: промени в т.1, 6.1.4в), 15.2;
   • Раздел V Електронно идентифициране за използване на услугата: промени в т.1;
   • Раздел X Отговорност на страните: добавена е нова т.7;
   • Раздел XI Такси и комисионни: промени в т.1;
    

   С новите условия може да се запознаете тук.

   15.05.2018 г.

   Промени в Тарифата на „Юробанк България“ АД за физически лица, влизащи в сила от 16.07.2018г.

   Уважаеми клиенти,
    

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 16.07.2018 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.
    

   С новите условия може да се запознаете тук.

   30.03.2018 г.

   Промени в Тарифата на „Юробанк България“ АД за физически лица, влизащи в сила от 01.06.2018 г.

   Уважаеми клиенти,

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.06.2018 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.
    

   С новите условия може да се запознаете тук.
    

   Промени и допълнения в Тарифата на „Юробанк България“ АД за физически и юридически лица, влизащи в сила от 10.04.2018 г.

   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да Ви информираме, че на 07.03.2018 г. банката е приела изменения и допълнения в Тарифата за физически и юридически лица, приложими към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги.
   Основните промени и допълнения в Тарифата са свързани с дейността на банката при посредничеството й при сделки с КЦК и други корпоративни книжа, регистрирани извън България.

   Промените влизат в сила от 10.04.2018г.

   При несъгласие с настоящите изменения и допълнения на Тарифата имате възможност да прекратите Вашия договор до датата на влизане на измененията в сила.
    
   С промените може да се запознаете тук и тук.
    

   Промяна в Тарифата на банката за физически лица в Юробанк България АД в сила от 22.05.2018 г.
    
   Уважаеми клиенти,

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 22.05.2018 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.
    
   С новите условия може да се запознаете тук.
    
   02.03.2018г.
   Уважаеми клиенти,
   Бихме искали да ви информираме, че считано от 03.05.2018 г. влизат в сила промени в Общи условия за електронно банково обслужване „Интернет банкиране” за индивидуални и корпоративни клиенти.
   Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия е в следния раздел и точки:
   Раздел III: добавена е нова подточка „к“ в точкa 6.1.2, добавена е нова точка 15.
   С променените условия можете да се запознаете тук 
    
   02.03.2018г.
    
   Уважаеми клиенти,
   Бихме искали да Ви информираме, че считано от 03.03.2018 г. влизат в сила промени в Общи условия за електронно банково обслужване „Интернет банкиране” за индивидуални и корпоративни клиенти.
   Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия е в следните раздели:
   Раздел II : промени в т. 11а, 13,14.
   Раздел III: добавен е текст в точки 6.1.1, добавена е нова подточка „й“ в точка 6.1.2
   Раздел IV : промени в т. 3.1, 3.2
   Раздел V: добавен е текст в точки 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 8
   Раздел XIII: премахната т.8
   С променените условия можете да се запознаете тук
    
    
   13.02.2018 г.
   Уважаеми клиенти,
   Уведомяваме ви, че от 13.02.2018 г. се променят Общи условия на Юробанк България АД за издаване и използване на дебитни карти и Общи условия на Юробанк България АД за издаване и използване на предплатени карти.
    
   Можете да се запознаете с измененията на сайта на банката – www.postbank.bg или във всеки финансов център.
   Цитираните по-горе промени влизат в сила от 13.04.2018 г.
    
   Промяна в Тарифата на банката за физически лица в Юробанк България АД в сила от 02.04.2018 г.
    
   Уважаеми клиенти,
   Бихме искали да Ви уведомим, че считано 02.04.2018 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.

   С новите условия може да се запознаете тук.

   08.12.2017 г.
    
   Уважаеми клиенти,
   Бихме искали да Ви информираме, че считано от 09.12.2017 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, водене и закриване на сметки на юридически лица, еднолични търговци, дружества по Закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и чуждестранни търговски представителства в "Юробанк България" АД.
   Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия, е в следните раздели:
   Добавен е нов Раздел IIIА. Сметки с възможност за откриване през системата за електронно банково обслужване "Интернет банкиране"
   Раздел IV. Водене и извършване на операции със сметки: добавена нова точка IV.32  
   Раздел VIII. Защита и обработка на данни: добавена нова точка VIII.5

   С променените условия можете да се запознаете тук.
    
    
    
   08.12.2017 г.
    
   Уважаеми клиенти,
   Бихме искали да Ви информираме, че считано от 09.12.2017 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, водене и закриване на сметки на физически лица в "Юробанк България" АД.
   Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия, е в следните раздели:
   Добавен е нов Раздел IIIВ. Сметки на физически лица, откривани през системата за електронно банково обслужване "Интернет Банкиране"
   Раздел VIII. Отчетност по сметки: добавен e текст в т. VIII.1
   С променените условия можете да се запознаете тук.
    
    
    
   08.12.2017 г.
    
   Уважаеми клиенти,
   Бихме искали да Ви информираме, че считано от 09.12.2017 г. влизат в сила промени в Общи условия за електронно банково обслужване "Интернет банкиране" за индивидуални и корпоративни клиенти отнасящи се до клиенти на услугата преди 23.10.2017г. и клиенти на услугата след 23.10.2017 г.
   Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия е в следния раздел:
   Раздел III : добавена е нова точка 6.1.4
   С променените условия за клиенти преди 23.10.2017г. можете да се запознаете тук.
   С променените условия за клиенти след 23.10.2017г. можете да се запознаете тук.
    
    
   08.12.2017 г.
    
   Промeни в Тарифата на "Юробанк България" АД за физически лица, влизащи в сила от 13.02.2018 г.
    
   Уважаеми клиенти,
    
   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 13.02.2018 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.
    
   С новите условия може да се запознаете тук.
    
   11.12.2017
    
   Промяна в Тарифата на банката за физически лица в Юробанк България АД,  в сила от 13.02.2018 г.:
    
   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да Ви информираме, че предстои промяна на Тарифата на "Юробанк България" АД за физически лица, в раздел IV.  СМЕТКИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ, в сила от 13.02.2018 г.
   С променените условия може да се запознаете тук.

    
   23.10.2017 г.
   Уважаеми клиенти,
    
   Бихме искали да Ви информираме, че считано от 23.12.2017 г. влизат в сила промени в Общи условия за електронно банково обслужване "Интернет банкиране" за индивидуални и корпоративни клиенти.
   Промяната, спрямо действащите до момента Общи условия е в следните раздели:
   Раздел III: промяна в т. 6.2, подточка г).
   Раздел IV: премахнати са точки от 3.1.1 до 3.1.5; добавен е текст в точки 3.1 и 3.2; добавена нова точка 3.3.
   Раздел XIII: добавен е текст в точки 1 и 6.
   С променените условия можете да се запознаете тук.
    
    
   11.08.2017 г.
    
   Промени и допълнения в Тарифата на "Юробанк България" АД за физически и юридически лица, влизащи в сила от 11.09.2017г.

   Уважаеми клиенти,
   Бихме искали да Ви информираме,  че на 27.07.2016 г. банката е приела изменения и допълнения в Тарифата за физически и юридически лица, приложими към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги.
   Основните промени и допълнения в Тарифата са свързани с дейността на банката при посредничеството й при сделки с ДЦК и други корпоративни, държавни/общински облигации регистрирани за търговия в страната и чужбина.
   Промените влизат в сила от 11.09.2017г.
   При несъгласие с настоящите изменения и допълнения на Тарифата имате възможност да прекратите Вашия договор до датата на влизане на измененията в сила.
    
   С промените може да се запознаете тук.
    
   20.06.2017 г.
    
   Промяна в Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД в сила от 20.08.2017 г.
    
   Уважаеми клиенти,
    
   Бихме искали да Ви информираме, че считано от 20.08.2017 влизат в сила промени в Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД.
    
   С новите условия може да се запознаете тук.
    
   Промяна в Тарифата на банката за физически лица в Юробанк България АД в сила от 01.08.2017 г.
    
   Уважаеми клиенти,
    
   Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.08.2017 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.
    
   С новите условия може да се запознаете тук.
    
    
   Уважаеми клиенти,
    
    
   Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.07.2017 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.
    
   С новите условия може да се запознаете тук.
    
   12.05.2017 г.
    
   Промяна в Тарифата на банката за физически лица в Юробанк България АД в сила от 12.05.2017 г
    
   Уважаеми клиенти,
    
   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, за предстоящи промени в т. II.F Разплащателна сметка с превод на работна заплата "Супер сметк@" от Тарифата на банката за физически лица. Промяната влиза в сила от 12.05.2017 г. за всички сметки, които се откриват след 12.05.2017 г. включително. За вече съществуващи сметки "Супер сметк@", открити преди 12.05.2017 г.,  промяната влиза в сила с двумесечно предизвестие е ще е приложима от 13.07.2017 г.
    
   С промените може да се запознаете тук
    
    
   28.04.2017 г.

   Промяна в Общите условия за електронно банково обслужване "Интернет банкиране" в сила от 28.06.2017 г.

   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да Ви информираме, че считано от 28.06.2017 г. влизат в сила промени в Общите условия за електронно банково обслужване "Интернет банкиране".
    
   С променените условия може да се запознаете тук.

    
   28.04.2017 г.

   Промяна в Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД в сила от 28.06.2017 г.

   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да Ви информираме, че считано от 28.06.2017 г. влизат в сила промени в Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД.
    
   С променените условия може да се запознаете тук.
    
    
   31.03.2017

   Промяна в Тарифата на банката за физически лица в Юробанк България АД в сила от 31.03.2017 г.
    
   Уважаеми клиенти,
   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, за предстоящи промени в т. II.F Разплащателна сметка с превод на работна заплата "Супер сметк@" от Тарифата на банката за физически лица. Промяната влиза в сила от 31.03.2017 г. за всички сметки, които се откриват след 31.03.2017 г. включително. За вече съществуващи сметки "Супер сметк@", открити преди 31.03.2017 г.,  промяната влиза в сила с двумесечно предизвестие е ще е приложима от 01.06.2017 г.
    
   С промените може да се запознаете тук.
    
    
    
   24.02.2017
   Промяна в Лихвения бюлетин на банката за физически лица в сила от 25.04.2017
    
   Уважаеми клиенти,
    
   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 25.04.2017 влизат в сила промени в лихвените проценти по разплащателни сметки - Моето Предимство, Моят престиж, Сметки със специално предназначение за частни съдебни изпълнители и адвокати и по спестовни сметки - Мега Плюс и Спестовен влог.
   С промените може да се запознаете в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица, с който може да се запознаете тук.
    
    
   24.02.2017
    
   Промяна в Тарифата на банката за физически лица в Юробанк България АД в сила от 28.04.2017 г.
    
   Уважаеми клиенти,
    
   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 28.04.2017 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.
    
   С новите условия може да се запознаете тук.
    

   16.01.2017

   Промяна в Тарифата на банката за физически лица в Юробанк България АД в сила от 01.02.2017 г.

   Уважаеми клиенти,
   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.02.2017 г. влизат в сила промени в т. III Платежна сметка за основни операции от Тарифата на банката за физически лица.

   С новите условия може да се запознаете тук.
    

    23.12.2016

   Промяна в Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на юридически лица в Юробанк България АД в сила от 27.12.2016 г.

   Уважаеми клиенти,
   Бихме искали да Ви информираме, че считано от 27.12.2016 влизат в сила промени в Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на юридически лица в Юробанк България АД.

   С променените условия може да се запознаете тук.

    23.12.2016

   Промяна в Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД в сила от 27.12.2016 г.

   Уважаеми клиенти,
   Бихме искали да Ви информираме, че считано от 27.12.2016 влизат в сила промени в Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД.

   С променените условия може да се запознаете тук.

    14.09.2016

   Промяна в Лихвения бюлетин на банката за физически лица в сила от 15.11.2016г.

   Уважаеми клиенти,
   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 15.11.2016 влизат в сила промени в лихвените проценти по разплащателни сметки - Моето Банкиране, Моето Семейство, Моето Предимство, Златно Време, Разплащателна сметка с превод на работна заплата и по спестовни сметки - Мега Плюс, Детски спестовен влог, Детски влог Моето Бъдеще и Лоялен Спестител.

   С промените може да се запознаете в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица, който можете да видите тук.

   01.09.2016

   Промяна в Тарифата на банката за физически лица в Юробанк България АД в сила от 01.11.2016 г.

   Уважаеми клиенти,
   Бихме искали да Ви информираме, че предстои промяна на тарифата на "Юробанк България" АД за физически лица, в раздел Банкови карти, в сила от 01.11.2016 г.

   С променените условия може да се запознаете тук.

   18.08.2016

   Промяна в Тарифата на банката за физически лица в Юробанк България АД в сила от 19.10.2016 г.

   Уважаеми клиенти,

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 19.10.2016 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.

   С променените условия може да се запознаете тук.
    

   15.07.2016

   Промяна в Тарифата на банката за физически лица в Юробанк България АД в сила от 15.09.2016 г.

   Уважаеми клиенти,
   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 15.09.2016 г. влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.

   С променените условия може да се запознаете тук.
    

   01.06.2016

   Промяна в Лихвения бюлетин на банката за физически лица в Юробанк България АД в сила от 02.08.2016

   Уважаеми клиенти,
   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 02.08.2016 г. влизат в сила промени в лихвените проценти по спестовни сметки – Спестовна сметка Мега Плюс, Спестовен влог, Детски спестовен влог, Детски влог моето Моето бъдеще и по разплащателни сметки – "Моите финанси", "Моето предимство", "Моят престиж" и по Сметки със специално предназначение за частни съдебни изпълнители и адвокати.
   С променените условия може да се запознаете в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица, който можете да видите тук.

   07.04.2016 г.

   Промяна в Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на юридически лица в Юробанк България АД в сила от 25.05.2016

   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да Ви информираме, че считано от 25.05.2016 влизат в сила промени в Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на юридически лица в Юробанк България АД.
    

   С променените условия може да се запознаете тук.

   01.04.2016 г.

   Промяна в Лихвения бюлетин на банката за юридически лица в Юробанк България АД в сила от 25.05.2016

   Уважаеми клиенти,

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на юридически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 25.05.2016 влизат в сила промени в Лихвения бюлетин на банката за юридически лица.
    

   С променените условия може да се запознаете тук
    

   01.04.2016 г.

   Промяна в Тарифата на банката за юридически лица в Юробанк България АД в сила от 25.05.2016

   Уважаеми клиенти,
    

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на юридически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 25.05.2016 влизат в сила промени в Тарифата на банката за юридически лица.
    

   С променените условия може да се запознаете тук
    

   24 март 2016 г.

   Промяна в Тарифата на банката за физически лица в Юробанк България АД в сила от 25.05.2016

   Уважаеми клиенти,

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 25.05.2016 влизат в сила промени в Тарифата на банката за физически лица.

   С променените условия може да се запознаете тук.
    

   24 март 2016 г.

   Промяна в Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД в сила от 25.05.2016

   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да Ви информираме, че считано от 25.05.2016 влизат в сила промени в Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД.

   С променените условия може да се запознаете тук.
    

   24 март 2016 г.

   Промяна в Лихвения бюлетин на банката за физически лица в Юробанк България АД в сила от 25.05.2016

   Уважаеми клиенти,

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД бихме искали да Ви уведомим, че считано от 25.05.2016 влизат в сила промени в Лихвения бюлетин на банката за физически лица.

   С променените условия може да се запознаете тук.
    

   15 март 2016 г.

   Уважаеми клиенти,

   Уважаеми картодържатели на банкови карти Visa Dynamic, издадени от Алфа Банк България, придобита от "Юробанк България" АД, ЕИК 000694749 (Банката), Считано от 15 май 2016 г., на основание т. 3.3 от Общите условия на Dynamic програма за лоялност, Банката прекратява Dynamic Програмата за лоялност.Моля да имате предвид, че натрупаните до датата на прекратяване на програмата отстъпки ще се отчитат във Вашия индивидуален Dynamic фонд, съгласно Общите условия и ще могат да бъдат използвани до 15 май 2016 г. включително.

   26.02.2016

   Уважаеми клиенти,

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в "Юробанк България" АД Ви уведомяваме, че считано от 26.04.2016 г., влизат в сила промени в Тарифата за физически лица. Можете да се запознаете с промените тук.

    

   04.02.2016

   Промяна в Лихвения бюлетин на банката за физически лица в сила от 04.04.2016

   Уважаеми клиенти, 

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД Ви уведомяваме, че считано от 04.04.2016 влизат в сила промени в лихвените проценти по Разплащателна сметка по програма "Моето предимство", Разплащателна сметка по програма "Моят престиж", Разплащателна сметка с превод на работна заплата, Спестовна сметка "Мега Плюс", Спестовен влог, Спестовна сметка "Лоялен спестител", Разплащателна сметка "Златно време".
   Промените са посочени в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица, с който може да се запознаете тук.
    

   05.01.2016 г.

   Уважаеми клиенти,
    
   Уведомяваме ви, че считано от 05.01.2016 г., влизат в сила изменения в  Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти Visa и American Express.  Можете да се запознаете с измененията на сайта на банката – www.postbank.bg  или във всеки финансов център.
   Основните изменения са свързани с въвеждането на нови термини и услуги, свързани с издаването и използването на нов кредитен продукт на банката – безконтактни кредитни карти MasterCard Standard и MasterCard World.
   За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени и допълнени:
   чл. 1; чл. 5; чл. 6.3; чл. 12; чл. 13.4; чл. 14.6 и 14.7; чл. 17.6-17.9.
    

   10.08.2015

   Уважаеми клиенти,

   Уведомяваме ви, че считано от 10.08.2015 г., са изменени Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти Visa и American Express. Можете да се запознаете с измененията на сайта на банката – www.postbank.bg или във всеки финансов център.

   За съществуващи клиенти с кредитни карти измененията влизат в сила от 10.10.2015 г., като по отношение на приложимата лихва измененията влизат в сила с подписване на анекс към договора.

   За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени спрямо действащите до момента на промяната Общи условия:

   Променени са: чл. 10; чл. 17.3; чл. 18.1; чл. 19 и чл. 20.5, както и Приложение № 1;

   Отпада приложението "Методология за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) за кредитни карти".

   Основните изменения са свързани с промяна на съществуващи такси при ползване на картата, както и на приложимия годишен лихвен процент, посочени в Приложение № 1 към Общите условия.

   28.07.2015

   Промяна в Тарифата на банката за физически лица и в Тарифата на банката за юридически лица, в сила от 03.08.2015 г.

   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да Ви информираме, че предстои промяна на тарифата на "Юробанк България" АД за физически лица и на тарифата на "Юробанк България" АД за юридически лица, в сила от 03.08.2015 г.

   С промените може да се запознаете тук

   Промяна в Тарифата на банката за физически лица, в сила от 29.09.2015 г.

   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да Ви информираме, че предстои промяна на тарифата на "Юробанк България" АД за физически лица, в сила от 29.09.2015 г.

   С промените може да се запознаете тук

   29.05.2015

   Уважаеми клиенти,

   1. В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в "Юробанк България" АД Ви уведомяваме, че считано от 01.06.2015 г., влизат в сила промени в Тарифата за физически лица. Считано от 01.06.2015 г. спира предлагането на Пакет Интерес и Интерес Плюс. От 05.08.2015г., съществуващите Пакет Интерес ще преминат към условията и лихвените проценти на Програма "Моето Банкиране" и съществуващите Пакет Интерес Плюс ще преминат към условията и лихвените проценти на Програма "Моето Предимство". Можете да се запознаете с промените тук.

   2. Считано от 01.06.2015 г. се променят Общи условия за издаване и използване на дебитни карти на "Юробанк България" АД. Можете да се запознаете с промените на сайта на Банката – www.postbank.bg и във всеки финансов център. За Ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени спрямо действащите до момента на промяната Общи условия. Променени са: т. I.2; т. X.1. Добавена е т. I.18; I.19; т. III.9; т. VI .1 и 2; т. XI.9

   3. В сила от 03.08.2015 г. се въвеждат промени по дебитни карти, с които може да се запознаете тук.

   01.04.2015

   Уважаеми клиенти,
    

   Уведомяваме ви, че считано от 01.04.2015 г., са изменени Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти Visa и American Express.  Можете да се запознаете с измененията на сайта на банката – www.postbank.bg   или във всеки финансов център.
    

   За съществуващи клиенти на банката измененията влизат в сила от 01.06.2015 г.
    

   За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени спрямо действащите до момента на промяната Общи условия:
    

   Променени са: Чл. 3.4; 5.1.5, 5.1.6; 7.5; 9.2; 9.3; 10.1; 10.2; 10.4; 12.3; 18.3; 22.1,  както и Приложение 1 към Общите условия.
    

   Основните изменения са свързани с въвеждането на нови такси при ползване на картата, посочени в Приложение № 1 към Общите условия.
    

   30.03.2015г.

   Промяна в Общите условия на "Юробанк България" АД за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица

   Уважаеми клиенти,
    
   Уведомяваме Ви, че считано от 30.05.2015 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица.
    

   Можете да се запознаете с променените условия тук.

   19.03.2015 г.

   Уважаеми клиенти,

   В съответствие с въвеждането на нови услуги, свързани с използването на дебитни карти, издавани  на "Юробанк България" АД Ви уведомяване, че считано от 21.05.2015 г. влиза в сила промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица, с която можете да се запознаете тук.
   .
    

   06.03.2015г.

   Уважаеми клиенти,
    
   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в "Юробанк България" АД Ви уведомяваме, че считано от 07.05.2015 г., влизат в сила промени в Тарифата за физически лица, с която можете да се запознаете тук.
    

   25.02.2015

   Уважаеми картодържатели,

   Уведомяваме ви, че са изменени Официалните правила на програма MyRewards за лоялни клиенти на банкови карти, издавани от "Юробанк България" АД. Измененията влизат в сила от 25.05.2015 г.
   За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени спрямо действащите към момента Официални правила:
   Променени са: Чл. 1; 4; 5; 6.1; 6.3; 6.6; 6.7; 6.8; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.6; 8.1; 8.2.

   Моля имайте предвид, че ако към датата на влизане в сила на промените вече сте достигнали лимитите по чл. 7.4., то няма да имате възможност да обменяте повече точки през текущата година.
    

   Можете да се запознаете с всички изменения тук .
    

   19.02.2015

   Уважаеми клиенти,

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в "Юробанк България" АД Ви уведомяваме, че считано от 24.04.2015 г., влизат в сила промени в лихвените проценти по Спестовна сметка "Лоялен спестител".
   Промените са посочени в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица, който можете да видите тук.
    

    17.02.2015

   Уважаеми клиенти,

   Поради профилактика на системите на American Express  ви уведомяваме, че на 22.02.2015 г. от 11:00 до 12:30 ч.:

   -  карти American Express, издадени в чужбина, няма да могат да правят транзакции в България 

   -  карти American Express, издадени от Пощенска банка, няма да могат да правят транзакции в чужбина.

   Извиняваме се за причиненото неудобство.
    

    09.02.2015

   Уважаеми клиенти,

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в "Юробанк България" АД Ви уведомяваме, че считано от 09.04.2015 г., влизат в сила промени в лихвените проценти по Спестовен влог, Детски влог, Разплащателна сметка с превод на работна заплата, Сметки със специално предназначение за частни съдебни изпълнители и адвокати и Разплащателна сметка "Златно време".
   Промените са посочени в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица, който можете да видите тук.

     24.01.2015

   Уважаеми клиенти,
    

   Уведомяваме Ви, че считано от 26.01.2015 г., влизат в сила промени в лихвените проценти и условията за минимално салдо по разплащателна сметка " Фирмен интерес".
   Промените са посочени в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за юридически лица, който можете да видите тук.
    

   13.01.2015

   Уважаеми клиенти,

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в "Юробанк България" АД Ви уведомяваме, че считано от 13.03.2015 г., влизат в сила промени в лихвените проценти по спестовни сметки – Спестовна сметка "Мега", "Супер Мега", "Мега 20",  "Мега Плюс", "Лоялен спестител" и по разплащателна сметка "Интерес Плюс".
   Промените са посочени в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица, който можете да видите тук.
    

   08.12.2014

   Уважаеми клиенти,

   Уведомяваме Ви, че считано от 08.12.2014 г. са изменени Общите условия за издаване и използване на дебитни карти на "Юробанк България" АД. Можете да се запознаете с измененията на сайта на Банката – www.postbank.bg и във всеки финансов център.

   За Ваше улеснение изброяваме разпоредбите , които са променени спрямо действащите до момента на промяната Общи условия.

   Променени са: Чл. I.2; Чл. III.6; Чл. IV.7; Чл. V.4; Чл. VII.9; Чл. IX.1; Чл. X.6.2.
   Добавен е Чл. III.8a.
    

   21.11.2014

   Уважаеми клиенти,
    
   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в "Юробанк България" АД Ви уведомяваме, че считано от 21.01.2015 г., влизат в сила промени в Тарифата за физически лица, с които можете да се запознаете тук.
    

   21.11.2014 г.

   Уважаеми клиенти,

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в "Юробанк България" АД Ви уведомяваме, че считано от 21.01.2015 г., влизат в сила промени в лихвените проценти по спестовни сметки – Спестовна сметка "Мега", "Супер Мега", "Мега 20",  "Мега Плюс" и по разплащателна сметка "Интерес Плюс",  "Пакет Интерес" и разплащателна сметка "Интерес" – спряна от продажба.
   Промените са посочени в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица, който можете да видите тук.
    

   06.10.2014 г.

   Уважаеми клиенти,
    
   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в "Юробанк България" АД Ви уведомяваме, че считано от 08.12.2014 г., влизат в сила промени в лихвените проценти по Детски спестовен влог и по Сметки със специално предназначение за частни съдебни изпълнители и адвокати.
   Промените са посочени в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица, който можете да видите тук.
    

   16.09.2014 г.
    

   Уважаеми клиенти,
    
   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в "Юробанк България" АД Ви уведомяваме, че считано от 17.11.2014 г., влизат в сила промени в лихвените проценти по спестовни сметки – Спестовна сметка Мега Плюс, Спестовен влог, Спестовен влог Плюс – спрян от продажба, Лоялен спестител и по разплащателна сметка Интерес Плюс.
   Промените са посочени в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица, който можете да видите тук.

   25.07.2014 г.
    

   Уважаеми картодържатели,
    

   Считано от 25.07.2014 г., са изменени Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти Visa и American Express. Можете да се запознаете с измененията на сайта на банката – www.postbank.bg или във всеки финансов център.

   За съществуващи клиенти на банката измененията влизат в сила от 25.09.2014 г. 

   За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени спрямо действащите до момента на промяната Общи условия:
    

   Променени са: Чл. 5.14; 6.5; 10.4; 20.2, както и Приложение 1 към Общите условия
    

   Добавени са: Чл. 10.5; 10.6; 10.10; 12.7, както и Методология за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) за кредитни карти.
    

   23.07.2014г.

   Уважаеми клиенти,
    
   Уведомяваме Ви, че считано от 23.07.2014 г. влизат в сила промени в Методологията за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ БМБ).
    

   Можете да се запознаете с актуалният текст на Методологията тук.

   09.07.2014г.

   Промяна в Общите условия на "Юробанк България" АД за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица

   Уважаеми клиенти,
    
   Уведомяваме Ви, че считано от 09.09.2014 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица.
    

   Можете да се запознаете с променените условия тук.

   08.07.2014г.

   Промяна в Тарифата на банката за физически лица, в сила от 09.09.2014 г.

   Уважаеми клиенти,
    

   Бихме искали да Ви информираме, че предстои промяна на тарифата на "Юробанк България" АД за физически лица, в сила от 09.09.2014 г.
    

   С промените може да се запознаете тук.

   30.05.2014г.

   Промяна в Общите условия на "Юробанк България" АД за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица

   Уважаеми клиенти,
    

   Уведомяваме Ви, че считано от 01.08.2014 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица. Промените са в чл. VIII.13.

   Можете да се запознаете с променените условия тук.

   16.04.2014

   Промяна в Тарифата на банката за физически лица, в сила от 18.06.2014 г.

   Уважаеми клиенти,

   Считано от 18.06.2014 г. в Тарифата на банката за физически лица се правят промени в раздел VI. Интернет банкиране:

   7. Плащане на комунални услуги /на транзакция/

   Можете да се запознаете с променените условия тук.
    

   11.04.2014г.

   Уважаеми клиенти,
    

   Считано от 11.04.2014 г., влизат  в сила промени в действащите:  Общи условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти Visa и American Express; Общи условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти ИКЕА; Общи условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на банкови карти MyRewards Bonus Card за лоялни клиенти на кредитни карти, издадени от "Юробанк България" АД
    

   За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени, спрямо действащите до момента на промяната Общи условия:
   За кредитни карти Visa и American Express: чл.24.2.;
   За кредитни карти ИКЕА: чл.24.2.;
   За MyRewards Bonus Card: чл.23.2.
    

   Можете да се запознаете с измененията и новите Общи условия тук или във всеки финансов център на банката.
    

   31.03.2014г.

   Уважаеми клиенти,

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в "Юробанк България" АД Ви уведомяваме, че считано от 03.06.2014 г., влизат в сила промени в лихвените проценти по спестовни сметки Мега, Супер Мега, Мега 20 и Мега Плюс.
   Промените са посочени в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица, който можете да видите тук.
    

   14.02.2014г.

   Уважаеми картодържатели,

   считано от 17.02.2014 г., са изменени Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти Visa и American Express; Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти ИКЕА; Общи условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на банкови карти MyRewards Bonus Card за лоялни клиенти на кредитни карти, издадени от "Юробанк България" АД. Можете да се запознаете с измененията на сайта на банката – www.postbank.bg или във всеки финансов център.
   Измененията влизат в сила считано от 17.02.2014г.
   За ваше улеснение изброяваме разпоредбите, които са променени спрямо действащите до момента на промяната Общи условия:

   За кредитни карти Visa и American Express: чл.12.1. и чл.24.2.;
   За кредитни карти ИКЕА: чл.12.1. и чл.24.2.;
   За MyRewards Bonus Card: чл.12.1. и чл.23.2.;
    

   14.02.2014г.

   Уважаеми клиенти,

   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в "Юробанк България" АД Ви уведомяваме, че считано от 17.04.2014 г., влизат в сила промени в лихвените проценти по разплащателна сметка "Интерес плюс" и разплащателна сметка с превод на работна заплата.

   Промените са посочени в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България" АД за физически лица, който можете да видите тук. 

   31.01.2014 г.

   Уважаеми клиенти,

   Бихме искали да Ви информираме, че предстои промяна на тарифата на "Юробанк България" АД за физически лица, в сила от 01.04.2014 г.
   С промените може да се запознаете тук.
    

   20.12.2013 г.
    
   Уважаеми клиенти,
    
   Бихме искали да Ви информираме, че предстои промяна на тарифата на "Юробанк България" АД за следните продукти:
   "Динамика +" - Въвежда се лимит от 75 безплатни междубанкови преводи в лева на месец (без използване на системата RINGS). Всички междубанкови преводи в лева над посочения брой ще се таксуват с 1,20 лв./брой
   "е-Динамика" - Въвежда се лимит от 50 безплатни междубанкови преводи в лева на месец (без използване на системата RINGS). Всички междубанкови преводи в лева над посочения брой  ще се таксуват с 2 лв./брой.
    
   Новата тарифа влиза в сила от 01 януари 2014 г.

   02.12.2013 г.

   Уважаеми клиенти,
    
   В съответствие с Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в "Юробанк България" АД Ви уведомяваме, че считано от 03.02.2014 г., влизат в сила промени в лихвените проценти по спестовни сметки - Спестовен влог, Спестовен влог Плюс – спрян от продажба, Детски влог и по разплащателна сметка Златно време.
   Промените са посочени в действащия Лихвен бюлетин на "Юробанк България"АД за физически лица, който можете да видите тук.

   02.08.2013 г.

   Уважаеми клиенти,

   Уведомяваме ви, че считано от 07.10.2013 г., влизат в сила промени в Общите условия на "Юробанк България" АД за електронно банково обслужване "Интернет банкиране" за индивидуални и корпоративни клиенти.
   Общите условия на "Юробанк България" АД за електронно банково обслужване "Интернет банкиране" за индивидуални и корпоративни клиенти можете да видите тук.

   29.07.2013 г.

   Уважаеми клиенти,

   Уведомяваме ви за влизането в сила на промени в Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти VISA и AMERICAN EXPRESS.
   Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти VISA и American Express можете да видите тук..
    

   22.07.2013г.

   Промяна в Общите условия на "Юробанк България" АД за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица

   Уважаеми клиенти,

   Уведомяваме ви, че считано от 22.07.2013 г., са изменени Общите условия на "Юробанк България" АД за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица. Промените са в чл. IV.2; чл. V.42; чл. V.46; чл. VI.11; чл.VIII.1,VIII.3 и VIII.10; чл. VIII.11; чл. VIII.13.

   За съществуващи клиенти на банката, промените в Общите условия влизат в сила от 22.09.2013 г.

   Можете да се запознаете с променените условия тук.
    

   22.07.2013г.

   Промяна в Общите условия на "Юробанк България" АД за откриване, водене и закриване на банкови сметки на юридически лица

   Уважаеми клиенти,

   Уведомяваме ви, че считано от 22.07.2013 г., са изменени Общите условия на "Юробанк България" АД за откриване, водене и закриване на банкови сметки на юридически лица. Промяната е в чл. VII.1.2 и е добавен нов чл. VII.1.3 .

   За съществуващи клиенти на банката, промените в Общите условия влизат в сила от 22.09.2013 г.

   Можете да се запознаете с променените условия тук.
    

   29.05.2013г.

   Уважаеми клиенти,
    

   Уведомяваме ви, че считано от 29.05.2013г.  се променя телефонния номер на Центъра за обслужване на клиенти за картодържателите на кредитни карти VISA и EuroLine American Express. Новият телефонен номер, на който можете да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на банката денонощно, включително за блокиране на картата при кражба/загуба/съмнение за неразрешена употреба или в случай на проблем при използването на картата, е 0700 18 555, който се набира без код от цялата страна.

   Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти VISA и American Express можете да видите тук.
    

   29.05.2013г.

   Уважаеми клиенти,
    
   Уведомяваме ви, че считано от 29.05.2013 г. "Юробанк България" АД въвежда такса при превод с кредитна карта, издадена от банката, чрез ePay.bg/ B-Pay към друга кредитна карта издадена от банката, в размер на 3% от стойността на транзакцията.
   За съществуващи картодържатели на кредитни карти, издадени от Пощенска банка, таксата влиза в сила от 29.07.2013 г. Таксата не се отнася за кредитни карти ИКЕА.
    

   15.05.2013 г.

   Предстояща тарифата на банката за физически лица, в сила от 01.07.2013 г.

   Можете да се запознаете с променените условия тук.
    

   30.04.2013 г.

   Промяна в Тарифата на банката за физически лица, в сила от 01.05.2013 г.

   Уведомяваме Ви, че считано от 01.05.2013 г. в Тарифата на банката за физически лица се правят промени в следните раздели:

   10.7.Потребителски кредит с обезпечение ипотека върху недвижим имот
   10.8. Жилищни кредити

   Промяна в Тарифата на банката за физически лица, в сила от 01.07.2013 г

   Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2013 г. в Тарифата на банката за физически лица се правят промени в следните раздели:

   1.1. Сметки
   4.1. Дебитни Карти

   Можете да се запознаете с променените условия тук.
    

   12.04.2013 г.

   Промяна в Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти

   Уважаеми картодържатели,

   Уведомяваме ви, че "Юробанк България" АД извърши промени в  Общите условия за издаване и използване на кредитни карти American Express, Общите условия за издаване и използване на кредитни карти EuroLine American Express, Общите условия за издаване и използване на кредитни карти Visa и Общите условия за издаване и използване на кредитни карти IKEA.

   Съгласно промените, всички картодържатели на посочените видове кредитни карти вече ще разполагат с общ кредитен лимит за всички видове транзакции с картата  - за теглене на пари в брой и за покупки с картата, включително и за покупки на равни месечни вноски. Кредитните карти вече няма да имат Допълнителен кредитен лимит, но възможността за  покупки на равни месечни вноски се запазва, като от нея вече ще могат да се възползват и картодържателите на кредитни карти American Express. Информация на Кредитния лимит по кредитната карта, картодържателите могат да видят във всяко месечно извлечение по картата, изпращано от банката по пощата или по e-mail. 
   Приложимите Общите условия за кредитни карти American Express, EuroLine American Express и Visa се обединяват в Общите условия за издаване и използване на кредитни карти Visa и American Express.
   Актуализирани са текстовете, свързани с превалутирането при транзакции в чужбина.

   Можете да се запознаете с новите Общи условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти VISA и American Express, и с Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на кредитни карти IKEA.

   Промените влизат в сила от 15.04.2013 за всички клиенти, кандидатствали за кредитна карта след посочената дата и два месеца по-късно за всички останали картодържатели.
    

   26.02.2013г.

   Промяна в Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на дебитни карти

   Уважаеми картодържатели,

   Считано от 28.02.2013 г., са изменени Общите условия на "Юробанк България" АД за издаване и използване на дебитни карти. Промените са в чл. I.17, II.3, II.5, III.6-9, IV.5-9, V.4, VI.2, VII.3, VII.7-12, IX.1, IX.3, IX.8-9, X.6, X.8, X.12-13.

   Можете да се запознаете с измененията на сайта на банката – www.postbank.bg или във всеки финансов център.
    

   20.12.2012 г.

   Промяна в Общите условия на Програма за лоялни клиенти MyRewards и в Общите условия за издаване и ползване на карта MyRewards

   Уважаеми клиенти,

   Уведомяваме Ви, че "Юробанк България" АД извърши промени в Общите условия на програма MyRewards за лоялни клиенти на кредитни карти American Express, издавани от "Юробанк България" АД. и в Общите условия за издаване и ползване на карта MyRewards.

   Съгласно промените, картодържателите на кредитни карти VISA, издадени от банката, вече също имат възможност да участват в програмата. Изменението влиза в сила на 19.12.2012 г.

   Също така, точки по програмата ще се получават и при покупки на равни месечни вноски с включените в програмата кредитни карти (върху размера на всяка начислена вноска), но няма да се получават точки за теглене на пари в брой. Картодържателите на кредитни карти Златна American Express ще получават по 2 точки за 1 лев от стойността на всяка покупка, направена с картата. За съществуващите картодържатели на кредитни карти American Express, Златна American Express и Euroline American Express, изменението на условията за събиране на точки влиза в сила на 19.01.2013 г.

   Можете да се запознаете с актуализираната версия на условията на:

   • програмата MyRewards тук
   • картата MyRewards тук

   26.10.2012 г.

   Промяна в Тарифата на банката за физически лица, в сила от 27.12.2012 г.

   Уведомяваме Ви, че, считано от 27.12.2012 г., в Тарифата на банката за физически лица ще бъдат направени промени в Раздел 4 "Банкови карти", 4.1. "Дебитни карти", в частта:

   4.1.1.3.4. Плащане на банкомат или в e-Pay

   4.1.1.3.8. Теглене на пари в брой в България, на гише, чрез ПОС терминал на банката

   4.1.1.3.11. Трансфер между сметки в банката, извършен на банкомат

   Можете да се запознаете с променените условия тук.

   29.09.2012 г.

   Промяна в Тарифата на банката за физически лица, в сила от 01.10.2012 г.

   Уведомяваме Ви, че, считано от 01.10.2012 г., в Тарифата на банката за физически лица се правят промени в раздел "Сметки" и в раздел "Интернет банкиране".

   Промяна в Тарифата на банката за физически лица, в сила от 01.12.2012 г.

   Уведомяваме Ви, че, считано от 01.12.2012 г., в Тарифата на банката за физически лица се правят промени в раздел "Касова дейност".

   Можете да се запознаете с условията тук.

   10.10.2011 г.

   Промяна в Тарифата на банката за физически лица, в сила от 10.12.2011 г.

   Уведомяваме Ви, че, считано от 10.12.2011 г., в Тарифата на банката за физически лица, в раздел "Кредитни сделки" се добавя нова месечна такса за обслужване на разплащателна сметка по потребителски кредити, обезпечени с ипотека, и жилищни кредити, обезпечени с ипотека, в размер на 1,50 лв.

   Можете да се запознаете с условията тук.

   Въвеждане на лимити - Интернет банкиране "e-Postbank"

   Уведомяваме Ви, че, считано от 01.10.2011 г., банката въвежда лимити при извършване на транзакции през Интернет банкиране "e-Postbank".

   Можете да се запознаете с условията тук.

   12.07.2011 г.

   Промяна в Тарифата на банката за физически лица, в сила от 12.09.2011 г.

   Уведомяваме Ви, че, считано от 12.09.2011 г., в Тарифата на банката за такси и комисиони за физически лица са направени промени в следните раздели:

   • Раздел 1. "Сметки", 1.1. "Разплащателни сметки"

   - 1.1.2.6. Поддържане на неактивна сметка

   • Раздел 2. "Касова дейност":

   - 2.1. Разплащателни сметки - 2.1.2. Теглене на суми от сметка без/със заявка, до 2000 лева и 1000 евро/щ.долара

   - 2.2. Спестовни сметки - 2.2.2. Теглене на суми от сметка без/със заявка, до 2000 лева и 1000 евро/щ.долара

   - 2.3. Депозитни сметки - 2.3.2.2. Теглене на суми не на падеж, до 2000 лева и 1000 евро/щ.долара

   - 2.6. Други касови услуги - 2.6.9. Касови преводи за други банки на физически лица без сметка в "Юробанк България" АД.; 2.6.10. Касови преводи за други банки на физически лица без сметка в "Юробанк България" АД.

   • Раздел 11. "Банкови касетки"

   Можете да се запознаете с променените условия тук.

    

   14.03.2011 г.

   Промяна в Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки

   Уважаеми клиенти,

   Уведомяваме Ви, че "Юробанк България" АД извърши промени в:

   • Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в "Юробанк България" АД, влизащи в сила на 10.05.2011 г.

   Можете да се запознаете с актуализираната версия тук.

   • Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на юридически лица, еднолични търговци, дружества по закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и чуждестранни търговски представителства в "Юробанк България" АД, влизащи в сила на 14.03.2011 г.

   Можете да се запознаете с актуализираната версия тук.

   19.01.2011 г.

   Промяна в Тарифата в сила от 21.03.2011 г.

   Уведомяваме Ви, че, считано от 21.03.2011 г., в Тарифата на банката за такси и комисиони за физически лица са направени промени в следните раздели:

   • Раздел 1. "Сметки", 1.1. "Разплащателни сметки"
   • Раздел 3. "Банкови преводи/Разплащания"
   • Раздел 4. "Банкови карти" - 4.1. "Дебитни карти"; 4.1.2."Златни и платинени дебитни карти"; 4.1.3. "Универсален платец" - комунални плащания
   • Раздел 5. "Банкиране през мобилен телефон"

   Можете да се запознаете с променените условия тук.