Разплащателна сметка с превод на работна заплата

 

ЗАПЛАТАТА ВИ МОЖЕ ПОВЕЧЕ!

 

Вземете пакет от екстри срещу превод на работна заплата 

 

Каквито и да са плановете Ви, започнете от днес, защото днес Ви предлагаме лесен и ефективен начин да подкрепите идеите за бъдещето си – възползвайте се от пълния потенциал на Вашата работна заплата, която сега Ви дава повече¹:      

Комплексно банково обслужване и дигитални решения за подобряване на клиентското изживяване и намаляване на разходите;

По-изгодни условия по кредитни и спестовни продукти.       

 

Какво ще получите? 

 

С разплащателна сметки с превод на работна заплата може да ползвате банкови продукти и услуги с  по-добри условия от стандартните :

Международна дебитна карта БЕЗ ТАКСА за издаване и обслужване, както и ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАКСА при теглене на банкомат на Пощенска банка;

Възможност да заплащате по-ниска такса за обслужване на сметка в зависимост от активността на ползване на вашата дебитна карта, издадена към нея ².   

 

И защото Ви дават повече възможности, отколкото изглежда на пръв поглед, Ви предлагаме още: 

Достъп до специално създадени пакети от услуги за ежедневно банкиране, по които може да получавате работната си заплата, да управлявате лесно финансите си и да спестявате от такси и комисиони³.

 

Според предпочитанията си и динамиката, с която банкирате, можете да избирате от следните пакети – "Моето банкиране“ и " Моето семейство“ ³.

Интернет банкиране "e-Postbank" за бърз достъп до средствата по всяко време 24/7;   

Мобилно банкиране "m-Postbank", с което може да банкирате в движение през мобилния си телефон;

Мобилно приложение „One Wallet by Postbank” – плащате бързо, сигурно и удобно с нашия дигитален портфейл само с мобилния си телефон;

 

Преференциални лихвени проценти по овърдрафт, потребителски и жилищни кредити ⁴;

 

 

Професионално обслужване и консултация от нашите банкови експерти.

 

 

 

Научете повече за основните банкови продукти и услуги, от които може да са възползвате при специални условия с превод на работна заплата  :

 

 

Потребителски кредити    

Жилищни и ипотечни кредити    

Кредитни карти  

Спестявания - депозитии спестовни сметки  

Пакети за ежедневно банкиране ³    

 

 

¹ Преференциални условия и отстъпки се прилагат спрямо физически лица, намиращи се в трудови или служебни правоотношения с работодател, сключил с банката Договор за изплащане на трудови възнаграждения и преференциални условия за служители с превод на заплата, както и спрямо физически лица, получаващи трудовите си или служебни  възнаграждения по разплащателни сметки/ пакетни програми за работна заплата в банката, и важат до прекратяването на горепосочените споразумения, при условие, че трудовото възнаграждение на лицето постъпва регулярно по разплащателна сметка в банката.

 

При  преустановяването на постъпването на суми от трудовото или  служебно  възнаграждение на лицето по сметка в Пощенска банка, ползването на преференциите, предлагани по  съответните продукти  се преустановява съобразно уговореното в съответния договор за продукт/услуга.

 

Пощенска банка си запазва правото да откаже да сключи договор за предоставянето на определен банков продукт или услуга, включително за отпускане на банков кредит, без да посочва причините за това, освен в случаите, когато предоставянето на такава информация е предвидено от закона.

 

Преференциалните условия и отстъпки са дефинирани като такива спрямо стандартните, прилагани от Пощенска банка за съответните продукти за клиенти  без превод на работна заплата. Пощенска банка има право да променя едностранно предлаганите параметри , включително но не само при промяна на стандартните условия. Преференциалните условия и отстъпки е възможно да не се прилагат едновременно  с други промоционални оферти на Пощенска банка.

 

² По-ниска месечна такса за обслужване на Разплащателна сметка с превод на работна заплата се прилага при извършване на най-малко две дебитни трансакции с банковата карта към нея, през предходния календарен месец, вкл. през мобилно приложение “One Wallet by Postbank”;

 

³ За всяка от пакетните програми за ежедневно банкиране на Пощенска банка и включените в тях банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в Тарифата на банката. Добавянето на допълнителни услуги, включени в пакетните програми, се извършва при подписване на съответните договори.

 

⁴Отпускане на овърдрафт, потребителски кредит или жилищен кредит при преференциални условия при превод на работна заплата по програма "Премия“ се извършва след одобрение на подадено заявление и сключване на съответните договори с банката.