Разплащателна сметка с превод на работна заплата

ЗАПЛАТАТА ТИ МОЖЕ ПОВЕЧЕ!

Вземи пакет от екстри при превод на работна заплата

Избери пакет от услуги за ежедневно банкиране, по който може да получаваш работната си заплата, да управляваш лесно финансите си и спестяваш от такси и комисиони¹

НОВО - Внасяй 3 месеца без такса по твоята сметка в лева. Без ограничение за размера на внесените суми.2

Каквито и да са плановете ти, започни от днес, защото днес ти предлагаме лесен и ефективен начин да подкрепиш идеите за бъдещето си.

Стани клиент на Пощенска банка и открий онлайн сметка с дебитна карта по Дигитална програма.

  • Безплатно Интернет банкиране "e-Postbank" и мобилно приложение „m-postbank” – услуги, достъпни 24/7, (от всяко място с интернет достъп), които не са обвързанис работното време на банковия офис
  • Международна дебитна карта по твой избор

Според предпочитанията си и динамиката, с която банкираш, можеш да избираш от следните пакети – "Моето банкиране“ и " Моето семейство“

Научи повече за основните банкови продукти и услуги, от които може да са възползваш при атрактивни условия с превод на работна заплата :

¹За всяка от пакетните програми за ежедневно банкиране на Пощенска банка и включените в тях банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в Тарифата на банката. Добавянето на допълнителни услуги, включени в пакетните програми, се извършва при подписване на съответните договори.

Промоционалните условия са валидни от 01.04.2024г. до 01.07.2024г. за извършени вноски на банкноти в лева по лични сметки на физически лица, в лева - в офис, на ATM или терминални устройства за самообслужване на Пощенска банка. При внасяне на суми над 100 000 лв. на каса, банката изисква подаване на писмена заявка 3 работни дни предварително. При липсва на заявка се прилага стандартната такса съгласно Тарифата за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица. В обхвата на промоционалните условия не влизат вноски от трети физически лица и внасяне на монети. При внасяне на АТМ или терминално устройство на самообслужване, условията се прилагат до размера на максималните дневни лимити за съответния канал.