Прехвърляне на платежна сметка

Прехвърляне на плащания от платежна сметка на физическо лице от една банка към платежна сметка в друга банка.


Считано от 01.11.2009 г., Пощенска банка се присъедини към Споразумението между банките - членове на Асоциацията на банките в България, за прехвърляне на разплащателни сметки на физически лица. От 18.09.2016 г. прехвърлянето на платежни сметки вече се урежда от Закона за платежните услуги и платежните системи. Законът дава възможност на клиентите - физически лица, да прехвърлят периодичните си директни дебити, периодични кредитни преводи и входящи кредитни преводи, извършвани от платежната им сметка в друга банка, към платежна сметка в Пощенска банка и обратно.