Стандартна разплащателна сметка

Открий си разплащателна сметка в Пощенска банка и ще можеш да се възползваш от следните услуги:

  • Да плащаш безкасово сметките си за телефон, мобилен телефон, електричество, парно отопление, студена вода и т.н.
  • Да получаваш заплатата, пенсията, възнаграждението и стипендията си директно по разплащателната сметка
  • Да получиш международна дебитна карта
  • Да извършваш транзакции с ценни книжа
  • Да ползваш овърдрафт
  • При поискване да получаваш писмено извлечение по сметката за извършените транзакции или тегления

НОВО! Вече може да откриеш стандартна разплащателна сметка и чрез интернет банкирането на банката – e-postbank.

Необходими документи:

  • Документ за самоличност
  • Документ, удостоверяващ постоянният адрес на клиента (освен ако не се съдържа в документа за самоличност)        

При вноска на каса Банката може да изиска и представяне на документи относно произхода на средствата.

Прехвърляне на плащания от разплащателна сметка на физическо лице от една банка към разплащателна сметка в друга банка

Считано от 01.11.2009 г., Пощенска банка се присъедини към Споразумението между банките - членове на Асоциацията на банките в България, за прехвърляне на разплащателни сметки на физически лица.

Споразумението дава възможност на клиентите - физически лица, да прехвърлят периодичните си директни дебити, периодични кредитни преводи и входящи кредитни преводи, извършвани от разплащателната им сметка в друга банка, към разплащателната сметка в Пощенска банка и обратно.