Стандартна разплащателна сметка

Открий си разплащателна сметка в Пощенска банка, за да извършваш ежедневни банкови операции. Можеш да се възползваш от следните услуги:


 • Получаване и нареждане на преводи

  Получаваш и нареждаш преводи в лева или във валута. 
  Можеш да получаваш доходите си - заплата, пенсия, стипендия, друго възнаграждение  директно по разплащателната си сметка.

 • Касови трансакции

  Внасяш и теглиш свободно.

 • Плащане на задължения

  Плащаш битови сметки, местни данъци и такси и други задължения през Интернет банкирането на Пощенска банка – e-Postbank и Мобилното банкиране - m-Postbank, от сметка открита в лева.
  Можеш да се регистрираш и за услугата Универсален платец в най-близкия офис на банката.

 • Безконтактна дебитна карта

  По разплащателна сметка открита в лева, евро или щатски долар, можеш да получиш и безконтактна международна дебитна карта.

 • Ценни книжа

  Можеш да извършваш транзакции с ценни книжа.

 • Овърдрафт

  Може да заявиш овърдрафт по разплащателна сметка открита в лева.

 • Отчетност по сметката 
  За извършените по сметката операции и наличните средства по нея можеш да се информираш чрез справки в Интернет банкирането на Пощенска банка – e-Postbank и Мобилното банкиране - m-Postbank, като при поискване може да получаваш веднъж месечно и писмено извлечение във всеки банков офис
  (от 1-во до 15-то число на месеца следващ този, за който се отнася извлечението).


  Може да откриеш стандартна разплащателна сметка в лева, евро и/или щатски долар и чрез интернет банкирането на банката – e-
  Postbank. Научи повече тук.

   

  Стани нов клиент на Пощенска банка и открий онлайн сметка с дебитна карта по

  Дигитална програма. Научи повече тук