Превод на пенсия с програма "Златно време"

Специално за Вас, пенсионери, създадохме програма "Златно време", включваща продукти, които максимално да отговорят на Вашите нужди.

Разплащателна сметка "Златно време" с дебитна карта към нея

  Предимства*:

 • Без такса за откриване
 • Преференциална такса за месечно обслужване на сметката
 • Без такси при теглене от банкомати на Пощенска банка с дебитната карта към сметката
 • По-високи лихвени проценти по сметката спрямо стандартна разплащателна сметка

* Предложените условия са валидни само при получаване на пенсия по разплащателна сметка "Златно време". Ако получаването на пенсията по сметката бъде преустановено, към сметката и картата ще се прилагат стандартните условия на банката, действащи към съответния момент
 

Параметри:

 • Валута – български лев (BGN)   
 • Без минимална сума за откриване
 • Такса за теглене на пари в брой на каса в офис на Пощенска банка за суми до 2 000 лв. на ден - 0,10% мин. 1 лв. върху цялата сума
 • Годишни лихвени проценти:
Сума по сметката Годишен лихвен процент**
до 1 000,00 лв. 0,03% (за сумата до 1 000 лв.)

от 1 000,01

до 2 000,00 лв.

0,02%

(за сумата от 1 000,01 до 2 000,00 лв.)

над 2 000,01 лв. 0,01% (за сумата над 2 000 лв.)

** При получаване на пенсия по разплащателна сметка "Златно време" натрупаната лихва се начислява и изплаща в края на всяко тримесечие и/или при закриване на сметката. 

Всяка част от общата сума по сметката се олихвява с различен лихвен процент съобразно интервала, в който попада съответната част от общата сума.  

 

Участвай в томболата на програма „Пенсия плюс“и можеш да спечелиш една от 10 награди по 200 лева всеки месец.

Получавай пенсията си по сметка в Пощенска банка два последователи месеца и автоматично участваш всеки месец в томбола за 10 награди по 200 лева.

Ако си сред печелившите ние ще се свържем с теб по телефона, за да те информираме. Ако не си – участваш и в следващите тегления.

Период на провеждане на томболата от 01.09.2023г до 30.08.2024г вкл.

Пълните правила на програма „Пенсия плюс“ са достъпни са достъпни в раздел "Информация", подраздел "Документи".

Към разплащателна сметка "Златно време" можете да активирате и услугата "Универсален платец" за автоматично плащане на битови сметки и други задължения:

 • Възможност за плащане към над 70 търговеца – вижте пълния списък на www.postbank.bg
 • Спестява време – не се налага да чакате на опашки, за да плащате
 • Бързина и удобство – регистрирате се безплатно, при еднократно посещение в клон на банката
 • Контрол на разходите – възможност да определяте максимална сума, над която да не се извършват плащанията; справка за платени/неплатени сметки
 • Винаги осведомени – може да получавате известия чрез SMS и/или e-mail
 • Извършват се автоматични плащания до размера на максималната посочена от клиента сума (ако е посочена такава)
 • Без такса за месечна справка на e-mail или в клон на банката
 • Изгодна такса за плащане на комунални услуги

Овърдрафт за пенсионери

Ако получавате пенсията си по разплащателна сметка в Пощенска банка, можете да се възползвате и от специално разработен Овърдрафт за пенсионери, с който разполагате с допълнителни средства в случай на необходимост.

 • Валута - левове
 • Срок - 12 месеца, с възможност за многократно продължаване за още 12 месеца
 • Размер - до една месечна пенсия
 • Бърз и лесен достъп - денонощно с дебитната карта

Банката има право да не одобри подадена молба за отпускане на овърдрафт, без да посочи причината за това, освен в случаите, предвидени в чл.18, ал.1 от Закона за потребителския кредит.