Програма Сподели и спечели - Златно време

Препоръчайте на приятел разплащателна сметка "Златно време" в Пощенска банка и двамата може да спечелите 12 месеца без месечна такса по сметката.

Сметка "Златно време" е част от Програма "Златно време" на Пощенска банка, специално създадена за пенсионери, включваща банкови продукти, които максимално да отговорят на техните нужди.

 

1.   Какви са наградите? 

Ако сте клиент на Пощенска банка и получавате превод на Вашата пенсия по сметка в банката и доведете приятел, който също да получава пенсията си по сметка „Златно време в Пощенска банка“ и двамата ще получите специални условия:

  • Без месечна такса за обслужване на разплащателната сметка „Златно време“  за срок от 1 година
  

2.    Как работи програмата?

 

Сподели

  • Ако сте клиент на банката и получавате пенсията си по сметка  „Златно време“, препоръчайте програмата на своите познати и приятели. Генерирайте своя личен код за участие в Програмата, като използвате генератора по-долу или чрез обаждане в Центъра за обслужване на клиенти на номер 0 700 18 555/кратък номер *7224
  • Препоръчайте на приятел сметка за превод на пенсия „Златно време “ от Пощенска банка и му предайте своя личен код.
 

Научете личния си код Сподели и спечели - Златно време тук:

 

личен код
Невалиден ЕГН. Моля провери и въведи отново.

Спечели

  • Нужно е приятелят Ви да предостави Вашия личен код на банков служител в клона на банката при откриването на неговата нова сметка за превод на пенсия “Златно време“
  • Вие и Вашият приятел получавате награда - без месечна такса за сметка "Златно време" за срок от 12 месеца.
     

Пълните правила на програма "Сподели и спечели – Златно време" са достъпни в раздел Документи. 

Кратки правила на програмата*

Препоръчващият** клиент следва да има открита Сметка “Златно време“ от не по-малко от 2 (два) последователни месеца, по която за всеки един от месеците има осъществен трансфер на своята пенсия, както и платена/-и към банката такса/-и по сметката в размер на минимум 2 (два) лева (в това число: такса за откриване на сметка и/или за месечно обслужване и/или други такси, дължими за съответния банков продукт).Задължително условие е сметката на препоръчващия да е активна към датата на откриване на сметката от препоръчания.

Препоръчващия клиент има възможност да получи своя личен код „Сподели и спечели – Златно време“, чрез телефонно обаждане в Център за обслужване на клиенти на банката или от сайта на банката (www.postbank.bg), като следва описаните в информативната част за програмата „Сподели и спечели“ стъпки за генериране на личния си код.    

Препоръчващият клиент може да препоръча Програмата на повече от един свой приятел, но може да получи само една награда по за период от 12 месеца.

Препоръчаният клиент*** следва да открие нова Сметка „Златно време“ в Банката. Не се допуска трансформиране/преоформяне на съществуваща разплащателна сметка, открита в Банката, с титуляр препоръчания клиент, в сметка „Златно време“.

Към датата на откриване на сметката на препоръчания клиент, сметката на препоръчващия следва да е активна. Кодът “Сподели и спечели – Златно време“ задължително трябва да се  предостави от препоръчания клиент при посещение в офис на Пощенска банка.

 

 

 

* Пълните правила на програма "Сподели и спечели" са достъпни в раздел "Информация", подраздел "Документи".

** Препоръчващ клиент – – физически лица, които получават превод на пенсия по разплащателна сметка „Златно време“, открита и водена в Банката, с издадена и активна дебитна карта към нея („Сметка „Златно време“). 

*** Препоръчаният клиент следва да е физическо лице, което не е получавало и не получава превод на пенсия в Банката по Сметка „Златно време“ или по друг вид сметка, открита и водена в Банката. В Програмата нямат право да участват като препоръчани клиенти лица, които са служители на Банката.