Често задавани въпроси

Параметрите и условията по кредита Ви, отпуснат от Банка Пиреос България (в т.ч. потребителски, ипотечен или овърдрафт), остават непроменени, съгласно сключения договор.
В случай че към Вашия кредит е сключена застраховка „Живот“ и/или „Имущество“, тя ще продължи да бъде в сила до изтичането ѝ, без промяна в действащите условия.
За ползване на допълнителни банкови продукти и услуги към Вашия кредит, предлагани от Пощенска банка, които не са изрично договорени в сключения договор за кредит, ще се прилага действащата Тарифа на Пощенска банка.

Следва да продължите да погасявате двата кредита поотделно, без промяна в сроковете и условията за погасяване.

Можете да кандидатствате за нов кредит, с който да обедините съществуващите си задължения и да ползвате допълнителна сума за текущи нужди. Искането за кредит може да подадете в офис на Пощенска банка или Банка Пиреос България.

Може да продължите да плащате вноските по Вашия кредит по предпочитания от Вас начин чрез онлайн банкиране, чрез периодично плащане или в удобен за Вас банков офис, като обслужващата сметка остава същата както до сега.

Важно! Считано от датата на оперативно обединение, номерът на сметката (IBAN) ще бъде променен. Вижте по-горе как може да разберете новия IBAN на Вашата сметка.

Да, може да ги погасявате с кредитни преводи, които ще се отчитат като вътрешнобанкови. Необходимо е само да знаете сумата на дължимата от Вас вноска и сметката, по която да я преведете.