Често задавани въпроси

От датата на оперативно обединение, услугата „winbank” ще бъде заменена с интернет банкирането на Пощенска банка„e-Postbank” и мобилното банкиране „m-Postbank“. За да можете да използвате услугата „e-Postbank“, ще е необходимо да посетите адрес www.e-postbank.bg, където да въведете настоящите си потребителско име и парола за „winbank”.

Ако в „winbank“ сте имали права да извършвате кредитни преводи към трети лица, ще имате активни права за извършване на преводи и в „e-Postbank”.

Ако сте имали преводи, настроени за автоматично изпълнение през „winbank“, те ще бъдат прехвърлени в „e-Postbank“, в меню „Преводи/Регулярни плащания“. За да продължат преводите да се изпълняват автоматично, е необходимо първото плащане да бъде потвърдено еднократно със софтуерен токън „m-Token Postbank“.

Абонаментите в „winbank” за автоматично плащане по кредитна карта, няма да бъдат прехвърлени в „e-Postbank”.

Установените лимити за операции в интернет и мобилно банкиране на Пощенска банка и Банка Пиреос се различават. След оперативното обединение, от съображения за сигурност, ще Ви бъдат определени дневни лимити със стандартни за Пощенска банка нива. Допълнителна информация ще получите в профила си за интернет банкиране „e-Postbank”.

При желание да промените лимита си в „e-Postbank”, трябва да подадете искане за това в офис на Пощенска банка или през самата платформа „e-Postbank”, след датата на оперативно обединение.

За сметки на юридически лица, промяната на дневните лимити става в офис на Пощенска банка - чрез подаване на искане от законен представител на титуляра на сметката. За потребители с права за достъп до сметки на юридически лица, които искат да се възползват от функционалността за онлайн заявяване на промяна на лимитите през „e-Postbank”, е нужно предварително подаване на искане от законен представител на титуляра на сметката, в офис на Пощенска банка.

В случай че вече имате профил в „e-Postbank”, той ще остане непроменен и ще имате два отделни профила със съответните права за достъп до Вашите сметки и продукти. Ако желаете да имате само един профил, може да заявите обединяването им в офис на Пощенска банка.

Бизнес клиентите ще получат възможност за извършване на масови плащания през „e-Postbank” към контрагенти и към бюджета, както и масови плащания за заплати. Пълно описание на тази функционалност може да откриете на www.postbank.bg, раздел „Дигитално банкиране/Интернет банкиране/Масови плащания“.

„m-Token Postbank“ (софтуерен токън) е мобилно приложение за смартфони от Пощенска банка за потвърждаване на плащания в електронна среда. „m-Token Postbank“ служи за потвърждаване на преводи към трети лица, наредени през електронните канали на банката и на картови плащания в сайтове на търговци, обозначени с Mastercard Identity Check и Visa Secure. Приложението е налично за изтегляне от App Store за iOS и от Google Play за Android и е напълно безплатно. За вход в приложението трябва да зададете 6-цифрен ПИН код. След успешен вход в „m-Token Postbank“ можете да настроите и вход с биометрични данни. Активирането и заявяването на софтуерен токън се извършва през интернет банкирането „e-Postbank”, меню „Сигурност“ >> „Управление на токън“. Важно! Необходимо условие за активиране на „m-Token Postbank“ е да разполагаме с Вашите коректни и пълни лични данни, включително валидни мобилен номер и имейл адрес, регистрирани в Банката. Промяна на Вашите лични данни може да заявите в офис на Банката.