Дебитна карта Debit Mastercard

Дебитна карта Debit Mastercard

Важно!

Пощенска Банка никога не би изискала от теб да разкриеш свои конфиденциални данни по имейл или в каквато и да е онлайн форма!

Моля, запознай се с правилата за сигурност при онлайн разплащания с карти тук .

 

Кандидатствай онлайн за дебитна карта още по-бързо, лесно и удобно! 

С възможност да заявиш и вземеш изцяло онлайн тук, ако си настоящ клиент на банката
Стани клиент на Пощенска банка онлайн и вземи кредитна карта изцяло дистанционно, без посещение в офис! Заяви онлайн тук.

Възползвай се и от експресното издаване на дебитна карта в определени клонове на банката. С тази услуга получаваш карта в момента на подаване на искането в клон, като пластиката е готова само за няколко минути. Списък на клоновете, които предлагат услугата може да намериш тук

С дебитна карта Debit Mastercard от Пощенска банка пазаруваш лесно и удобно в милиони търговски обекти в България и по света, както и онлайн.  

Предимства: 

 • Използваш средствата си веднага след тяхното постъпване по картовата сметка.
 • Възможност да зададеш индивидуални дневни лимити за теглене и плащане, или да увеличиш стандартните.
 • Възможност да ползваш безплатно мобилния портфейл на Пощенска банка ONE wallet - с него управляваш своите карти, правиш безконтактни плащания и бързи преводи и получаваш нова дигитална карта. Виж повече тук.
 • Възможност да получаваш информация чрез SMS за всяка извършена транзакция с твоята дебитна карта.
 • Възможност да ползваш застрахователна програма за дебитни карти "Карт протект"* - научи повече за програмата тук.      
 • Възможност да обвържеш една карта към твои допълнителни сметки в Пощенска банка (разплащателни и спестовни) в различни валути - левове/евро/щатски долари.
 • Възможност да заявиш издаването на неограничен брой допълнителни карти към основната картова сметка в банката.
 • Възможност да плащаш твоите битови сметки от основната картова сметка чрез ePay, банкомат или интернет банкиране.      
 • Незабавно плащане по дебитна карта (MoneySend Payments) - услуга, позволяваща получаване на парични средства от притежатели дебитни карти Debit Mastercard, издадени от Банката, от други притежатели на дебитни карти Debit Mastercard чрез смартфони, мобилни устройства и други канали. Чрез тази услуга паричния превод се извършва веднага, като средствата трябва да са налични по сметката на получателя до 30 мин. след одобрение от съответната банка на направения превод.
 • Безконтактна функционалност – може да извършваш безконтактни плащания, независимо в коя точка на света се намирате, на всяко ПОС устройство/ АТМ/ четец, обозначени със символа за безконтактно плащане. Единственото, което трябва да направиш, за да извършиш плащането е да доближиш картата до устройството. На територията на страната безконтактно може да заплатиш суми до 100 лв., като за всяка 6-та трансакция, плащането ще може да се осъществи след въвеждане на чип и ПИН.

Може да ползваш твоята международна дебитна карта Debit Mastercard за разплащания на:
 

1. Терминални устройства АТМ (банкомати):

 • Теглиш пари в брой от банкомат в страната и чужбина с логото на Mastercard.
 • Теглиш пари в брой на банкомат на Пощенска банка  от основна или допълнителна сметка към картата.
 • Правиш справка за салдо по твоята картова сметка.
 • Променяш ПИН – на банкомат на Пощенска банка.
 • Прехвърляш парични средства от основна към допълнителна сметка и обратно, независимо от валутата (левове, евро и щатски долари) на банкомат на Пощенска банка. 

2. Терминални устройства ПОС:**

 • Теглиш пари в брой на ПОС терминал в клон на банка в страната и чужбина.      
 • Заплащаш стоки и услуги безкасово на ПОС терминал в търговски обекти в страната и чужбина.

3. Интернет (чрез виртуални терминални устройства ПОС):***

 • Плащаш стоки и услуги.
 • Резервираш хотел, rent-a-car, билети за самолет, театър или концерт.
 • Получаване на суми по картата.
   

Видове карти:
 

 • Основна карта- издава се на физическо лице, което е титуляр на основната картова сметка. Титуляр на сметката може да бъде пълнолетно физическо лице с българско гражданство или с документ за постоянно пребиваване и постоянен адрес  в страната.
 • Допълнителна карта - издава се на близки или членове на семейството на титуляря. Допълнителната карта е свързана с основната картова сметка и нейният титуляр определя условията на допълнителните карти и следи извършените с тях транзакции и движението по своята сметка. Картодържателите на допълнителна карта Mastercard могат да бъдат български граждани или лица с документ за постоянно пребиваване и постоянен адрес  в страната, навършили пълнолетие или деца над 14 години.

 
* Застрахователната програма за дебитни карти се прилага съгласно Общи условия на застрахователите, достъпни при поискване във всеки клон на Банката. 
** Търговските обекти и ПОС терминалите трябва да бъдат обозначени с лого на Mastercard. 
*** Съответният интернет сайт следва да обозначен като приемащ плащания с карти и да е поместено лого на Mastercard.

 

 • ЧИП технологията на дебитната карта Ви осигурява по-висока степен на защита 
 • SMS известията в online режим при извършване на транзакции с дебитната карта Ви предоставят допълнителна възможност за контрол. Получавате уведомления за всяка извършена транзакция на мобилния номер (A1, Vivacom, Telenor), посочен от Вас при регистрацията за услугата SMS Известяване
 • ПИН код - достъпът до Вашите средства се ограничава чрез въвеждането на ПИН код, който знаете само Вие.  ПИН кодът може да промените по всяко време на банкомат на Пощенска банка
 • Ако картата Ви бъде изгубена или открадната с обаждане на 0700 18 555 (Денонощен Център за обслужване на клиенти) Вие можете да я блокирате веднага
   

Общи препоръки за допълнителна сигурност:

 • Предпазвайте картата си от повреда
 • Не записвайте ПИН кода си върху картата
 • Никога не съобщавайте Вашият ПИН код на трети лица
 • Когато променяте ПИН кода си, избягвайте комбинация от цифри, известни на много хора
 • В случай, че загубите картата си или смятате, че е открадната, незабавно уведомете Банката

Когато ползвате картата на банкомат:

 • Убедете се, че банкоматът е обозначен с логото на съответния вид карта
 • Когато използвате банкомат, застанете пред екрана и клавиатурата така, че операцията и ПИН кодът Ви да останат скрити
 • Следвайте инструкциите на екрана. Ако не сте сигурни в операцията, която извършвате по-добре натиснете бутон "Отказ"
 • Не забравяйте да вземете парите, картата и разписката от извършената транзакция
 • Ако банкоматът задържи картата Ви, незабавно уведомете Банката издател на Вашата карта

Когато ползвате картата на ПОС терминал в търговски обект:

 • Картата може да бъде ползвана в търговски обект обозначен с логото на съответния вид карта
 • При извършване на операция е редно да Ви бъдат поискани
  • Документ за самоличност
  • Полагане на подпис върху разписка
  • Въвеждане на ПИН код
 • Винаги изисквайте разписка за извършените операции

Когато ползвате картата в интернет:

 • Не е желателно да въвеждате данните на Вашите банкови карти на компютри, ползващи се и от други  хора
 • При извършване на транзакции в интернет, задължителната информация, която трябва да подадете е номер на карта и нейната валидност. Възможно е да бъдете подканени да въведете код за верификация CVC/CVV или допълнителна парола, ако сайтът е защитен. Не е редно да ви се изисква подаването на лична информация – ЕГН, лична карта, банкова сметка и др.
 • За да избегнете злоупотреби с Вашата карта, избягвайте въвеждането на нейните параметри в некриптирани уеб сайтове, Въвеждайте данните на своята карта само в сайтове, чийто уеб адрес започва с "https"
 • Валута – по разплащателна сметка в левове, щатски долари и евро
 • Без такса за издаване
 • Срок на получаване на новоиздадена карта - до 10 (десет) работни дни
 • Възможност за експресна доставка на адрес
 • Валидност -  5 години (след изтичане на срока на валидност картата се подновява автоматично)
 • Минимално салдо по сметка - 3 лева/ евро/щатски долари

Лимити за плащане за 24 часа BGN
Дневен лимит АТМ  2 000 BGN 
Дневен лимит ПОС  7 000 BGN 
Общо  7 000 BGN 


Обменни курсове при картови трансакции.