Вътрешен факторинг

Набавете си допълнителен оборотен капитал, за да увеличите продажбите си на българския пазар.

Предимства на вътрешния факторинг с регрес:

  • По-конкурентни сте при доставки към големи търговски вериги и индустриални компании при условия на отложено плащане.
  • Спестявате време и усилия, като Пощенска банка поема изцяло обслужването на дължимите вземания.

Вътрешният факторинг с регрес е предназначен за фирми, които реализират повтарящи се продажби на отложено плащане на територията на България.

Вътрешния факторинг с регрес включва:

  • Оборотно финансиране чрез авансово плащане до 90% от стойността на прехвърлените фактури.
  • Събиране на търговските вземания.
  • Оценка на кредитоспособността на купувача.
  • Административно-счетоводно управление на търговските вземания

 

А. Пощенска банка проучва всеки предложен купувач и одобрява лимит на финансиране за компанията Ви.
В. Подписвате договор за факторинг с Пощенска банка.
С. Всеки одобрен Ваш купувач приема уведомително писмо.

 

1. Доставяте стоките си на купувачите и издавате фактури
2. Прехвърляте фактурите си на Пощенска банка
3. Пощенска банка Ви превежда съгласуваното авансово плащане с договора за факторинг
4. Пощенска банка събира сумите по дължимите фактури в съответствие с договора за продажба
5. Купувачите плащат на Пощенска банка
6. Пощенска банка Ви доплаща остатъка

При забавяне или неплащане от страна на купувача на фактурите Вие се договаряте с Пощенска банка за удобен за Вас план за възстановяване на предоставеното авансово плащане.  

Документи