Експортен факторинг

Предложете Вашите стоки и услуги при условия на отсрочено плащане, без да натоварвате допълнително оборотния капитал на компанията си.

Предимства на експортния факторинг без регрес:

  • По-голяма конкурентоспособност на международните пазари
  • 100% сигурност за получаване на дължимите Ви плащания по експорта.

Експортният факторинг без регрес е предназначен за фирми:

  • Български износители, търгуващи с държави от Европа, Северна и Южна Америка, Югоизточна Азия – общо над 70 държави в цял свят. Благодарение на членство във асоциацията Factors Chain International (FCI).

Експортният факторинг без регрес включва:

  • Оборотно финансиране чрез авансово плащане до 80% от стойността на прехвърлените вземания в деня на износа
  • До 100% покритие на кредитния риск и оценка на кредитоспособността на чуждестранния купувач
  • Административно-счетоводно управление на търговските вземания
  • Събиране на търговските вземания в страната на купувача чрез нашите партньори от FCI
  • Подобряване на балансовите показатели за задлъжнялост.
     

Документи

А. Пощенска банка проучва и одобрява кредитни линии за всеки предложен купувач.
В. Подписва договор за факторинг с Пощенска банка.
С. Купувачите приемат Уведомителното писмо.

 

1. Доставяте си стоките на купувачите и издавате фактури.
2. Прехвърляте фактурите си на Пощенска банка (Експортен фактор).
3. Пощенска банка Ви превежда съгласуваното авансово плащане срещу фактурите.
4. FCI партньорът на Пощенска банка (Имотният фактор) в държавата на купувача събира сумите по дължимите фактури в съответствие с договора за продажба.
5. Купувачът плаща на Импортния фактор, който прехвърля сумата на Пощенска банка.
6. Пощенска банка Ви доплаща остатъка.
 

При забавяне, неплащане или несъстоятелност на Купувача на неоспорено търговско вземане, Пощенска банка Ви изплаща пълния размер на съответната фактура 90 дни след нейния падеж.