Новини

Удължават се сроковете за подаване на искания за отсрочване на задължения

Уважаеми клиенти,

В продължение на своята последователна политика за подкрепа и съдействие на клиентите, засегнати от пандемията с COVID-19, и в съответствие с решение на Управителния Съвет на БНБ от 09.07.2020 г., Пощенска банка удължава до 30.09.2020 г. сроковете за прилагане на реда за отсрочване на задължения по кредити на физически и юридически лица.

За да се възползват от опцията за отсрочване на кредитни задължения, клиентите следва да подадат искане, с което изразяват изричното си желание за прилагане на облекченията за отсрочване на задължения. Искането може да бъде подадено в удобен за тях офис на банката (по образец) или онлайн:

 

             - Изпратете вашето искане на адрес

             - Кандидатствайте онлайн тук 

  • За клиенти на “Корпоративно банкиране“ – в обслужващия ги бизнес център или в Централно управление на Пощенска банка на адрес бул. “Околовръстен път“ 260.

Банката ще приема искания за отсрочване на задължения, подадени по избран от клиентите начин, не по-късно от 23.09.2020 г.

Във връзка с отправеното искане, банката може да поиска предоставянето на допълнителни документи от кредитополучателите, доказващи негативни промени в дохода/заетостта, настъпили в следствие на обявеното извънредно положение.

Отсрочването на задълженията по кредита ще се извърши след подписване на допълнително споразумение към договора за банков кредит/кредитна карта/овърдрафт, като се изготвя и нов погасителен план, в случаите когато това е приложимо.

Допълнителното споразумение по кредита урежда и начина и реда за погасяване на остатъка от дълга след изтичането на периода на отлагане, в това число погасяването на начисляваните през този период лихви, такси, комисиони и застрахователни премии, ако има такива съгласно условията на договора за кредит.

Като отговорна финансова институция, ние в Пощенска банка, продължаваме да осигуряваме и редица допълнителни решения, с които да обезпечим вашето финансово спокойствие. Повече информация за пакета от мерки, специално разработен от Пощенска банка, можете да намерите тук.

С предлаганите индивидуални финансови решения, както и с въвеждането на удължените срокове по Реда за отсрочване на кредитни задължения, ние  се стремим да оказваме активна подкрепа на своите клиенти, предвид текущата ситуация и последствията от пандемията.

 

С уважение,

Eкипът на Пощенска банка