Защита на сметките в домакинството

Защита на сметките в домакинството

Осигурете си спокойствие при плащането на месечните сметки
 

Повечето от нас разчитат на своите месечни доходи, за да покриват семейните си разходи и да си осигурят нормален стандарт на живот – на себе си и близките си. Застраховката на месечните разходи за ток, вода, парно, телефон и др. е начин да защитите семейството си от непредвидени събития, които могат да възпрепятстват навременното плащане на регулярните месечни битови сметки.

Така можете да сте спокойни и подсигурени при евентуално настъпване на неблагоприятни събития като безработица, злополука или заболяване.

Предимства:

 • Покриват се задължения, които застрахованият заплаща със средства от разплащателна сметка в Банката или с кредитна карта, издадена от Банката, чрез системата за Интернет банкиране “e-postbank”, Мобилно банкиране „m-postbank” или чрез услугата “Универсален платец”/ „u-Postbank“ на Банката*;
 • Бързо и лесно сключване, без необходимост от медицински прегледи;
 • Удобно ежемесечно заплащане на премиите от разплащателна/спестовна сметка;
 • Активно застрахователно покритие при 30 дневен гратисен период;
 • Застраховката се сключва за неопределен срок;
 • Покрития, валидни 24/7;
 • Предоставя се от застраховател с над 45-годишна история и с над 90 милиона застраховани клиенти в цял свят.

 

Кой може да се възползва?

Застраховката е предназначена за физически лица - титуляри на разплащателни или на спестовни сметки, с договорена възможност за изпълнение на платежни операции, открити в лева при “Юробанк България” АД, както и за картодържатели на кредитни карти, издадени от Банката, които извършват плащания на комунални услуги със средства от сметката или чрез картата, чрез системата за Интернет банкиране "e-postbank", Мобилно банкиране „m-postbank” или чрез системата за плащане на битови сметки - “u- Postbank”/“ Универсален платец‘ на Банката.

Приемат се за застраховане лица на възраст между 18 и 60 навършени години към момента на приемане на застраховането и до 65 навършени години в периода на действие на застраховката.

Къде може да сключите застраховката?

Заповядайте в удобен за Вас офис на Пощенска банка!

*Застрахователното покритие е в сила, ако застрахованият е заплатил някоя от битовите сметки и разходи за комунални услуги чрез посочените канали на банката поне веднъж за период от поне 6 месеца преди настъпилото застрахователно събитие.

“Защита на сметките в домакинството” е иновативен продукт, който осигурява финансова помощ при настъпване на непредвидени събития и покрива битовите сметки на домакинството. По този начин клиентите могат да запазят стандарта си на живот, без да нарушат своя месечен бюджет и ще спечелят време да се стабилизират финансово.

 

Какво е покритието?

 • 12 поредни месеца покритие на битовите сметки в домакинството в случай на „Инвалидизация над 70% в резултат на злополука или заболяване“;
 • До 6 месеца покритие на битовите сметки при „Продължителни болнични над 60 дни“ или „Нежелана безработица над 60 дни“*;
 • До 2 месеца покритие на битовите сметки при „Хоспитализация над 7 дни в резултат на злополука“.

 

Какъв е лимитът?

 • до 240 лв. месечно застрахователно плащане;
 • По рисковете „Продължителни болнични над 60 дни в резултат на злополука или заболяване“, „Нежелана безработица над 60 дни“ и „Хоспитализация над 7 дни в резултат на злополука“ се покрива максимум 1 събитие в рамките на една годишнина от срока на застраховката.

Какво е необходимо да направите, за да предявите застрахователна претенция?

 

Когато имате сключена застраховка с „Кардиф България“ и с Вас настъпи неочаквано застрахователно събитие:

Стъпка 1: Свържете се с контактния център на „Кардиф България“ на тел 02/4915 974 или посетете офиса на “Кардиф България“ на адрес гр. София ул. Христо Белчев № 29А, вх. А, ет.1 и съобщете за събитието, като предоставите пълна и подробна информация на служителите.

 

Стъпка 2: Попълнете писмено Уведомление за настъпило застрахователно събитие и подгответе всички изискани от служителите на „Кардиф България“ документи. Информация за тази стъпка ще намерите на уеб адреса на Кардиф Българияhttp://www.bnpparibascardif.bg или на телефоните за контакт.

 

Стъпка 3:Изпратете документите до адрес по удобен за Вас начин:  

 • по куриер;
 • по "Български пощи" като писмо с обратна връзка;
 • като ги занесете лично в офиса на "Кардиф България“;

 

„Кардиф България“ ще :

 • регистрира Вашата застрахователна претенция и ще извърши оценка на представената информация;
 • се свърже с Вас на оставения за обратна връзка телефон и/или адрес, в случай на нужда от допълнителен документ или уточнение;
 • вземе решение по Вашия случай и ще Ви уведоми писмено или чрез СМС в срок до 15 дни след получаване на изисканата информация.

 

При възникнали въпроси по вашата претенция, можете да се обърнете към “Контактен център” на Кардиф България или към служителите в “Центъра за работа с клиенти“ всеки делничен ден от 9:00 до 17:30 часа на телефон: 02/4915 974 или да изпратите запитване на електронната поща: cardifbulgaria@cardif.com

Документи:

 

 

Застраховката се предлага чрез “Юробанк България” АД (Пощенска банка), регистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Витоша”, ул. “Околовръстен път” № 260, в качеството на застрахователен агент на “Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК: 175190059 и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК 175190073, с адрес: гр. София, ул. “Христо Белчев” № 29, вх. “А” при съответните Общи условия на застрахователите.

Молим да вземете предвид, че настоящата страница не съдържа всички условия по застраховката и не представлява препоръка, съвет или друг вид съвет по смисъла на приложимото законодателство, а има за цел само да представи в най-общ вид застрахователния продукт.

Пълна информация за условията и покритията на застрахователна програма “Защита на сметките в домакинството”, може да намерите в офисите на Пощенска банка в работно време, където можете да получите на хартиен носител на български език Преддоговорна информация за застрахователите, застрахователния посредник и застрахователния продукт и Общи условия.

Молим да се запознаете с нужното внимание и грижа с всички документи, свързани със застрахователния продукт. Информацията е съществена и ще Ви помогне при вземането на информирано и разумно решение. В случай на неяснота или неразбиране можете да се обърнете за разяснение към служителите на Пощенска банка. Те ще обсъдят с Вас повдигнатите въпроси.