Моменто

В Центрове за потребителско кредитиране "Моменто" в София, Пловдив и Варна  можеш да кандидатстваш лесно за кредит с експресно финансиране.

В центровете „Моменто“ в цялата страна можете да получите консултация и да кандидатствате за:

 

 • Потребителски кредити

 • Овърдрафт

 • Жилищни кредити

 • Кредитни карти

 • Застрахователни продукти    

Какво ти предлагаме:

 

Специално предложение

 

 • Потребителски кредит до 80 000 лева
 • Изгодни лихви
 • С фиксирана лихва за първите 6 /шест/ месеца от срока на кредита1  
Потребителски кредит "Моменто" БЕЗ допълнителни изисквания

 

 • БЕЗ такса за кандидатстване

 • БЕЗ превод на работна заплата

 • БЕЗ задължителни застраховки

 • БЕЗ такса за разплащателна сметка, обслужваща кредита

 • До 20 000 лева на финансиране

 • До 84 месеца срок на изплащане

 • Бърз отговор до 40 минути2

  Пример3:

   

НОВО!!!

Сега имате възможност да подпишете всички необходими документи при усвояване на Вашия потребителски кредит и Овърдрафт само в няколко стъпки, изцяло дистанционно, бързо и лесно, без да е необходимо отново да посещавате Моменто Център на банката. Всичко, от което се нуждаете е Вашето смарт устройство. Повече информация можете да получите от експертите ни в Моменто Центрове.4

Нашите Експерти от Моменто Центровете ще Ви осигурят:

 

 • Безплатна професионална консултация;

 • Ще предложат индивидуално решение за Вашите нужди;

 • Ще Ви осигурят улеснена и бърза процедура за кандидатстване;

 • Опция за посещение от Експерт Моменто Центрове до Вашето работно място;

 • Намират се в големите Търговски Центрове с удължено работно време.

Време е за Твоите Моменти!

Как да кандидатстваш:

Заповядай на място в Центровете за кредитиране "Моменто" и се възползвай от лесна и бърза процедура за кандидатстване: 

Град София:    

Малинова Долина, ул. „Проф. д-р Иван Странски“ 20 (в магазин Кауфланд)

Работно време: всеки ден от 08:00 до 21:00 ч.

          Тел. 02 92 36 055

 

Слатина, бул. „Асен Йорданов“ 7 (в магазин Кауфланд)

Работно време: всеки ден от 08:00 до 21:00 ч.

          Тел. 02 92 36 051


 • Mall of Sofia, Ниво 0, бул."Ал. Стамболийски" 101

  Работно време: всеки ден от 10:00 до 21:00 ч.

             Тел. 029 236 167 / 087 816 5904

   

  Mega Mall, Ниво 0, бул."Царица Йоанна" 15

  Работно време: всеки ден от 10:00 до 21:00 ч.

          Тел. 029 236 159 

   

 • SkyCity Mall, Ниво 0, ул."Коста Лулчев" 52

  Работно време: всеки ден от 10:00 до 21:00 ч.

  .     Тел. 029 236158

 • Telus Tower, ул. "Алабин" 1

  Работно време: Понеделник-Петък от 9:00 до 19:00 ч. Събота 10:00 до 14:00 ч. Неделя: почивен ден.

          Тел. 029307198

  Орлов мост, бул. "Цар Освободител" 33

  Работно време: Понеделник-Петък от 9:00 до 19:00 ч. Събота 10:00 до 14:00 ч. Неделя: почивен ден.

        Тел. 028166577 

   

  Славейков, пл. "Петко Р. Славейков" 1

  Работно време: Понеделник-Петък от 9:00 до 19:00 ч. Събота 10:00 до 14:00 ч. Неделя: почивен ден.

         Тел. 028 116 352

  Раковски, ул. "Г.С. Раковски" 82
  Работно време: Понеделник-Петък от 9:00 до 19:00 ч. Събота 10:00 до 14:00 ч. Неделя: почивен ден.
          Тел. 028116361

Град Пловдив:

          Mall Plovdiv, Ниво 0, ул."Перущица" 8

          Работно време: всеки ден от 10:00 до 21:00 ч.

                  Тел. 032 655 930/ 087 816 5486 

        МОЛ Марково Тепе, Ниво 0, бул. Руски 54, Център

        Работно време: всеки ден от 10:00 до 21:00 ч.

                Тел. 032 278 318 / 089 220 6394

Град Варна:

 • Delta Planet Варна, Ниво 0, бул. "Сливница" 185

  Работно време: всеки ден от 10:00 до 21:00 ч.

         Тел. 052 686 940 / 087 816 5524

   

Как ще получиш парите си:

Избираш сам най- удобния вариант5:

 • По банкова сметка
 • В брой на каса в най-близкия клон на Пощенска банка

   

   

  1 За първите 6 /шест/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити, можете да видите на www.postbank.bg. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента.

  2 Посоченият срок тече от момента на въвеждане на заявлението за кредит, като в отделни случаи може да бъде удължен или да се изискат допълнителни документи.

  3 Предложението е валидно при подаване на заявление за потребителски кредит "Моменто" от Пощенска банка. Посочените месечни вноски са примерни, изчислени съгласно указания в таблицата размер на кредита и при лихва 19,99% и срок 84 месеца.

  Пример: ГПР 21.93% изчислен за потребителски кредит в размер 5 000 лв., за срок от 84 месеца, при 19.99% фиксирана лихва за първите 6 /шест/ месеца и 19.99% променлива годишна лихва за останалия период. Общата дължима сума е 9 324.14 лева, с месечна вноска 111.00 лв. 

  Пример: ГПР 27.72% изчислен за потребителски кредит в размер 2 000 лв., за срок от 48 месеца, при 24.72% фиксирана лихва за първите 6 /шест/ месеца и 24.72% променлива годишна лихва за останалия период. Общата дължима сума е 3 168.18 лева, с месечна вноска 66.00 лв. 

  Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

  4Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева и в случай, че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.

  5Отпуснатият потребителски кредит се усвоява по разплащателна сметка на Кредитоискателя в Пощенска банка, след което Кредитополучателят може да избере цялата част или част от сумата да бъде изплатена на каса в офис на банката .

  4Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева и в случай, че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.