Кредитна карта Mastercard Cash Momento

Кредитна карта Mastercard Cash Momento

Важно!

Пощенска Банка никога не би изискала от теб да разкриеш свои конфиденциални данни по имейл или в каквато и да е онлайн форма!

Моля, запознай се с правилата за сигурност при онлайн разплащания с карти тук .

 

Mastercard Cash Momento е кредитна карта с гратисен период не само при покупки, но и при теглене на пари в брой. Тя осигурява възможността да разполагаш с пари в брой по всяко време и навсякъде, удобно и изгодно. Вече не е нужно да отлагаш нещата, които наистина искаш. 

За продукта може да се кандидатства само в Моменто Центровете на Пощенска банка

Предимства на Mastercard Cash Momento:

 • Възможност за по-лесно и бързо одобрение - шансът за одобрение е по-висок в сравнение с останалите ни кредитни карти.1
 • До 45 дни БЕЗЛИХВЕН гратисен период при покупки и теглене на пари в брой от банкомат или офис на банката - през този период не се начислява лихва за изтеглените с картата суми или направените с нея покупки, ако всички задължения се погасят в посечения в месечното извлечение срок. 2
 • Без годишна такса, а ако не използваш картата си през съответния месец - и без месечна.
 • Програма за лоялност Моите Награди (MyRewards) - получаваш точки за всяка покупка с картата, които лесно обменяш за парични награди до 500 лв. годишно.3
 • Възможност да ползваш безплатно мобилния портфейл на Пощенска банка ONE wallet - с него управляваш своите карти, правиш безконтактни плащания и бързи преводи и получаваш безплатна дигитална карта. Виж повече тук.
 • Покупки на равни месечни вноски – разсрочваш стойността на покупките си в избрани търговски обекти в цялата страна при плащане на ПОС терминал на Пощенска банка и сам избираш броя вноски (от 2 до 36 в зависимост от конкретния търговец).4
 • Услуга "Разсрочване на трансакции“ - можеш да облекчиш бюджета си и да се радваш на по-добър финансов контрол, като разсрочиш трансакции направени с твоята кредитна карта и ги изплатиш отложено във времето на 3, 6, 9 или 12 равни месечни вноски. 5
 • Безконтактна функционалност – можеш да извършваш безконтактни плащания, независимо в коя точка на света се намираш, на всяко ПОС устройство/ четец, обозначено със символа за безконтактно плащане. Единственото, което трябва да направиш, за да извършиш плащането е да доближиш картата до устройството. На територията на страната безконтактно можете да заплатите суми до 100 лв., като за всяка 6-та трансакция, плащането ще може да се осъществи след въвеждане на чип и ПИН.
 • Бързо, безплатно и удобно плащане на битови сметки със своята кредитна карта през интернет банкирането e-Postbank или мобилното банкиране m-Postbank или автоматично всеки месец чрез услугата "Универсален Платец“. 
 • Безплатна застраховка при пазаруване - направете плащане с кредитна карта Mastercard от Пощенска банка и покупката Ви вече ще е застрахована в случай на повреда, кражба или недоставяне. Научете повече тук

 

1Банката не гарантира одобрение и запазва правото си да не одобри искането, без да посочи причина за това, освен в случаите, предвидени в чл.18, ал.1 от Закона за потребителския кредит. Банката разглежда приоритетно искането за издаване на нова кредитна карта Mastercard Cash Momento като може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента. Кредитна карта Mastercard Cash Momento може да бъде заявена само в Моменто Център на Пощенска банка.

2 Продължителността на гратисния период за конкретна трансакция (покупка и/или теглене на пари в брой) е в зависимост от датата на трансакцията и срока за погасяване на задълженията по последното издадено от банката месечно извлечение по картата. Банката не начислява лихва за направените с картата покупки и тегления, ако в рамките на този период се погасят всички задължения по картата. За теглене на пари в брой при стандартни условия се дължат такси, посочени в Общите условия за кредитни карти.

3 С програма за лоялност „Моите награди“ (MyRewards) на Пощенска банка получаваш точки за всяко плащане с включените в програмата карти, издадени от Пощенска банка, съобразно Официалните правила на Програмата. Събраните точки могат да се обменят за парични награди, до 500 лева за кредитна карта Mastercard Cash Momento, за календарна година. Паричните награди се превеждат по предплатена карта Mastercard Prepaid от Пощенска банка, за която се сключва отделен договор с Банката. Пълните условия на програмата може да научиш тук.

4 Услугата се предлага в търговски обекти, означени с логото на Банката. Картодържателят може да определи стойността на неговата покупка да бъде начислена по картата му като задължение на равни месечни вноски. Броят и размерът на вноските са предмет на договаряне между клиента и търговеца. Сборът на вноските следва да е в рамките на разполагаемия кредитен лимит по картата. Повече за условията, както и списък с търговските обекти, в които се предлага услугата може да намериш тук

5 Картодържателят може да заяви разсрочване на начислено задължение за извършена трансакция в срок до 30 дни от датата на изпълнението и осчетоводяването й по баланса на Картата, чрез телефонно обаждане на *7224 или с писмен формуляр във всеки офис на Банката, съобразно Общите условия на „Юробанк България“ АД за издаване и използване на кредитни карти, налични на сайта, както и във всеки наш финансов център. При разсрочване на трансакция се начислява такса в размер съгласно Приложение № 1 от Общите условия за кредитни карти.

Съвети за сигурност

 • Не предоставяйте Вашата картата на други лица.
 • Запомнете Вашия ПИН и не го предоставяйте на никого. Унищожете листа, на който е бил отпечатан.
 • Не записвайте Вашия ПИН на лист, който стои в портфейла Ви в близост до картата. 
 •  Бъдете предпазливи, когато въвеждате Вашия ПИН код! Винаги го правете далеч от недискретните погледи чрез покриването на клавиатурата с ръка.
 •  Сменяйте периодично ПИН кода на Вашата карта на всеки банкомат на Пощенска банка от меню "Други услуги" -> "Смяна на ПИН".
 • Оглеждайте  добре външната част на АТМ устройствата и избягвайте тези, които Ви се струват в лошо състояние.
 • В момента на плащане при търговец, не изпускайте от поглед Вашата карта, за да контролирате извършената с нея операция.
 •  Изисквайте и пазете бележките за трансакциите от ПОС устройствата  и ги сравнявайте с информацията от извлечението си.
 • При покупки в Интернет се уверете в защитата на страницата на търговеца: обозначена е с катинар в долния ъгъл на прозореца или адресът започва с «https».
 • В случай на получаване на писма по електронната поща от името на  различни организации, в които Ви приканват  да попълните свои лични, финансови и на притежаваните от Вас картови продукти данни в прикачени апликационни форми, Ви съветваме:
 • Да посещавате сайта на конкретната компания, за да се уверите, че не става дума за измама. Практиката на компаниите и платежните системи, предлагащи услуги, посредством Интернет, е да не изискват от своите регистрирани клиенти обновяване на акаунт или други конфиденциални данни, чрез изпращане на писма по електронна поща.
 • Да не отваряте хипервръзката към съобщението, да не попълвате данни и да не отговаряте на имейлите.
 • При получаване на имейли със съдържание, което покрива описаните по-горе критерии, да ги препращате към Пощенска банка на електронен адрес antiphishing@postbank.bg

Банката извършва разследване на жалби за измамни и неправомерни транзакции с карти.

Как да си осигурите допълнителна защита?

 • Вземете застрахователен пакет "Покритие на задълженията Плюс" с покрити рискове срещу кражба на Вашата карта, който Ви застрахова и при кражба на пари изтеглени от банкомат или на ПОС терминал или при кражба на официални документи.
 • Абонирайте се за услуга "SMS уведомление“, която дава възможност за получаване на информация за извършени трансакции в on-line режим на посочен от клиента мобилен телефон (A1, Vivacom, Telenor), както и информация за разполагаемо салдо по всички абонирани банкови карти.


При загубена или открадната карта уведомете незабавно Центъра за обслужване на клиенти на Пощенска банка, който е  денонощно на Ваше разположение.
 

  Mastercard Cash
Възможност за ползване на безлихвен гратисен период (при теглене в брой и покупки) до 45 дни
Фиксиран годишен лихвен процент при покупки и теглене на пари в брой 21,90%
Такса за разглеждане на заявление за кредитна карта 35 лв.
Годишна такса за обслужване на платежен инструмент 0 лв.
Месечна такса за обслужване на платежен инструмент

3,55 лв.

 

ГПР е изчислен съгласно Общите условия за кредитна карта Mastercard Cash Momento, при следните допускания: 1) максимален кредитен лимит от 3000 лв., усвоен изцяло чрез теглене на пари в брой на банкомат на Пощенска банка, 2) при годишен лихвен процент 21.9%; 3) начислени: такса за разглеждане на заявление за кредитна карта на основен картодържател, такса за използване на картата за теглене на пари в брой; 4) изплащане на посочения усвоен лимит на 12 равни по размер месечни вноски, всяка в размер на 297.36 лв. Обща сума дължима от клиента: 3568.27 лв. ГПР е 40.86%.

Обменни курсове при картови трансакции.