Покупки на равни месечни вноски

Възползвай се от услугата "Покупки на равни месечни вноски“ с кредитна карта от Пощенска банка - вземи сега желаните продукти, плати ги на части. 

Сега можеш да пазаруваш и БЕЗ ЛИХВА* в избрани търговски обекти, част от нашата партньорска мрежа.
 

Какво трябва да знаеш за услугата "Покупки на равни месечни вноски"?
 

Сега с услугата "Покупки на равни месечни вноски“ можеш по всяко време да пазаруваш със своята кредитна карта от Пощенска банка в страната и сам да избереш размера на погасителната вноска в търговския обект, при извършване на покупката.  

С кои карти можеш да направиш покупка на равни месечни вноски?
 

С всички кредитни карти, издадени от Пощенска банка. 

Защо да избереш "Покупки на равни месечни вноски“?

 • Пазаруваш изгодно на вноски, а в избрани магазини -  дори без лихва
 • Не правиш компромис с марката и качеството при избор на желаните от теб стоки
 • Не кандидатстваш за кредит и не чакаш одобрение за всяка отделна покупка – просто използваш кредитната си карта
 • Избираш сам броя месечни вноски, на които искаш да разсрочиш покупката си  ( от 2 до 6 или 6 до 36 в зависимост от конкретния търговец)
 • Планираш по-лесно бюджета си - знаеш сумата на месечната си вноска
   

На колко вноски можеш да разсрочиш сумата и колко ще ти струва?


Можеш да разсрочиш сумата на покупката си от 2 до 6 месечни вноски. Заплащаш само цената на стоките - важи за партньорската ни мрежа, където се предлага услугата  "Покупка на равни месечни вноски" БЕЗ ЛИХВА*

При останалите ни партньори можеш да избираш от 6 до 36 вноски, като заплащаш цената на стоките  плюс комисиона. Конкретната стойност на дължимата комисиона зависи от сумата на твоята покупка и броя вноски, на които искаш да разсрочиш плащането.

 

 

 

 

Как да погасиш месечната си вноска?

Всеки месец получаваш месечно извлечение по кредитната си карта с подробно описание на извършените за периода трансакции, дължими лихви и такси. В извлечението ще бъде отразен и размерът на съответната месечна вноска, която дължиш за направената от теб покупка.

 

*Картодържателят не дължи комисиона за начисляван на задължението на равни месечни вноски при покупки на вноски (от 2 до 6) с кредитни карти от Пощенска банка на ПОС устройства на банката в търговските обекти, посочени в съответния списък в таб "Партньори". Картодържателят не дължи и лихва за покупки при погасяване на всички начислени задължения по картата в рамките на гратисния период за съответния месец, съгласно Общите условия на банката за издаване и използване на кредитни карти VISA и Mastercard. Сборът на вноските следва да е в рамките на разполагаемия кредитен лимит по картата.

 


 

Къде можеш да пазаруваш на равни месечни вноски?

Можеш да пазаруваш на вноски на територията на страната при търговци, с които Пощенска банка има сключено споразумение. 

  
 • Andrews
 • Bulstrad
 • Collective
 • KIX
 • Leonardo
 • Nike
 • Praktiker
 • Techo Comerce
 • Techopolis
 • Zora

Повече информация за търговската мрежа на нашите партньори ще намериш в долния файл "Списък с търговци".

Документи

1. С какви карти мога да направя покупка на вноски?
Отговор:  С всички кредитни карти от Пощенска банка.
 

2. Къде мога да правя покупки на вноски?
Отговор:
При търговците, с които Пощенска банка има сключено споразумение. Списък с партньорите можеш да намериш в таб "Партньори".

3. Мога ли да правя покупки на вноски в чужбина?
Отговор:   Не.

4. Трябва ли ПОС терминалът задължително да е на Пощенска банка?
Отговор:
Да.

5. Необходимо ли е допълнително одобрение, за да използвам услугата или да се обадя някъде?
Отговор:
Не, става непосредствено на място в търговския обект.

6. На колко вноски мога да разсроча сумата на покупката?
Отговор:  Можеш да избираш от 6 до 36 равни месечни вноски, а при нашите партньори, предлагащи безлихвени вноски - от 2 до 6 равни месечни вноски.

7. Каква сума мога да разсроча?
Отговор:  Цялата стойност на покупката, като сборът на вноските следва да е в рамките на разполагаеми кредитен лимит по картата.

8. Какво е необходимо да направя, за да си платя стоката на вноски?
Отговор:   Преди да платиш покупката, трябва да дадеш кредитната си карта на служителя на касата в търговския обект и да го уведомиш, че искаш да платиш на вноски.

9.  Ако направя покупка на вноски, ще дължа ли и стандартната лихва за покупки с картата?
Отговор:   В случай, че  платиш цялата дължима сума от месечното извлечение в рамките на гратисния период, не дължиш лихва за сумата на направените покупки, вкл. за покупките на вноски. Продължителността на гратисния период за конкретна покупка е в зависимост от датата на покупката и срока за погасяване на задълженията по последното издадено от банката месечно извлечение по картата.

10.  Ще се блокира ли някаква сума по картата и ако да – каква?
Отговор:   Да, блокира се цялата сума на покупката заедно с комисионата.
 

11.   Кога се дължи първата месечна вноска?
Отговор:   В срок до датата за издължаване, посочена в следващото месечно извлечение по кредитната карта.
 

12.  Мога ли да погася предсрочно цялата сума?
Отговор:   Да. Единственото, което е необходимо е да посетиш клон на Пощенска банка и да подадеш искане. В този случай не дължиш такса за предсрочно погасяване, както и стойността на комисионата за предсрочно погасената сума.