Потребителски кредит

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Атрактивни лихвени условия. Индивидуални решения за тези, които не обичат да чакат. 

Банкирай с Priority, Premium и другите услуги на Пощенска банка. Научи повече тук.

ЗАЯВИ ОНЛАЙН Потребителски кредит още сега!1

 

С възможност да вземеш изцяло онлайн:

Какви са предимствата за теб?

 • Ползваш атрактивни лихвени условия;3
 • Заявяваш лесно, бързо и удобно с няколко клика;4
 • Възможност да вземеш кредит до 3 часа, с опцията за експресно разглеждане по програма "СЕГА";
 • Фиксирана лихва за първите 6 месеца от срока на кредита.5

Получаваш още:

 • Безплатно интернет банкиране;
 • Покритие на вноските по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен и др. с програма "Защита на плащанията".6
 • Възможност за обединение на задължения по потребителски кредити и други кредитни продукти в едно.
 • Научи повече за предимствата на Кредитната карта тук 

 

1Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 80 000 лева и в случай, че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg,както и във всеки офис на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси).

2Банката предлага възможност за дистанционна идентификация и подписване от разстояние на документи, посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП) за нови клиенти на банката - дееспособни физически лица, които до момента на дистанционната им регистрация като клиенти не ползват продукти и услуги на банката. Услугата за дистанционно подписване на документи за нови клиенти се предлага за следните продукти и услуги, предлагани от или чрез банката – потребителски кредити до 20 000 лв. и срок до 72 месеца, кредитни карти, застраховка “Защита на плащанията“ по потребителски кредити, респективно по кредитни карти, дигитална програма, включваща разплащателна сметка в лева или евро, дебитна карта Mastercard, интернет банкиране e-Postbank и мобилно банкиране m-Postbank, както и застраховка “Карт протект“ към дебитна карта. Научи повече тук.

3При кредит с размер 24 000 лв., срок 96 месеца, с 5.99% фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 5.99% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство" , с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за обработка на документи при кандидатстване в размер на 400 лв., ГПР е 9.00%, месечната вноска е 315.28лв., обща дължима сума 33 178.96 лв.

При кредит с размер 24 000 лв., срок 96 месеца, с 8.29%  фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 8.29% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство" , с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за обработка на документи при кандидатстване в размер на 400 лв., ГПР е 11.56%, месечната вноска е 342.83 лв., обща дължима сума 35 976.57 лв.

4Нужна е валидна лична карта за кандидатстване, като банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

5За първите 6 /шест/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент по потребителски кредити в лева. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив. Пълна информация за приложимите условия относно лихвените проценти, виж в секция Параметри. 

6Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма "Защита на плащанията" за потребителски кредити от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на Банката. 

 

 


 

Атрактивни лихвени условия в лева:1
от 4.60%2 до 8.29%1 при превод на заплата по сметка в банката3
13.50% без превод на заплата по сметка в банката

Предимства:  

 • Максимален размер - до 80 000 лева
 • Максимален срок  – до 10 години
 • Фиксирана лихва за първите 6 месеца от срока на кредита!
 • Възможност да вземеш изцяло онлайн, без посещение на банков офис4
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
 • Кандидатстване само с лична карта5
 • Отстъпка от лихвения процент при превод на работна заплата и избор на пакетна програма от Пощенска банка
 • Още повече сигурност с възможност за избор на продукт с фиксирана лихва за целия срок на кредита!

 

1Посочените лихвени проценти са валидни при подаване на искане за нов потребителски кредит в лева, от Пощенска банка, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаряте на допълнителните изисквания на банката. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за вас офис на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси). Кредитор е "Юробанк България" АД.

За първите 6 /шест/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити виж тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряш на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получиш твоята индивидуална оферта, посети удобен за теб офис на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси). Кредитор е "Юробанк България" АД.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита. 

При кредит с размер 24 000 лв., срок 96 месеца, с 5.99% фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 5.99% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство" , с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за обработка на документи при кандидатстване в размер на 400 лв., ГПР е 9.00%, месечната вноска е 315.28лв., обща дължима сума 33 178.96 лв.

При кредит с размер 24 000 лв., срок 96 месеца, с 8.29%  фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 8.29% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство" , с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за обработка на документи при кандидатстване в размер на 400 лв., ГПР е 11.56%, месечната вноска е 342.83 лв., обща дължима сума 35 976.57 лв.

2Предложението е валидно при подаване на искане за нов потребителски кредит, в лева, от Пощенска банка, в перида от 03.07.2024 г. до 31.08.2024 г., с минимален размер 30 000 лв. и максимален срок до 72 м., при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаряте на допълнителните изисквания на банката. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за вас офис на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси). Кредитор е "Юробанк България" АД.

При кредит с размер 30 000 лв., срок 72 месеца, с 4.60% фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 4.60% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство" , с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за обработка на документи при кандидатстване в размер на 200 лв., ГПР е 5.47%, месечната вноска е 518.87 лв., обща дължима сума 38 126.52 лв.

3Превод на работна залата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване: "Моето Банкиране“"Priority by Postbank“, "Моето семейство“ или "Супер сметка".

4Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП):

- за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 80 000 лева. В следните случаи подписването на договора за кредит може да се извърши само в офис на банката: (i) при заявени допълнителни услуги и/или продукти от клиента, (ii) при необходимост от съкредитоискател и/или поръчител по кредита; (iii) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (iv) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата. Научи повече тук.

- за нови клиенти на банката - дееспособни физически лица, които до момента на дистанционната им регистрация като клиенти не ползват продукти и услуги на банката. Услугата за дистанционно подписване на документи за нови клиенти се предлага за следните продукти и услуги, предлагани от или чрез банката – потребителски кредити до 20 000 лв. и срок до 72 месеца, кредитни карти, застраховка “Защита на плащанията“ по потребителски кредити, респ. по кредитни карти, Дигитална програма, включваща разплащателна сметка в лева или евро, дебитна карта Mastercard, интернет банкиране e-Postbank и мобилно банкиране m-Postbank, както и застраховка “Карт протект“ към дебитна карта. Научи повече тук.

Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента. 

 • Такса за обработка на документи при кандидатстване - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа1:

Искана сума в лева

Стандартно разглеждане

Експресно разглеждане2 
от 500 до 5 000 100 не се прилага
от 5 001 до 10 000 200 350 
от 10 001 до 20 000 300 450 
от 20 001 до 40 000 400 550
от 40 001 до 60 000 600 не се прилага
от 60 001 до 80 000 800 не се прилага
над 80 000  по договаряне  
  
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето Семейство“ или "Priority by Postbank" , вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката) 

____________________________________________________________________

1Таксата е платима на два етапа - 20 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до два месеца след подаване на искането за кредит. 

2 Таксата за обработка на документи при кандидатстване с включена опция за Експресно разглеждане на искането за кредит е дължима в пълен размер при подаване на искането за кредит. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит по Програма "СЕГА", при сума на кредита в размер от над 5 001 до 40 000 лв. се прилагат стандартните такси в лева, като допълнително се начислява такса за експресно разглеждане.

При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване, са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.