Спестовна сметка "Мега Плюс"

Със спестовна сметка "Мега плюс" разполагате със средствата си свободно и по всяко време, а веднъж месечно можете да теглите от сметката БЕЗ ТАКСА.

НОВО: Вече може да получите дебитна карта, издадена към своята спестовна сметка "Мега Плюс".

             С възможност да откриете изцяло онлайн спестовна сметка „Мега плюс“, без посещение в офис. Научете повече тук.

 

Представяме Ви спестовна сметка "Мега Плюс"!

Предимства:

  • Едно БЕЗПЛАТНО касово теглене до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD, на месец, считано от датата на откриване на сметката
  • Възможност за издаване на дебитна карта
  • Възможност за получаване на работна заплата в евро и щатски долари  
  • Внасяте и теглите свободно
  • Възможност да откриете и да оперирате със сметката чрез интернет банкирането на банката

Параметри:

  • Валута - левове, евро, щ.долари
  • Без минимална сума за откриване 

Годишни лихвени проценти по спестовна сметка "Мега Плюс":

BGN EUR USD
 0,00% 0,00% 0,00%
 

Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), регламентирано със закон.