Спестовна сметка "Мега Плюс"

Със спестовна сметка "Мега плюс" разполагате със средствата си свободно и по всяко време, а веднъж месечно можете да теглите от сметката БЕЗ ТАКСА.

НОВО: Внасяй 3 месеца без такса по твоята сметка в лева. Без ограничение за размера на внесените суми. *

 

             С възможност да откриете изцяло онлайн спестовна сметка „Мега плюс“, без посещение в офис. Научете повече тук.

 

Представяме Ви спестовна сметка "Мега Плюс"!

Предимства:

  • БЕЗ ТАКСА за откриване сметка в лева до 01.07.2024г.
  • Едно БЕЗПЛАТНО касово теглене до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD, на месец, считано от датата на откриване на сметката
  • Възможност за издаване на дебитна карта
  • Възможност за получаване на работна заплата в евро и щатски долари  
  • Внасяте и теглите свободно
  • Възможност да откриете и да оперирате със сметката чрез интернет банкирането на банката

Параметри:

  • Валута - левове, евро и щатски долари
  • Без минимална сума за откриване 

*Промоционалните условия са валидни от 01.04.2024г. до 01.07.2024г. за извършени вноски на банкноти в лева по лични сметки на физически лица, в лева - в офис, на ATM или терминални устройства за самообслужване на Пощенска банка. При внасяне на суми над 100 000 лв. на каса, банката изисква подаване на писмена заявка 3 работни дни предварително. При липса на заявка се прилага стандартната такса съгласно Тарифата за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица. В обхвата на промоционалните условия не влизат вноски от трети физически лица и внасяне на монети. При внасяне на АТМ или терминално устройство на самообслужване, условията се прилагат до размера на максималните дневни лимити за съответния канал. 

Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), регламентирано със закон.