Спестовна сметка "Мега Плюс"

Със спестовна сметка "Мега плюс" разполагате със средствата си свободно и по всяко време, а веднъж месечно можете да теглите от сметката БЕЗ ТАКСА.

НОВО: Вече може да получите дебитна карта, издадена към своята спестовна сметка „Мега Плюс“

Представяме Ви спестовна сметка "Мега Плюс"!

Предимства:

  • Едно БЕЗПЛАТНО касово теглене до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD, на месец, считано от датата на откриване на сметката
  • Възможност за издаване на дебитна карта
  • Възможност за получаване на работна заплата в лева/евро/щ.долари  
  • Внасяте и теглите свободно
  • Лихвата започва да тече още от първия лев/евро/щ.долар
  • Възможност да откриете и да оперирате със сметката чрез интернет банкирането на банката

Параметри:

  • Валута - левове, евро, щ.долари
  • Без минимална сума за откриване
  • Без такса за внасяне на суми в брой на каса от титуляр 

Годишни лихвени проценти по спестовна сметка "Мега Плюс":

Праг левове евро щ. долари

0 - 4 999,99

 0,01% 0,01% 0,01%
от и над 5 000  0,02% 0,02% 0,02%

Считано от 03.06.2020 лихвените проценти по Спестовна сметка "Мега Плюс" се променят както следва:
в левове: за суми до 4 999.99 - 0.005%; от и над 5 000 - 0.010%;
в евро: за суми до 4 999.99 - 0.005%; от и над 5 000 - 0.010%;
в щ.долари: за суми до 4 999.99 - 0.005%; от и над 5 000 - 0.010%

В случай на повече от две тегления в рамките на един календарен месец, лихвеният процент само за следващия календарен месец намалява до този по разплащателна сметка в съответната валута съгласно действащия Лихвен бюлетин на банката.  

 

Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), регламентирано със закон.