Защита на сметките в домакинството

Осигурете си спокойствие при плащането на месечните сметки
 

Повечето от нас разчитат на своите месечни доходи, за да покриват семейните си разходи и да си осигурят нормален стандарт на живот – на себе си и близките си. Застраховката на месечните разходи за ток, вода, парно, телефон и др. е начин да защитите семейството си от непредвидени събития, които могат да възпрепятстват навременното плащане на регулярните месечни сметки.


Застраховката Ви осигурява покритие на битовите сметки, заплащани от разплащателна сметка или кредитна карта, издадена от Пощенска банка, чрез системата за Интернет банкиране "e-Postbank" или чрез услугата "Универсален платец", предоставяни от банката.
 

Какво е покритието?

  • 12 поредни месеца покритие на битовите сметки в домакинството в случай на инвалидизация;
  • До 6 месеца покритие на битовите сметки при продължителни болнични или нежелана безработица;
  • До 2 месеца покритие на битовите сметки при хоспитализация над 7 дни в резултат на злополука.

Какъв е лимитът?

  •  Защита за сметки до 240 лв. на месец.
     

Къде може да сключите застраховката?

Във всеки офис на Пощенска банка, срещу представяне на лична карта.
Повече информация за сключването и условията на застраховката можете да получите във всеки офис на Банката или на кратък номер *7227.

 

* Застрахователните покрития и условия на застраховка "Защита на сметките в домакинството“, предлагана от Пощенска банка, се осигуряват от съответния застраховател/и съгласно Общи условия на застрахователите, с които може да се запознаете във всеки финансов център на банката.