Всяко твое желание - на карта разстояние!

 

Сбъдни летните си желания с нова кредитна карта от Пощенска банка! Сега с промоционални условия до 30 септември 2022 г.:1

 

  • Получаваш 6 месеца без лихва при покупки и теглене на пари в брой.2
  • Нямаш такса за разглеждане на заявлението за издаване на кредитна карта.
  • Mожеш да се възползваш от 50% отстъпка от таксата за експресно издаване на твоята нова карта.3

Освен преференциалните условия за нова кредитна карта, имаш възможност да участваш в томбола за:

  • 1 от 30 СПА уикенда за двама в България, в случай че направиш поне 6 плащания с картата си в рамките на 30 дни след активирането ѝ.4

С кредитна карта от Пощенска банка разполагаш със средства по всяко време – както за ежедневните си нужди, така и при непредвидени ситуации. За плащане на твоите покупки, за планиране на следващата ти почивка или когато искаш да вземеш нещо ново за дома си - твоята нова карта ще помогне да сбъднеш всичките си желания!

А с дългия гратисен период имаш възможност да погасиш сумата, без да дължиш допълнителни лихви!5

 

Заяви нова кредитна карта Mastercard по най-удобния за теб начин:

 

  • онлайн чрез бутона

                                                             

Какво още ти дава твоята кредитна карта Mastercard:

 

 

Условия:

1 Предложението е валидно за физически лица, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium от Пощенска банка в периода от 1 юли до 30 септември 2022 г. Предложението важи и за клиенти, ползващи отстъпки за кредитни карти по предлагани от Банката пакетни програми. Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard, издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадената кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash, Mastercard Cash Momento, Mastercard Universe и Mastercard Business.

2 Банката не начислява лихва върху сумата от направените покупки и изтеглени пари в брой с картата, за период от шест месеца, считането от датата на нейното издаване. Всички задължения за такси и комисионни, начислени по кредитния лимит на картата в посочения период, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент за съответния вид карта. Остатъкът от усвоената сума от лимита на картата, който не бъде погасен до изтичането на безлихвения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта. 

3 Локациите, в които услугата е налична, можеш да видиш на https://www.postbank.bg/Individualni-klienti/Karti/Credit-Cards/ekspresno-izdavane-na-kreditna-karta . Заявлението следва да бъде подадено в работни дни до 15:00 часа в клоновете със стандартно работно време и до 18:30 часа в клонове с удължено работно време. Заявления, подадени след посочените часове, се обработват на следващия работен ден. В почивни и неработни дни заявленията трябва да бъдат подавани до 18:00 часа. Банката се задължава в рамките на 40 минути от въвеждането на искането да го разгледа и да уведоми Клиента, че има изготвено становище по него, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на допълнителни документи. В този случай Банката не се ангажира с предоставяне на окончателно становище, респективно издаване на картата в посочения срок. При одобрение банката дава възможност за сключване на договор за кредитна карта и получаване на пластиката до 20 минути.

4 Всеки картодържател, кандидатствал за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium, от Пощенска банка в периода от 01 юли до 30 септември 2022 г., който в рамките на 30 дни от датата на активиране на новата си карта, направи поне по 6 покупки в търговски обект (включително електронни магазини) в България и чужбина, в които се приемат плащания на ПОС терминал или неприсъствени (онлайн) плащания с кредитни карти, получава автоматично право за участие в томбола за един от 30 ваучера за СПА уикенд за двама в България. Официалните правила виж тук..

5 Продължителността на гратисния период за конкретна покупка е в зависимост от датата на покупката и срока за погасяване на задълженията по последното издадено от банката месечно извлечение по картата. Банката не начислява лихва за направените с картата покупки, ако в рамките на този период се погасят всички задължения по картата. Гратисният период не се прилага за лихвата, начислявана при теглене на пари в брой.

6 Паричните награди по Програмата за лоялност „Моите награди“ зависят от вида кредитна карта и се предоставят съобразно натрупания брой точки за направените покупки с картата. Наградите се получават по дигитална карта, която банката издава автоматично при регистрация в приложението ONE wallet by Postbank. Пълните условия на програмата можете да научите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на Банката.

7 Научи повече за услугата на https://www.postbank.bg/Digitalno-bankirane/Internet-banking/Utility_payments

8 Можеш да пазаруваш на вноски на територията на страната при търговци, с които Пощенска банка има сключено споразумение. Списък на търговците можеш да намериш на www.postbank.bg. Сборът на вноските следва да е в рамките на разполагаемия кредитен лимит по картата.