6 МЕСЕЦА БЕЗ ЛИХВА, ЦЯЛА ГОДИНА БЕЗ ТАКСА!

Не отлагай нещата, за които мечтаеш, получи ги със своята нова кредитна карта! С нашето атрактивно предложение можеш да пазаруваш без лихва, да трупаш бонус точки, които обменяш за парични награди и всичко това без годишна такса! 

Промоционалното ни предложение за нова кредитна карта Mastercard е до 21 август 2020 г.1  

  • Без лихва при покупки и теглене на пари през първите 6 месеца2
  • Без годишна такса за обслужване за първата година, в случай, че направиш трансакции за не по-малко от 3 000 лева за първите 6 месеца3
  • Без такса за разглеждане на заявлението за кредитна карта

Заяви своята нова кредитна карта Mastercard :

Какво още получаваш с кредитна карта Mastercard от Пощенска банка?

Условия:

  • Предложението е валидно за физически лица, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium от Пощeнска банка в периода от 21 май до 21 август 2020 г. Предложението важи и при кандидатстване от клиенти, ползващи отстъпки за кредитни карти по предлаганите от банката пакетни програми. 
  • Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard, издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадената кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash.

2 Банката не начислява лихва върху сумата от направените покупки и изтеглени пари в брой с картата, за период от шест месеца, считането от датата на нейното издаване. Остатъкът от усвоената сума от лимита на картата, който не бъде погасен до изтичането на безлихвения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта.

3 Банката не начислява годишна такса за обслужване на кредитната карта за първата година от издаването ѝ, в случай че картодържателят извърши трансакции с картата (покупки и теглене на пари в брой) на обща минимална стойност 3 000 лева през първите шест месеца, считано от датата на издаването ѝ.

4 Общият брой точки, който ще получиш, зависи от вида на твоята кредитна карта. Пълните условия за събиране и обменяне на точки по Програма за лоялност Моите награди (MyRewards) можеш да научиш, като се запознаеш с Официалните правила на програмата, публикувани тук . В програмата не участват трансакции за теглене на пари в брой, погасяване на задължение по кредитни карти, извършени на банкомат, както и всички трансакции, описани в т.6 от Официалните правила по програмата.

5 Продължителността на гратисния период за конкретна покупка е в зависимост от датата на покупката и срока за погасяване на задълженията по последното издадено от банката месечно извлечение по картата. Банката не начислява лихва за направените с картата покупки, ако в рамките на този период се погасят всички задължения по картата. Гратисният период не се прилага за лихвата, начислявана при теглене на пари в брой.

6 Можеш да пазаруваш на вноски на територията на страната при търговци, с които Пощенска банка има сключено споразумение. Списък на търговците можеш да намериш на тукСборът на вноските следва да е в рамките на разполагаемия кредитен лимит по картата.