6 МЕСЕЦА БЕЗ ЛИХВА, ЦЯЛА ГОДИНА БЕЗ ТАКСА

Не отлагай нещата, за които мечтаеш, получи ги със своята нова кредитна карта! С нашето атрактивно предложение можеш да пазаруваш без лихва, да трупаш бонус точки, които обменяш за парични награди и всичко това без годишна такса! 

Промоционалното ни предложение за нова кредитна карта Mastercard е до 31 декември 2020 г.1  

  • Без лихва при покупки и теглене на пари през първите 6 месеца2
  • Без годишна такса за обслужване за първата година, в случай, че направиш трансакции за не по-малко от 3 000 лева за първите 6 месеца3
  • Без такса за разглеждане на заявлението за кредитна карта

Заяви своята нова кредитна карта Mastercard :

  • онлайн

                                                                 

     

  • на кратък номер *7224
  • в най-близкия офис на Пощенска банка

Какво още получаваш с кредитна карта Mastercard от Пощенска банка?

 

Условия:

Предложението е валидно за физически лица, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium от Пощeнска банка в периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Предложението важи и при кандидатстване от клиенти, ползващи отстъпки за кредитни карти по предлаганите от банката пакетни програми. 

Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard, издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадената кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash.

2 Банката не начислява лихва върху сумата от направените покупки и изтеглени пари в брой с картата, за период от шест месеца, считането от датата на нейното издаване. Остатъкът от усвоената сума от лимита на картата, който не бъде погасен до изтичането на безлихвения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта.

3 Банката не начислява годишна такса за обслужване на кредитната карта за първата година от издаването ѝ, в случай че картодържателят извърши трансакции с картата (покупки и теглене на пари в брой) на обща минимална стойност 3 000 лева през първите шест месеца, считано от датата на издаването ѝ.

4 Общият брой точки, който ще получиш, зависи от вида на твоята кредитна карта. Пълните условия за събиране и обменяне на точки по Програма за лоялност Моите награди (MyRewards) можеш да научиш, като се запознаеш с Официалните правила на програмата, публикувани тук . В програмата не участват трансакции за теглене на пари в брой, погасяване на задължение по кредитни карти, извършени на банкомат, както и всички трансакции, описани в т.6 от Официалните правила по програмата.

5 Продължителността на гратисния период за конкретна покупка е в зависимост от датата на покупката и срока за погасяване на задълженията по последното издадено от банката месечно извлечение по картата. Банката не начислява лихва за направените с картата покупки, ако в рамките на този период се погасят всички задължения по картата. Гратисният период не се прилага за лихвата, начислявана при теглене на пари в брой.

6 Можеш да пазаруваш на вноски на територията на страната при търговци, с които Пощенска банка има сключено споразумение. Списък на търговците можеш да намериш на тукСборът на вноските следва да е в рамките на разполагаемия кредитен лимит по картата.