Общи условия

І. Общи условия за издаване и използване на дебитни карти на "Юробанк България" АД.

Актуални:

Архив:

ІІ. Общи условия за откриване, водене и закриване на сметки на физически лица в "Юробанк България" АД.

Актуални:

Архив:

ІІІ. Общи условия за откриване, водене и закриване на сметки на юридически лица, еднолични търговци, дружества по Закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и чуждестранни търговски представителства в "Юробанк България" АД.

Актуални:

Архив:

IV. Общи условия за отпускане и обслужване на кредити на физически лица в "Юробанк България" АД.

Архив:

V. Общи условия за отпускане и обслужване на кредити на юридически лица, еднолични търговци, дружества по закона за задълженията и договорите в "Юробанк България" АД.

Актуални:

Архив:

VI. Общи условия за издаване и използване на кредитни карти Visa, American Express и Mastercard на "Юробанк България" АД.

Актуални:

Архив 2017:

Архив 2016:

Архив 2015 г.:

Архив 2014 г.:

VII. Общи условия за използване на интернет банкиране  e-Postbank.

Актуални:

Архив: