Новини

Уведомление до клиентите

Уважаеми клиенти,

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) от Европейския съюз (ЕС) (т.нар. „Брекзит“), бихме искали да Ви уведомим, че преходният период, договорен между Обединеното кралство и ЕС, изтича на 31 декември 2020 г. Считано от 1 януари 2021 г., Обединеното кралство ще бъде третирано като трета страна спрямо ЕС.

Промените ще засегнат начина на обработка и изпълнение на плащания от и към Обединеното кралство, както и таксите и комисионните за тези плащания. Считано от 1 януари 2021 г. преводите към и от Обединеното кралство, без значение от валутата на плащането, ще бъдат третирани като преводи извън ЕИП.

За допълнителна информация, нашият екип е на Ваше разположение в офисите на банката или на тел. 0700 18 555.