УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

I. Общи положения

С достъпването на интернет страницата и съдържащата се в нея информация ("интернет страницата") Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите Условия ("Условията"). Интернет страницата се администрира от "Юробанк България" АД, ЕИК 000694749 ("Банката") и е създадена с информационна цел. Информацията, поместена на страницата, не представлява пряка консултация за използване на продуктите и услугите на Банката. "Юробанк България" АД си запазва правото да променя съдържанието на уеб сайта и настоящите условия без предизвестие.


II. Видове информация, която събираме

Чрез попълването на електронни формуляри, инициирането на електронна кореспонденция и/или ползване на онлайн услуги, Вие доброволно предоставяте информация, включително такава, която съдържа лични данни. Уведомяваме Ви, че ако предоставената от Вас информация съдържа лични данни, Вие може да упражните правата, следващи от режима на защита на личните данни, на достъп и коригиране на събраните данни, както и правото да възразите срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг и срещу разкриването на личните данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, чрез писмено заявление до посочените в уеб сайта адреси на Банката. Личните данни се използват от Банката за целта, за която са предоставени (като например за целите на кандидатстване за кредитен продукт или за осъществяване на комуникация) и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тази цел, освен в предвидените в нормативен акт случаи.

"Юробанк България" АД събира информация по време на Вашите посещения на настоящия уеб сайт, чрез широко използвани в практиката инструменти за събиране на данни – "бисквитки" (cookies). В съответствие с приложимото законодателство, Банката зачита поверителността на Вашите данни и гарантира тяхното законосъобразно обработване и защита. Настоящите Условия имат за цел да Ви дадат ясно обяснение за начина, по който "бисквитките" се използват на интернет страницата.

III. Какво е "бисквитка"

"Бисквитките" представляват текстов файл, който се записва на твърдия Ви диск и се използва за идентификация на Вашия компютър и за запаметяване на Вашите предпочитания при търсене на информация в сайта, за персонализация на изобразяваната информация, за преброяване на посетителите на сайта, както и за улесняване на потребителите при регистрация за услугите, предлагани на сайта и за защита на данните на потребителите. Ако не желаете да приемате "бисквитки", те могат да бъдат деактивирани чрез настройка на използвания от Вас браузер. Ако решите да отказвате "бисквитките", е възможно да нямате достъп до всички функционалности на този сайт.
 
IV. Как се използват "бисквитките"

Банката използва "бисквитки" и/или други подобни технологии, за да анализира тенденции, да администрира интернет страницата, да проследява дейностите на потребителите в нея и да събира типизирана информация за тях.

"Бисквитките" представляват малки файлове с информация, която интернет страницата изпраща до браузъра на посетителя. Браузърът съхранява тази информация във файл на крайно устройство на потребителя. "Бисквитките" позволяват на посетителите да навигират в интернет страницата и, когато е приложимо, дават възможност на Банката да индивидуализира интернет страницата и нейното съдържание спрямо нуждите на посетителя, както и да подобри резултатите от неговите действия. Ако функцията на съответната "бисквитка" не е активирана, Банката не може да осигури надлежното функциониране на интернет страницата.

"Бисквитките", които Банката използва на интернет страницата, не съхраняват данни, които могат пряко да идентифицират потребителите. Ако в хода на използване на услуга, предоставяна чрез интернет страницата, предоставяте Ваши лични данни, те няма да бъдат предоставяни на трети страни, освен както е описано в Уведомлението относно обработване на лични данни.

Банката използва "бисквитки" на интернет страницата:

  • За да защитава конфиденциалността на клиентите и да предотвратява измами;
  • Във формулярите за онлайн кандидатстване. Ако функцията за съхранение на "бисквитки" не е активна, потребителят няма да може да влезе в интернет страницата и/или да използва услугите на Банката;
  •  За да научи как потребителите влизат в и използват страницата. Tова помага за подобряването на качеството на услугите, които Ви предоставяме. За тази цел Банката използва Google Analytics – интернет-базирана услуга, осигурена от Google, която посредством "бисквитки" помага на Банката да анализира как посетителите използват интернет страницата. Повече относно използването на услугата можете да откриете в Политика за поверителност на Google;
  • За мониторинг и управление на потока от данни на интернет страницата; В рекламните си кампании, за да определи техния ефект. Това помага на Банката да подобри дизайна и структурата на интернет страницата, продуктите и услугите;

Банката използва два основни вида "бисквитки" на интернет страницата:

  • "Бисквитки" за сесията. Това са временни "бисквитки", които са активни единствено, когато потребителят влезе на интернет страницата (т.е. докато потребителят не напусне страницата и затвори браузъра). "Бисквитките" за сесията помагат на интернет страницата да запамети стъпките, които посетителят е направил в предходната страница, като така се елиминира необходимостта от повторно въвеждане на информация;
  • Постоянни "бисквитки". Постоянните "бисквитки" остават на компютъра на потребителя след посещение на интернет страницата. Тези "бисквитки" позволяват на Банката да го идентифицира като уникален потребител (запазвайки тази информация като номер, генериран на случаен принцип). Периодът, за който "бисквитката" остава на компютъра на потребителя, зависи от вида "бисквитка".

V. Съгласие за използване на "бисквитки"

Преди да започнете да ползвате интернет страницата, Банката следва да получи Вашето съгласие за използването на "бисквитки". Поради това, при влизане на интернет страницата има изскачащ прозорец, който Ви уведомява относно използването на "бисквитките" и иска Вашето съгласие за ползването им посредством натискане на бутон "Съгласен съм". В случай че не сте съгласни с използването на "бисквитките", Вие следва да спрете да използвате интернет страницата. Ако не приемете използването на "бисквитките" посредством натискането на бутон "Съгласен съм", но продължите да използвате уебсайта, това се счита за съгласие от Ваша страна за използването на "бисквитки".

VI. Блокиране и изтриване на "бисквитките"

Ако искате да ограничите "бисквитките" или да ги блокирате на интернет страницата, можете да го направите като промените настройките на Вашия интернет браузър. Може да блокирате всички "бисквитки", да приемете само "бисквитки" на първата страна или да изтривате всички "бисквитки” при излизане от браузъра. Повече информация може да получите от помощното меню на браузъра Ви.

Някои от услугите, които Банката предоставя, не могат да функционират при блокиране или изтриване на "бисквитките".

VII. С кого споделяме вашата информация?
 
 "Юробанк България" АД не предоставя гореописаната информацията на трети лица, освен при изрично Ваше съгласие или в предвидените в нормативен акт случаи.
 
VIII. Отговорност

Банката поема отговорността за опазване неприкосновеността на информацията, която потребителите предоставят при използване на нашите онлайн услуги при спазване на настоящите условия. Банката не носи отговорност за последиците, в т.ч. за каквито и да е преки или косвени вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. Банката се стреми винаги да осигурява актуалността, точността или изчерпателността на информацията, поместена на сайта, като си запазва правото по всяко време да променя или коригира при необходимост публикуваната информация. Банката не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт и не гарантира, че информацията ще остане достъпна, освен в предвидените от закона случаи за предоставяне на информация на дълготраен носител.

При интерес от Ваша страна към някои от предоставените от Банката продукти или услуги моля да се свържете с нас за повече информация.

Нашият уеб сайт може да съдържа хипервръзки към други сайтове, които не се администрират от Банката. Банката не гарантира за съдържанието и точността на тези сайтове и Ви препоръчва да прочетете тяхната политика за защита на личните данни.
 
Ако имате въпроси, свързани с настоящите условия за ползване и конфиденциалност, може да се свържете с нас на: klientipostbank.bg