За информация по предлаганите факторинг продукти

Подробна информация за факторинг услугите, предлагани от Пощенска банка, можете да получите на следния адрес и телефони:
 

бул. "Околовръстен път" 260
Сграда Б, етаж 2, офис 6
София 1766
 

Тел.: 02/81 66 900
Еmail: factoring@postbank.bg