Критични заболявания

Критични заболявания

Погрижете се за своето здраве


Застраховка "Критични заболявания“ Ви осигурява финансова помощ при диагностициране на най-честите критични заболявания, лечението на които е изключително скъпо и продължително.
 

Какво е покритието?


Застраховката предлага финансова подкрепа в случай на диагностициране или загуба на живот в резултат на следните критични заболявания или интервенции – рак, хирургично лечение с поставяне на байпас, инфаркт, мозъчен инсулт, трансплантация на основен орган и постоянна диализа при бъбречна недостатъчност. Размерът на покритието е в зависимост от застрахователно събитие:

  • При диагностициране на критично заболяване, Вие ще получите еднократна сума в размер на 20 000 лв., за да можете да потърсите качествена медицинска помощ и да се погрижите за своето възстановяване;
  • При загуба на живот в резултат на критично заболяване, Вашите близки ще получат еднократна сума в размер на 10 000 лв.

 

** Застрахователните покрития и условия на застраховка "Критични заболявания“, предлагана от Пощенска банка, се осигуряват от съответния застраховател/и съгласно Общи условия на застрахователите, с които може да се запознаете във всеки финансов център на банката.