Кредитна Карта Visa Classic

Искате да имате сигурен достъп до средства при ежедневни или непланирани разходи?

Искате да получавате преференциални условия и бонуси докато пазарувате?

Възползвайте се от предимствата на кредитнa карта Visa!

Важно!

Моля, запознайте се с промените, свързани с новите правила за сигурност при онлайн разплащания с карти тук .

 

С кредитна карта Visa Classic получавате:

 • Възможност да пазарувате на  на равни месечни вноски в над 5 000 търговски обекта чрез ПОС терминал на Пощенска банка.
 • Гарантиран и защитен достъп до Вашите средства 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.
 • Пари подръка за важните за Вас покупки винаги, когато имате нужда.

С кредитна карта Visa можeте да:

 • Пазарувате в над 17 000 търговски обекта в България и над 24 млн. търговски обекта по света.
 • Печелите парични награди по Програма за лоялност . Всеки похарчен лев за покупки с кредитни карти Visa Ви носи бонус точки, които се обменят срещу парични награди до 500 лв.*
 • Използвате безконтактна функционалност –  можете да извършвате безконтактни плащания, независимо в коя точка на света се намирате, на всяко ПОС устройство/ четец, обозначени със символа за безконтактно плащане. Единственото, което трябва да направите, за да извършите плащането е да доближите картата до устройството. На територията на страната безконтактно можете да заплатите суми до 100 лв., като за всяка 6-та трансакция, плащането ще може да се осъществи след въвеждане на чип и ПИН.    
 • Пазарувате в Интернет.
 • Ползвате безлихвен гратисен период до 50 дни при покупки**
 • Извършвате покупки на равни месечни вноски на ПОС терминали на банката.
 • Определяте сами срока на изплащане и размера на месечната си вноска.
 • Погасите едва 3% от дължимата сума, но не по-малко от 15 лв.
 • Получавате SMS нотификация, с която да разполагате с информация за извършени транзакции в on-line режим на посочен от клиента мобилен телефон (A1, Vivacom, Telenor), както и информация за разполагаемо салдо по всички абонирани банкови карти.

Възползвайте се от всички ползи, с които разполагат всички 1,3 милиарда клиенти на Visa - кандидатствайте!

*Повече информация за условията на Програма за лоялност MyRewards вижте на www.myrewards.bg. 

**Продължителността на гратисния период за конкретна покупка е в зависимост от датата на покупката и срока за погасяване на задълженията по последното издадено от банката месечно извлечение по картата. Банката не начислява лихва за направените с картата покупки, ако в рамките на този период се погасят всички задължения по картата. Гратисният период не се прилага за лихвата, начислявана при теглене на пари в брой.

 

Съвети за сигурност

 • Не предоставяйте Вашата картата на други лица.
 • Запомнете Вашия ПИН и не го предоставяйте на никого. Унищожете листа, на който е бил отпечатан.
 • Не записвайте Вашия ПИН на лист, който стои в портфейла Ви в близост до картата. 
 •  Бъдете предпазливи, когато въвеждате Вашия ПИН код! Винаги го правете далеч от недискретните погледи чрез покриването на клавиатурата с ръка.
 •  Сменяйте периодично ПИН кода на Вашата карта на всеки банкомат на Пощенска банка от меню "Други услуги" -> "Смяна на ПИН".
 • Оглеждайте  добре външната част на АТМ устройствата и избягвайте тези, които Ви се струват в лошо състояние.
 • В момента на плащане при търговец, не изпускайте от поглед Вашата карта, за да контролирате извършената с нея операция.
 •  Изисквайте и пазете бележките за трансакциите от ПОС устройствата  и ги сравнявайте с информацията от извлечението си.
 • При покупки в Интернет се уверете в защитата на страницата на търговеца: обозначена е с катинар в долния ъгъл на прозореца или адресът започва с «https».
 • В случай на получаване на писма по електронната поща от името на  различни организации, в които Ви приканват  да попълните свои лични, финансови и на притежаваните от Вас картови продукти данни в прикачени апликационни форми, Ви съветваме:
 • Да посещавате сайта на конкретната компания, за да се уверите, че не става дума за измама. Практиката на компаниите и платежните системи, предлагащи услуги, посредством Интернет, е да не изискват от своите регистрирани клиенти обновяване на акаунт или други конфиденциални данни, чрез изпращане на писма по електронна поща.
 • Да не отваряте хипервръзката към съобщението, да не попълвате данни и да не отговаряте на имейлите.
 • При получаване на имейли със съдържание, което покрива описаните по-горе критерии, да ги препращате към Пощенска банка на електронен адрес antiphishing@postbank.bg

Банката извършва разследване на жалби за измамни и неправомерни транзакции с карти.

Как да си осигурите допълнителна защита?

 • Вземете застрахователен пакет "Покритие на задълженията Плюс" с покрити рискове срещу кражба на Вашата карта, който Ви застрахова и при кражба на пари изтеглени от банкомат или на ПОС терминал или при кражба на официални документи.
 • Абонирайте се за услуга "SMS уведомление“, която дава възможност за получаване на информация за извършени трансакции в on-line режим на посочен от клиента мобилен телефон (A1, Vivacom, Telenor), както и информация за разполагаемо салдо по всички абонирани банкови карти.


При загубена или открадната карта уведомете незабавно Центъра за обслужване на клиенти на Пощенска банка, който е  денонощно на Ваше разположение.
 

 

  Visa Classic
Възможност за ползване на безлихвен гратисен период до 50 дни
Фиксиран годишен лихвен процент при покупки и теглене на пари в брой 18,90%
Такса за разглеждане на заявление за кредитна карта 45 лв.
Годишна такса за обслужване на платежен инструмент (начислява се след изтичане на всеки едногодишен период от активиране на картата) 45 лв.

Visa Classic - ГПР е изчислен при следните условия и допускания: 1) кредитен лимит от 3 000 лв. е усвоен изцяло чрез теглене на пари в брой на банкомат на Пощенска банка при годишен лихвен процент 18,9%; 2) начислени: такса за разглеждане на заявление за кредитна карта 45 лв. и такса за използване на картата за теглене на пари в брой 3% от стойността на транзакцията + 3 лв.; 3) изплащане на усвоения лимит на 12 равни по размер месечни вноски, всяка в размер на 287,83 лв. Обща дължима сума от клиента: 3 453,92 лв., ГПР е 31,73%. 

Застрахователен пакет при Visa Classic:

 • Медицински разноски вследствие на злополука в чужбина с лимит на отговорност 10 000 евро
 • Застраховка при смърт или трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука
 • Разходи за репатриране по медицински причини
 • Разходи за спешно зъболечение в чужбина
 • Застраховка на изгубен багаж или при кражба с взлом
 • Безплатна "Пътна помощ" – разходи за репатриране на аварирало МПС при пътнотранспортно произшествие, настъпило в България
   

Застрахователна полица№ 150811001462/17.06.2012 г.

Телефон за връзка при настъпване на застрахователно събитие: 

+359 2 92 67 222 или +359 2 92 67 100

имейл: assistance.claimsgenerali.bg

За допълнителна информация можете да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на тел. 0700 18 555.