Новини

Структуриран депозит INDEX TECH донесе максималната допълнителна доходност за своите вложители

На 21.12.2021 г. успешно приключи четиригодишната емисия на Структуриран депозит INDEX TECH, като донесе на своите вложители обща доходност в размер на 14.01% за целия период: 0.01 % основна лихва и 14.00% - бонус лихва.

Структуриран депозит INDEX TECH в EUR е за 48 месеца с гарантирана главница, с основна лихва и с възможност за допълнителна доходност – бонус лихва, обвързана с представянето на индекс - STOXX Europe 600 Technology Price EUR. Бонус лихвата е равна на удвоения размер на положителното процентно изменение на индекса STOXX Europe 600 Technology Price EUR за 48-месечния период на депозиране.

Изменението се изчислява като разлика между стойността на индекса на първоначалната дата 21.12.2017 г. и на крайната дата за фиксиране на индекса - 16.12.2021 г. Съгласно условията на депозита максималната бонус лихва може да е в размер до 14.00% независимо от стойността на изменението на индекса.

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Technology Price EUR (SX8P) към началната дата за фиксиране на индекса 21.12.2017 г., е 445.36, а към крайната на 16.12.2021 г. е 776.32. В случая изменението е по-голямо от 14% и за това се изплаща максимума - 14% бонус лихва за целия период.