Жилищен кредит

Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 10 години

Валута
Сума
Години
За първоначалния период
Мес. вноска:
Лихва:
За оставащия период
Мес. вноска:
Лихва:

Финансирай изгодно покупката на своя нов дом и си осигури спокойствие с фиксирана лихва за първите 10 години.

Кандидатствай за нов жилищен кредит и се възползвай от атрактивното ни предложение*:

 • 3,90% фиксиран годишен лихвен процент в евро за първите 10 (десет) години от срока на кредита **.
 • Променлив годишен лихвен процент в евро след десетата година от срока на кредита, формиран като сбор от референтен лихвен процент "ПРАЙМ" на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити в евро и фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално **.  

 50% отстъпка от такса за анализ и документално оформяне на обезпечението при онлайн кандидатстване до 30.06.2024 г.***

Какви са предимствата на кредита?

 • Гарантираш си сигурност и спокойствие, защото размерът на месечните ти вноски няма да се промени за първите десет години от срока на кредита****. 
 • Избираш между погасителен план с равни или с намаляващи месечни вноски.
 • Допълнителна защита със застраховка "Живот" *****

Каква e целта на кредита?

 •  Покупка на жилище.
 •  Строеж и довършване на жилище.
 •  Ремонт и подобрения на жилище.
 •  Рефинансиране на други задължения.

Консултирай се с наш експерт и вземи своята индивидуална оферта.  

ЗАЯВИ ОНЛАЙН още сега!

Очакваме те в нашите офиси и специализирани центрове за жилищно кредитиране, в които ще ти предоставим експертна консултация и оферта спрямо Твоите нужди и изисквания!

Имаш въпроси за този кредит? 

Заяви безплатна онлайн видео консултация и нашите експерти ще отговорят на въпросите ти относно най-подходящото за теб жилищно финансиране.

*Предложението е валидно при подаване на искане за нов жилищен кредит, в евро, от Пощенска банка, при превод на работна заплата за срока на договора за кредит по сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване на банката и сключване на договор за застраховка "Живот". В отделни случаи банката може да одобри кредит при условия, различни от посочените по-горе. За да получиш вашата индивидулана оферта, посети удобен за теб офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

**За първите десет години от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент в евро. След десетата година от срока на кредита се прилага променлив годишен лихвен процент в евро, който се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити, в евро. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент „ПРАЙМ“ за обезпечени кредити, в евро вижте тук . Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента, в зависимост от сумата, индивидуалния профил на клиента, срока на кредита и стойността на обезпечението.

***Преференциалното условие важи при онлайн кандидатстване за нов жилищен кредит от Пощенска банка, в периода от 01.02.2024 г. до 30.06.2024г., чрез попълване на онлайн форма за кандидатстване за жилищен кредит, налична на сайта на Банката (чрез бутона "Заяви" от кредитния ни калкулатор или през останалите активни форми за заявяване на жилищен кредит, налични на сайта) или при онлайн кандидатстване чрез Онлайн центъра за жилищно кредитиране на Пощенска банка. Кредитополучателят ползва следната отстъпка: 50% отстъпка от такса за анализ и документално оформяне на обезпечението (при стандартни условия, съгласно Тарифата на Банката за физически лица, таксата за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума е в размер: до 50 000 лева - 200 лева; от 50 001 до 100 000 лева - 250 лева; от 100 001 до 200 000 лева - 450 лева; над 200 001 лева - 700 лева). Отпускането на кредит подлежи на одобрение от банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка). 

**** Размерът на месечната вноска е съгласно погасителния план на твоя жилищен кредит.

 

***** Застраховка "Живот" се предлага при условията на договор за групова застраховка "Живот" на получателите на ипотечни кредити на "Юробанк България" АД като допълнителна услуга. Застраховката се предлага чрез "Юробанк България" АД (Пощенска банка), с ЕИК 000694749, със средалище и адрес на управление : гр. София - 1766, ул. Околовръстен път №260, в качеството си на застрахователен агент на ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД, с ЕИК 831211284, със седалище и адрес на управление:гр. София- 1000, ул. "Света София" №6. Застрахователните покрития се осигуряват от застрахователя, съгласно съответните Общи условия на избрания застрахователен пакет, достъпни при поискване във всеки офис на Банката. Застраховката се сключва при условията на чл.382 от Кодекса на застраховането (КЗ) като застраховка за обепечение по кредит (в полза на кредитора). Това е  маркетингово съобщение, което има за цел само да представи застрахователния пакет. За да вземете информирано решение е необходимо да сключите договор, да се запознаете внимателно с всички документи, свързани със застраховката. Пълната информация може да намерите в офисите на Пощенска банка.

 

Пример за ГПР : При нов жилищен кредит с размер 80 000 евро и срок от 360 месеца (360 бр. месечни вноски) и 3,90% фиксиран лихвен процент за първите десет години от срока на кредита и 3.90% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., 450 лева такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума, 195 лева такса за оценка на обезпечение и с включена държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 4,27%, месечната вноска за първите 10 години е 378,45 евро, а след десетата година е 378,45 евро, общата дължима сума е 137 858,75 евро. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет "Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.

 

Пример за ГПР : При нов жилищен кредит с размер 80 000 евро и срок от 360 месеца (360 бр. месечни вноски) и 3,90% фиксиран лихвен процент за първите десет години от срока на кредита и 3.90% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., 225 лева такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума, 195 лева такса за оценка на обезпечение и с включена държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 4,09%, месечната вноска за първите 10 години е 378,45 евро, а след десетата година е 378,45 евро, общата дължима сума е 137 743.71 евро. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет "Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.

 

В случай, че използвате калкулаторa по-горе следва да имате предвид следното: предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита. Първоначалният период, представен в калкулатора, е периодът с фиксиран лихвен процент по кредита, а оставащият период е периодът с променлив лихвен процент, приложим след изтичане на първоначалния период.
     

  

Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.
 

В отделни случаи банката си запазва правото да одобри кредит при условия, различни от посочените по-горе. 

 

 

Атрактивни лихвени условия в евро:

3.90% фиксиран годишен лихвен процент през първите 10 години от срока на кредита* и променлив годишен лихвен процент в евро след десетата година от срока на кредита ***

При превод на работна заплата по сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване и сключен договор за застрахователен пакет Живот****

от 4.70% до 5.70% фиксиран годишен лихвен процент през първите 10 години от срока на кредита** и променлив годишен лихвен процент в евро след десетата година от срока на кредита ***

Без превод на работна заплата по сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване и/или сключен договор за застрахователен пакет Живот****
Валута: евро;
 • Размер на кредита: до 350 000 евро;
 • Срок: до 35 години;
 • Финансиране до 85% от пазарната оценка на имота.
 • *Предложението е валидно при подаване на искане за нов жилищен кредит, в евро, от Пощенска банка, при превод на работна заплата за срока на договора за кредит по сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване на банката и сключване на договор за застраховка "Живот". В отделни случаи банката може да одобри кредит при условия, различни от посочените по-горе. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

  **Предложението е валидно при подаване на искане за нов жилищен кредит, в евро, от Пощенска банка, без превод на работна заплата за срока на договора за кредит по сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване на банката и/или и сключване на договор за застраховка "Живот". В отделни случаи банката може да одобри кредит при условия, различни от посочените по-горе. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД. 

  *** За първите десет години от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент в евро. След десетата година от срока на кредита се прилага променлив годишен лихвен процент в евро, който се формира от сбора на референтен лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити, в евро. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент „ПРАЙМ“ за обезпечени кредити, в евро вижте тук. Лихвената набавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка ка кредитоспособнпстта на клиента, в зависимост от сумата, индивидуалния профил на клиента, срока на кредита и стойността на обезпечението.

  **** Застраховка "Живот" се предлага при условията на договор за групова застраховка "Живот" на получателите на ипотечни кредити на "Юробанк България" АД като допълнителна услуга. Застраховката се предлага чрез "Юробанк България" АД (Пощенска банка), с ЕИК 000694749, със средалище и адрес на управление : гр. София - 1766, ул. Околовръстен път № 260, в качеството си на застрахователен агент на ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД, с ЕИК 831211284, със седалище и адрес на управление: гр. София- 1000, ул. "Света София" № 6. Застрахователните покрития се осигуряват от застрахователя, съгласно съответните Общи условия на избрания застрахователен пакет, достъпни при поискване във всеки офис на Банката. Застраховката се сключва при условията на чл.382 от Кодекса на застраховането (КЗ) като застраховка за обепечение по кредит (в полза на кредитора). Това е  маркетингово съобщение, което има за цел само да представи застрахователния пакет. За да вземете информирано решение е необходимо да сключите договор, да се запознаете внимателно с всички документи, свързани със застраховката. Пълната информация може да намерите в офисите на Пощенска банка.

  Пример за ГПР: при нов жилищен кредит с размер 80 000 евро и срок от 360 месеца (360 бр. месечни вноски) и 3,90% фиксиран лихвен процент за първите десет години от срока на кредита и 3.90% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., 450 лева такса за анализ и докумeнтално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума, 195 лева такса за оценка на обезпечение  и с включена държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 4,27%, месечната вноска за първите 10 г. е 378,45 евро, а след десетата година е 378,45 евро, общата дължима сума е 137 858,75 евро. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет "Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.

   

   

  Такси и комисиони на Банката:

  • Такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума:

  Искана сума в лева

  Размер на такса в лева

  до 50 000 200
  от 50 001 до 100 000 250
  от 100 001 до 200 000 450
  над  200 001 700
  • 195 лв. такса за оценка на имот - за апартамент;
  • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
  • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
  • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

         При кандидатстване за жилищен кредит за кредит за покриване на други задължения*:

  • Без такса за анализ и документално оформяне на обезпечението- в зависимост от исканата сума*;
  • Без такса за оценка на имот (195 лв. за апартамент, съгласно Тарифата на Банката);
  • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
  • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
  • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

  *Съгласно тарифата на Банката таксата за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума е в размер: до 50 000 лева - 200 лева; от 50 001 до 100 000 лева - 250 лева; от 100 001 до 200 000 лева - 450 лева; над 200 001 лева - 700 лева.