Разплащателни сметки

 

  Уважаеми клиенти,

В подкрепа на политиката за социална отговорност и опазване на околната среда, считано от 4 април 2013 г. Пощенска банка Ви предлага възможност като юридическо лице да получавате безплатно банковите извлечения  по Вашите разплащателни сметки на посочен от Вас имейл адрес.

Научете повече за електронните извлечения.  

 

Като клиент на Пощенска банка Вие получавате следните условия по Вашата разплащателна сметка:

 • Инкасиране на място при клиента с последващо кредитиране на клиентската сметка
 • Кредитиране на сметката чрез приемане на пари в брой в 24-часовия трезор
 • Нареждане и получаване на банкови трансфери
 • Искане за незабавно инкасо
 • Масови плащания - заплати, пенсии, комисиони, хонорари, социални осигуровки, стипендии и др
 • Плащания за комунални услуги - телефон, електричество, парно отопление и др.
 • Използване на информационните системи "Phonebank" и “CS-Firm"
 • Извършване на операции с ценни книжа
 • Безкасова обмяна на валута
 • Получаване на банкови референции.

Необходими документи за откриване на разплащателна сметка:

 • Съдебно решение за регистрация
 • Справка за актуално състояние на фирмата
 • Номер по БУЛСТАТ
 • Данъчна регистрация
 • Фирмен печат
 • Дружествен договор
 • Нотариално заверени пълномощни (ако има такива).

 

 

Приложения

Документи