Електронни извлечения за фирмени разплащателни сметки

Пощенска банка се стреми да ограничи негативното въздействие от дейността си върху околната среда и използва всяка възможност да допринесе за опазването на природата.

В подкрепа на политиката за социална отговорност и опазване на околната среда, считано от 4 април 2013 г. Пощенска банка Ви предлага възможност като юридическо лице да получавате безплатно банковите извлечения  по Вашите разплащателни сметки на посочен от Вас имейл адрес.

Предимства на електронните извлечения:

  • Грижа - допринасяте за опазването на околната среда
  • Сигурност и контрол – получавате уведомления на посочен от Вас имейл адрес в рамките на следващия работен ден след датата на издаване на извлечението (според зададената периодичност- ежедневно, седмично, месечно)
  • Удобство - имате лесен достъп до информацията от Вашите банкови извлечения винаги, когато Вие е необходима

Услугата се предлага безплатно, без такси за активиране на услугата или поддръжка.

Електронната форма на извлеченията по сметки e идентична по форма и съдържание със съществуващия хартиен носител и е приложима за разплащателни сметки.

Може да подадете заявка за получаване на електронно извлечение в най-близкия клон на банката. Необходимо е представителят на Вашата фирма да носи само личната си карта и печата фирмата.

Считано  07.05.2013 хартиените извлечения ще бъдат таксувани съгласно Тарифата за юридически лица на Юробанк България АД.